dimecres, 25 de juny del 2014

Treball Interactiu Estiu 2014

LENGUA CASTELLANA:

Fichas de comprensión lectora de textos cotidianos: 
En los enlaces de la derecha podéis trabajar también:
 • Otras lecturas comprensivas (se pueden descargar para imprimir).
 • Ortografía completa.
 • Acentuación.
 • Análisis sintáctico.

MATEMÀTIQUES:

1. Aquestos són els principals continguts per l'inici a l'Institut:

1.1. Múltiples i divisors:
 • Múltiples: 1, 2, 3. 
 • Divisors: 1, 2, 3
 • Criteris de divisibilitat: 1, 2, 3 
 • MCM i MCD: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1.2. Nombres Enters:
 • Els nombres positius i negatius: 1, 2, 3, 4.
 • La recta numèrica entera: 1, 2, 3, 4.
 • Coordenades cartesianes: 1, 2, 3, 4.
1.3. Fraccions:
 • Simplificació de fraccions: 1, 2, 3.
 • Operacions amb fraccions: 1, 2, 3.
1.4. Geometria:
 • Área de figures planes: 1, 2
 • Problemes: 1.

2. Aquí podeu repassar tots els continguts de MATES de 6è amb ANAYA:

CATALÀ:

dilluns, 9 de juny del 2014

Agenda de classe: 9 de juny

MATEMÀTIQUES: (darrer examen del curs)
 • Demà EXAMEN d'Àrea de figures planes: triangle, rectangle, quadrat, rombe, romboide i cercle.
 • Heu d'estudiar dels apunts teòrics de la llibreta i de les fotocòpies i exercicis que hem treballat a classe.
ACAMPADA DE CALA JONDAL:
 • Recordau que demà sortim en BUS des de l'escola a les 16.30 hores i us han de recollir el divendres 13 de juny a les 15 hores a la porta d'Aguamar

divendres, 6 de juny del 2014

Agenda de classe: 6 de junio

CATALÀ:
 • Dilluns acabareu a les 9 l'EXAMEN que no s'ha pogut acabar avui.
ANGLÈS:
 • Dilluns fareu la 2ª part de l'EXAMEN final de la 3ª avaluació.
MATEMÀTIQUES:
 • Dimarts 10 EXAMEN d'Àrea de figures planes: triangle, rectangle, quadrat, rombe, romboide i cercle.
 • Heu d'estudiar dels apunts teòrics de la llibreta i les fotocòpies que hem treballat a classe.

dimecres, 4 de juny del 2014

GUION CONTENIDOS EXAMEN LENGUA CASTELLANA

Los CONTENIDOS que pediremos mañana en el EXAMEN de ORTOGRAFÍA de los temas 10 a 14 son los siguientes:
 • Normas teóricas de uso de la g/j.
 • Ejercicio práctico de g/j.
 • Normas teóricas de uso de la ll/y.
 • Ejercicio práctico de ll/y.
 • Normas teóricas de uso de la x.
 • Ejercicio práctico de s/x.
 • Ejercicio práctico de palabras homófonas.
 • Dictado (uso de ll/y - página 149)
Recordad que todo lo que necesitáis para estudiar está en las fotocopias que hemos trabajado en clase y en los ejercicios prácticos que hemos hecho en el blog.

dimarts, 3 de juny del 2014

GUIÓ TREBALL D'EF

Recordau que heu de fer 3 petites biografies d'aquestos 3 esportistes:
 • Esportista 1
  • Campió d'Europa d'skyrunning 2008, 2011 i 2013.
  • 3 vegades guanyador del km vertical.
 • Esportista 2: millor esportista d'Eivissa 2012.
 • Esportista 3: millor esportista d'Eivissa 2010.

GUIÓ EXAMEN DE CATALÀ

Aquestos són els continguts per a l'EXAMEN final de CATALÀ d'aquesta 3ª avaluació el 6 de juny:
 • El predicat verbal (estructura): CD, CI i CC.
 • Signes de puntuació: parèntesis, cometes i guió.
 • Classes d'oracions:
  • Enunciatives, interrogatives, exclamatives, imperatives, desideratives i dubitatives.
  • Simples i compostes.
  • Actives i passives.
 • Els pronoms febles:
  • Davant i darrere del verb.
  • Diferència entre l'article i el pronom feble.
 • Característiques del text: missatges complets, idees ordenades, mateix tema, relacions entre si dels enunciats i utilització d'enllaços.
PÀGINES DEL LLIBRE:
 • Tema 13: 178, 179, 180, 181 i 182 (predicat verbal i signes de puntuació).
 • Tema 14: 192, 194 i 195 (classes d'oracions i pronoms febles).
 • Tema 15: 206, 208 i 209 (el text i pronoms febles).