dilluns, 30 de novembre del 2020

Agenda de classe: 30 de novembre

 CATALÀ:

 • 4t B: per demà, acabar la fitxa d'adjectius i substantius que hem començat avui a classe... aquells/es que no l'hagin acabat.

divendres, 27 de novembre del 2020

Agenda de classe: 27 de novembre

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: para el lunes 30, hacer la ficha de determinantes demostrativos.

CIÈNCIES SOCIALS:

 • 4t B: pel dilluns 30, acabar de pintar el mapa de les CCAA d'Espanya... aquells/es que no l'hagin acabat avui a classe.

dijous, 26 de novembre del 2020

Agenda de classe: 26 de novembre

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer (a la llibreta sense copiar l'enunciat) els problemes de la pàgina 76 del Jump Math.
 • 4t A: per demà, fer les pàgines del Jump Math 124 i 125 (el 4 i el 5 a la llibreta)

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: recordad que mañana hacemos la PRUEBA del dictado 4.
 • 4t A: hacer la ficha de los demostrativos para el lunes30.

dimarts, 24 de novembre del 2020

Agenda de classe: 24 de novembre

 LLENGUA CATALANA:

 • 4t A: per demà, tornar a repassar els quadres blaus de les pàgines que varem marcar ahir del llibre.

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: para mañana, hacer los ejercicios de la ficha del dictado 4. Recordad que la PRUEBA del dictado 4 la haremos el viernes 27.

dilluns, 23 de novembre del 2020

Agenda de classe: 23 de novembre

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, acabar els problemes que queden de les fitxes 1 i 2 de problemes.

divendres, 20 de novembre del 2020

Agenda de classe: 20 de novembre

 RELIGIÓ:

 • 4t A i B: pel divendres 27, fer la fitxa que na Bea us ha donat avui.

CATALÀ:

 • 4t B: pel dilluns 23, acabar els exercicis de l'adjectiu 3, 4, 5 i 6 (pàg. 51)... que hem començat avui a classe.

MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: recordau que el dilluns 23 tenim la PROVA 4 de càlcul bàsic... on també inclourem escriptura de números en català.

dijous, 19 de novembre del 2020

Agenda de classe: 19 de novembre

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: para mañana, acabar la actividades de gramatica y ortografía de la ficha que habéis empezado hoy en clase.
 • 4t A: para el lunes 23, leer el capítulo 2 del libro "Una serie de misterio"

MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer el 3 exercicis de càlcul i escriptura de nombres que hem posat a la pissarra.
 • 4t A: per demà, fer la pàgina 118: exercici nº6 al llibre i nº7 a la llibreta (recodeu que heu de copiar els enunciats dels problemes de l'exercici 6)
MÚSICA:
 • 4t A: per demà, portar dos culleres.

dimecres, 18 de novembre del 2020

Agenda de classe: 18 de novembre

 CATALÀ:

 • 4t B: pel divendres 19, fer l'exercici que hem explicat a la pissarra. Trobar els substantius del text de l'exercici 1 (pàgina 50) a partir de cada adjectiu remarcats al text.

ANGLÈS:

 • 4t B: recordau que demà teniu la PROVA de Started Unit & Unit 1. Repassau, amb el llibre, els exercicis i el vocabulari fet fins ara a classe

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t A: per demà, fer la pàgina 116 del Jump Math començades a classe: activitats 1, 2 i 3 al llibre; 4 i 5 a la llibreta.
LENGUA CASTELLANA:
 • 4t A: para el lunes 23, leer el capítulo 2 del libro "Una serie de misterio"

dimarts, 17 de novembre del 2020

Agenda de classe: 17 de novembre

CATALÀ:

 • 4t B: per demà, fer la fitxa d'accentuació de paraules agudes que hem donat avui.

PLÀSTICA:

 • 4t A i B: per demà, recordau que heu de portar una borsa de plàstic i el recipient que heu de fer amb el fons d'una botella d'aigua de plàstic d'1,5 litres.

dilluns, 16 de novembre del 2020

Agenda de classe: 16 de novembre

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, a la llibreta, fer les 16 multiplicacions amb 2 xifres dels exercicis 2 i 3 de la pàgina 110 del Jump Math.

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: para mañana, pasar a limpio en la libreta la corrección del dictado 3 que os hemos dado hoy.

CIÈNCIES NATURALS:

 • 4t B: recordau que demà tenim la PROVA de la UD2 "Funcions vitals i digestió"

divendres, 13 de novembre del 2020

Agenda de classe: 13 de novembre

 ANGLÈS:

 • 4t B: pel dimarts 17, activity book pag. 61 (exer. 1 & 2). Recordau que, dijous 19, teniu EXAMEN (Started Unit & Unit 1).
 • 4t A: pel dilluns 16activity book pag. 61 (exer. 1 & 2). Recordau que, dimecres 18, teniu EXAMEN (Started Unit & Unit 1).
CATALÀ:
 • 4t A: per dilluns 16, pàgina 41, exercicis 2,3,4 i 5 a la llibreta (per repassar)

MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: pel dilluns 16, fer el problemes 1, 2 i 3 de la fitxa 1 de Problemes

dijous, 12 de novembre del 2020

Agenda de classe: 12 de novembre

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: recordad que mañana haremos la PRUEBA del dictado 3.

SOCIALS:

 • 4t B: recordau que demà fem la PROVA de "Capes de la Terra i cicle de l'aigua". Repassau de la funda amb les tasques fetes.
CATALÀ:
 • 4t A: fer la fitxa de paraules agudes.
 • 4t B: recordau que demà corregirem els exercicis 1, 2 i 4 de les pàgines 36 i 37 començats ahir a classe.
MÚSICA:
 • 4t A: recordeu que heu de portar dos culleres de metall.

dimecres, 11 de novembre del 2020

Agenda de classe: 11 de novembre

 CATALÀ:

 • 4t B: pel divendres 13, acabar els exercicis 1, 2 i 4 (pàg. 36 i 37)... començats avui a classe i corregir sense faltes a la llibreta el dictat que hem tornat avui.

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer les multiplicacions i restes que hem posat a la pissarra.
 • 4t A: per demà, portar les sumes, restes i multiplicacions que hem posat a la pissarra.

 LENGUA CASTELLANA:

 •  4t B: recordad que mañana corregiremos la ficha de acentuación y sustantivos que dimos ayer.
CIÈNCIES NATURALS:
 • 4t A: recordeu que per demà heu de portar feta les activitats 1 i 3 de la fitxa de l'aparell digestiu.

dimarts, 10 de novembre del 2020

Agenda de classe: 10 de novembre

LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: para el jueves 12, hacer la ficha de acentuación y sustantivos que hemos dado hoy.

MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer les restes i multiplicacions que hem posat a la pissarra.
CIÈNCIES NATURALS:
 • 4t A: pel dijous 12, fer la fitxa de ciències "activitats de l'aparell digestiu", nº 1 i 3.

dilluns, 9 de novembre del 2020

Agenda de classe: 9 de novembre

 CATALÀ:

 • 4t B: per demà, acabar els exercicis 7 i 8 (pàg. 35) i copiar el quadre blau de teoria... aquells/es que no hagin acabat avui a classe.

SOCIALS:

 • 4t B: pel dimecres 11, acabar la fitxa de repàs de "Les capes de la Terra"... començada avui a classe.

divendres, 6 de novembre del 2020

Agenda de classe: 6 de novembre

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t A: pel dilluns 9, fer la fitxa de multiplicacions.
 • 4t B: pel dilluns 9, fer les multiplicacions de 2 xifres que hem posat a la pissarra, a més d'acabar les multiplicacions pàg. 111 del Jump Math... aquells/es que no hagin acabat a classe. Recordau també que el dilluns 9 fem la PROVA de càlcul bàsic.

CATALÀ:

 • 4t A i B: recordau l'activitat de la COMPRENSIÓ D'UN CONTE que hem posat al CLASSROOM per a aquest cap de setmana.

dijous, 5 de novembre del 2020

Agenda de classe: 5 de novembre

ANGLÈS:

 • 4t B: pel dimarts 10,  acabar pàg. 60 (exer. 1 i 2)... començats avui a classe.

MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer les multiplicacions amb 2 xifres que hem posat a la pissarra.

CATALÀ:

 • 4t A: per demà, acabar els exercicis 7 i 8 de la pàgina 35.
 • 4t B: recordau que demà fem LA PROVA de dictat.

dimecres, 4 de novembre del 2020

Agenda de classe: 4 de novembre

MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer la fitxa d'escriptura de numeració que hem donat a classe.
 • 4t A: per demà, fer la pàgina 109 del llibre, començada a classe.

 CATALÀ:

 • 4t B: recordau que el divendres 6 farem la PROVA de dictat (contingut)
ANGLÈS:
 • 4t A: per dilluns 9, pàgina 60 , nº2, activity book.

dimarts, 3 de novembre del 2020

Agenda de classe: 3 de novembre

 CATALÀ:

 • 4t B: per demà, acabar la fitxa de família de paraules que hem començat avui a classe.
MATEMÀTIQUES:
 • 4t A: recordeu que heu de repassar les taules de multiplicar. Podeu fer-ho entrant AQUÍ
 • 4t B: per demà, fer la fitxa de càlcul (sumes, restes i multiplicacions) que hem donat avui.

dilluns, 2 de novembre del 2020

Agenda de classe: 2 de novembre

CATALÀ:

 • 4t B: per demà, fer les 2 activitats del dictat que farem aquest proper divendres a classe. Recordau que el divendres 6 farem la PROVA del dictat.
MATEMÀTIQUES:
 • 4t A: per demà, fer les activitats de la pàgina 77 del Jump Math