dimecres, 30 de novembre del 2016

Agenda de classe: 30 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: fitxa pre-examen de Nombres Enters OBLIGATÒRIA per poder fer l'EXAMEN demà
MÚSICA:
 • Anar estudiant la nadala.

Nadala de 6è

Aquesta és la nadala que cantaran els alumnes de 6è a l'escol@ el dijous 22 de desembre.

 


dimarts, 29 de novembre del 2016

Agenda de classe: 29 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Proposta interactiva VOLUNTARIA per repassar l'EXAMEN del dijous (clicar damunt nombres enters)
RECORDATORIO:
 • De Lengua Castellana, las fichas 3 y 9 de posesivos que, para mañana, pusimos el lunes.

Penélope a Sa Trobada

Aquí tenim la fantàstica actuació de na Penélope a Sa Trobada.
Enhorabona Penélope!!

dilluns, 28 de novembre del 2016

Agenda de classe: 28 de novembre

CATALÀ:
 • Per demà: pàg. 37 (activitats 6, 7 i 8)
 • Pels alumnes d'acollida: copiar el text de l'activitat 6 i buscar tots els noms. Després, fer una oració amb cada un d'ells.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles: fichas 3 y 9 de posesivos.
MATEMÀTIQUES:
 • Recordau l'EXAMEN del dijous i les activitats OBLIGATÒRIES per demà que vàrem posar divendres.

diumenge, 27 de novembre del 2016

EXAMEN DE MATEMÀTIQUES

Els continguts per a l'EXAMEN de "Nombres Enters" del dijous 1 són els següents:
 • Expressar situacions quotidianes amb nombres enters: ascensor d'un edifici, temperatures,...
 • Col·locar nombres enters damunt la recta entera.
 • Comparar nombres enters: <, >, =
 • Ordenar nombres enters de major a menor o al contrari.
 • Problemes utilitzant nombres enters: temperatures, situacions en relació al nivell de la mar, ubicació a un edifici, ...
 • Coordenades Cartesianes: col·locar punts damunt dels eixos de coordenades i dir les coordenades d'altres punts dibuixats.

divendres, 25 de novembre del 2016

Agenda de classe: 25 de novembre

CATALÀ:
 • Pel dilluns: pàg. 35 (exer. 1, 2 i 5 de paraules compostes).
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: lectura del artículo de prensa "La risa, el mejor antídoto contra el estrés". Hay que leerla las veces que haga falta para entender la información que aporta.
 • De la lectura haremos una PRUEBA ESCRITA de comprensión el lunes de 9 a 9.30 h.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts: fitxa doble pre-examen OBLIGATÒRIA per poder fer l'EXAMEN del dijous.
 • Dijous 1 de desembre EXAMEN de Nombres Enters.
 • Proposta Interactiva VOLUNTÀRIA per preparar l'EXAMEN de Nombres Enters:

dijous, 24 de novembre del 2016

Agenda de classe: 24 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: Fitxa doble de Nombres Enters + Problemes

dimecres, 23 de novembre del 2016

Agenda de classe: 23 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: ficha 10 de coordenades cartesianes.

dimarts, 22 de novembre del 2016

Agenda de classe: 22 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: ficha 9 de posesivos... a añadir a los que pusimos el lunes de la pág. 39 (1, 2 y 6).
 • Séan y Penélope solo tienen que hacer la ficha 9.

dilluns, 21 de novembre del 2016

Agenda de classe: 21 de novembre

CATALÀ:
 • Per demà: pàg. 40 (lectura + exercici 2)
 • El alumnes d'acollida tenen un treball d'oracions.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles: pág. 39 (ejer. 1, 2 y 6 de posesivos)
RECORDATORI:
 • Recordau els exercicis que, per demà, havíem posat de Mates el divendres.

divendres, 18 de novembre del 2016

Agenda de classe: 18 de novembre

ANGLÈS:
 • Dilluns EXAMEN: Starter Unit + Unit 1
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts: fitxa 9 de reforç + fitxa per les 2 cares de nombres enters.
CATALÀ:
 • Pel dilluns: pàg 36 (exer. 1, 2 i 3). Els alumnes d'acollida no tenen aquesta feina.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: dictado 10 EXAMEN + 2 ejercicios de esa hoja

dijous, 17 de novembre del 2016

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: fitxes 7 i 8 de Nombres Enters
CIÈNCIES NATURALS:
LENGUA CASTELLANA:
 • Pasar a limpio, sin faltas, el dictado 9.

dimecres, 16 de novembre del 2016

Agenda de classe: 16 de novembre

ANGLÈS:
 • Dilluns 21 EXAMEN: Starter Unit + Unit 1
 • Per repassar: Activity Book (page 14: exer. 1-2) + Grammar (pages 88-89)
LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN: guión aquí.
 • Recordad que los ejercicios de acentuación del examen saldrán de las fichas de DICTADO 6, 7, 8 y 9.

dimarts, 15 de novembre del 2016

Agenda de classe: 15 de novembre

CATALÀ:
 • Pel divendres: Acabar les 3 oracions de català a partir de la que estaba escrita a la pissarra: Quan surto de l'escola...
MÚSICA:
 • Demà EXAMEN. Els continguts estan a l'entrada de baix.

EXAMEN DE MÚSICA

Els continguts per a l'EXAMEN de Música del dimecres 16 són els següents:
 • Nom de les notes, compàs, figures (durada), línies divisòries, ...
 • Intèrvals.
 • Orquestra: concepte i organització.
 • Escala de Do Major (tons i semitons).
 • Relacionar audicions treballades amb el seu compositor.
 • Lectura d'un ritme.
 • Posicions de flauta.

dilluns, 14 de novembre del 2016

Agenda de classe: 14 de novembre

CATALÀ:
 • Per demà: pàg. 33 (1, 2, 3, 4 i 6)... començats a classe, del còmic recollit a les pàgines 30, 31 i 32. També se li demanarà a aquells que avui NO han vingut a classe per diferents motius.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles: ficha pre-examen repaso de demostrativos y grupo nominal.
 • Mirad bien el guión de los contenidos del EXAMEN del jueves 17 y las preguntas que pondremos (está en la entrada anterior del blog).
RECORDATORI EXÀMENS:
 • Música: dimecres 16
 • Lengua Castellana: jueves 17.
 • Ciències Naturals: divendres 18.

diumenge, 13 de novembre del 2016

EXAMEN DE LENGUA CASTELLANA

Los contenidos del EXAMEN de Lengua Castellana del jueves 17 son estos:
 • El grupo nominal (G.N.): componentes y funciones
 • Det. demostrativos: clasificación según la distancia y función dentro del G.N.
 • Acentuación: separación en sílabas, localización sílaba tónica, clasificación según ubicación sílaba tónica y colocación de la tilde si es necesario.
 • Conceptos de: sustantivo, adjetivo, determinante y grupo nominal.
El EXAMEN tendrá estos ejercicios:
 1. Una pequeña lectura comprensiva.
 2. Localizar el G.N. en oraciones y señalar el núcleo.
 3. Analizar morfológicamente los componentes de un GN
 4. Completar la clasificación de todos los demostrativos según su género y número.
 5. Completar oraciones con el demostrativo que falte.
 6. Subrayar la sílaba tónica de una serie de palabras y clasificarlas según sean agudas, llanas o esdrújulas (todas estas palabras saldrán de las fichas de dictados 6, 7, 8 y 9)
 7. Poner tilde en palabras que lo necesiten.
 8. Actividad TIPO TEST con los principales conceptos.

divendres, 11 de novembre del 2016

Agenda de classe: 11 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes:
   • Pasar a limpio, sin faltas, el dictado 8.
   • Preparar el dictado EXAMEN 9 + ejercicios de acentuación que le acompañan.
EXÀMENS PROPERA SETMANA:
 • Lengua Castellana: jueves 17
  • El grupo nominal: estructura y funciones
  • Determinantes demostrativos
  • Separación silábica y acentuación.
 • Ciències Naturals: divendres 18.

dijous, 10 de novembre del 2016

Agenda de classe: 10 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: fitxa de repàs OBLITATÒRIA de potències per poder fer l'EXAMEN.
RECORDATORI EXÀMENS:
 • Demà: Matemàtiques i Català
 • Els guions dels continguts de cada examen estan a l'agenda de classe del bloc, del dilluns 7 de novembre.

dimecres, 9 de novembre del 2016

Agenda de classe: 9 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • PRACTICAR per a l'EXAMEN de divendres:
  • De les fitxes i exercicis que teniu al carpesà i que hem fet a classe de potències (amb base 10 també), descomposició polinònica, arrels quadrades exactes i divisions amb 2 xifres
  • Aquí PROPOSO un enllaços interactius VOLUNTARIS... molt recomenables:

dimarts, 8 de novembre del 2016

Agenda de classe: 8 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: fichas 5 y 6 de demostrativo... a añadir a los 3 ejercicios de la página 25 de las fotocopias (1, 5 y 6) que habíamos puesto el lunes, también para mañana.
RECORDATORI:
 • Divendres 11: EXAMEN de Matemàtiques i Català.

dilluns, 7 de novembre del 2016

Agenda de classe: 7 de novembre

CATALÀ:
 • Divendres 11 EXAMEN del Tema 1
 • Per demà: exercicis 1, 2 i 3 de la pissarra. Els alumnes d'acollida només han de fer l'exercici 3.
MATEMÀTIQUES:
 • Divendres 11 EXAMEN del Bloc 2: potències i arrels quadrades exactes.
 • RECORDAU les fitxes que, per demà, ja vam possar el divendres.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles: pag. 25 (ejer. 1, 5 i 6)... empezados en clase.

EXAMEN DE CATALÀ

Els continguts per a l'EXAMEN de Català d'aquest divendres 11 seran els següents:
 • Elements de la comunicació: emisor,  receptor, missatge, canal i context.
 • Accentuació en català:
   • Separació en síl·labes.
   • Reconeixement de la síl·laba tònica.
   • Classificació en paraules agudes, planes o esdrúixoles.
   • La tilde diacrítica.
 • Reconeixement de determinats: articles, demostratius, numerals i indefinits.
PER ALS ALUMNES D'ACOLLIDA: Penélope, Marcos, Séan, Sergio Veiga i Yennifer, els continguts de l'EXAMEN seran aquestos:
 • Separació de síl·labes.
 • Reconeixement de la síl·laba tònica.
 • El determinant article: gènere, número i concordància amb el substantiu
 • Oracions amb substantius.

EXAMEN DE MATEMÀTIQUES

Els continguts per a l'EXAMEN de Matemàtiques del divendres 11 seran els següents:
 1. Potències.
 2. Potències amb base 10.
 3. Descomposició polinòmica de números.
 4. Arrels quadrades exactes.
 5. Divisió amb 2 xifres al divisor.
Els exercicis de l'examen seran els següents:
 • Assenyalar els componets d'algunes potències (base i exponent) i calcular-ne el resultat.
 • Calcular el quadrat i el cub d'algunes quantitats.
 • Escriure en forma de potencia números escrits amb lletra.
 • Descomposar polinòmicament una sèrie de números.
 • Passar a número una sèrie de descomposicions polinòmiques.
 • 2 problemes senzills de potències amb quadrat o cub.
 • 2 divisions amb 2 xifres al divisor.
 • 1 exercici TIPUS TEST.

divendres, 4 de novembre del 2016

Agenda de classe: 4 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: dictado EXAMEN + ejercicios de acentuación
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts: 2 fitxes dobles de potències i potències de base 10 (RECORDAU que l'exercici d'arrels quadrades no s'ha de fer, encara no l'hem explicat)

dijous, 3 de novembre del 2016

Agenda de classe: 3 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: pàg. 27 (exercicis 1 i 2... començats a classe)

dimecres, 2 de novembre del 2016

Agenda de classe: 2 de novembre

RECORDATORI:
 • Avui no tenim feina nova per fer a casa perque encara falta molt per corregir de castellà dels dies de festa del cap de setmana llarg
 • ÚNICAMENT recordar si algú no ha acabat les fitxes que vam posar de Castellà i que corregirem demà.
Proposta de treball interactiu... VOLUNTARI: