divendres, 29 de novembre del 2013

Agenda de classe: 29 de novembre

MATEMÀTIQUES: (pel dilluns)
 • Acabar els exercicis començats a classe:
  • Pàgines 26 i 27 del quadernet
  • Fitxes de reforç 12 i 13
CATALÀ: (pel dimarts té positiu, pel dimecres no)
 • Pàgines 48-49: Lectura tema 4
 • Activitats 1 a 10

dimarts, 26 de novembre del 2013

Agenda de classe: 26 de novembre

MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • Repassau els conceptes que hem explicat de múltiples i MCM
 • Pàgines 24 i 25 del quadernet.
CATALÀ:
 • Recordau la feina d'activitats i redacció que heu de presentar demà.

CONTINGUTS TEMA 4 MATES (múltiples i divisors)

El continguts del tema 4 de mates que començam a treballar ara són els següents:
MÚLTIPLES I DIVISORS
 • Els múltiples d'un nombre.
 • Mínim Comú Múltiple de 2 o més nombres: MCM.
 • Divisors d'un nombre.
 • Criteris de divisibilidad per 2, 3 i 5.
 • Càlcul de divisors d'un nombre.
 • Nombres primers i compostos.
 • Màxim Comú Divisor de 2 o més nombres: MCD.

Nombres PRIMERS i COMPOSTOS:

dilluns, 25 de novembre del 2013

Agenda de classe: 25 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana acabaremos la parte de gramática y vocabulario del EXAMEN de los temas 2 y 3.
CATALÀ:
 • Demà té positiu extra presentar el treball que és pel dimecres.
TUTORIA:
 • Recordau de portar firmada la nota de la CISTELLA DE NADAL.

divendres, 22 de novembre del 2013

Agenda de classe: 22 de novembre

CATALÀ: (pel dimart té positiu, pel dimecres no)
 • Pàgina 54: copiar el quadre.
 • Pàgina 60: activitats 1 a 8.
 • Redacció 1 cara de full sobre JFK: Qui era? Què li va passar?
 • EXAMEN divendres 29
 LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes 25 EXAMEN temas 2 y 3. GUION

dijous, 21 de novembre del 2013

Agenda de classe: 21 de novembre

CATALÀ:
 • Recordau els exercicis que ahir es van posar per demà.
MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de nombres enters. GUIÓ.

Contenidos EXAMEN Lengua Castellana temas 2 y 3

Los CONTENIDOS que examinaremos en el EXAMEN de lengua castellana de los temas 2 y 3 del lunes 25 serán los siguientes:
 • Lectura comprensiva.
 • Dictado con tildes diacríticas.
 • Escribir el antónimo de palabras dadas.
 • Diferenciar palabras monosílabas con tilde y sin.
 • Completar oraciones con sustantivos de diferentes clases.
 • Completar oraciones con palabras polisémicas.
 • Completar oraciones con palabras homónimas.
 • Localizar y formar palabras compuestas.
 • Localizar determinantes y decir de qué clase son.
Podéis estudiar de:
 • Teoría de la libreta y de los "recuerda" de las fotocopias de repaso.
 • Actividades del cuadernito y de las fotocopias.
 • Actividades interactivas de nuestro blog.

Continguts EXAMEN Mates tema 3

Els continguts que demanarem a l'EXAMEN de nombres enters de demà seran:
 • Expressar ubicacions amb un nombre enter.
 • Localitzar nombres enters a la recta entera.
 • Ordenar nombres enters de menor a major i al contrari.
 • Comparar nombres enters.
 • Localitzar i col·locar punts damunt d'un eix de coordenades.
 • Problemes amb nombres enters (edificis, temperatures, nivell de la mar, ...
 • Preguntes del TEST.
Repassau de:
 • La teoria de la llibreta i del "recorda" de les fotocòpies.
 • Exercicis del quadernet i de les fotocòpies de reforç.
 • Activitat interactives del nostre bloc de classe.

dimecres, 20 de novembre del 2013

Agenda de classe: 20 de novembre

TUTORIA:
 • Demà a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Demà EXAMEN del tema 2: GUIÓ 
CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 52: copiar els 2 quadres i activitat 1

dimarts, 19 de novembre del 2013

Agenda de classe: 19 de novembre

TUTORIA:
 • Dijous 21 a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
MATES, CATALÀ, CASTELLÀ i MEDI:
 • Aneu estudiant pels exàmens dels propers dies:
  • Coneixement del Medi: dijous 21  GUIÓ
  • Matemàtiques: divendres 22
  • Lengua Castellana: lunes 25
  • Català: dimecres 27

dilluns, 18 de novembre del 2013

Agenda de classe: 18 de novembre

TUTORIA:
 •  Dijous 21 a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
MATEMÁTIQUES: (per demà)
 • Fitxes 7, 8, 9 i 11 de nombres enters.
CATALÀ:
 • Recordau els deures que teníeu del cap de setmana. Positiu extra si estan per demà.
PROPERS EXÀMENS:
 • Coneixement del Medi: dijous 21
 • Matemàtiques: divendres 22
 • Lengua Castellana: lunes 25

divendres, 15 de novembre del 2013

Agenda de classe: 15 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes 18 PRUEBA ESCRITA de sustantivos y determinantes. Preguntaremos:
   • Concepto de sustantivo.
   • Clases de sustantivos y ejemplo.
   • Concepto de determinante.
   • Clases de determinantes y ejemplos.
CATALÀ:
 • Pàgina 46: activitats 1 a 8 (per dimarts positiu extra)
TUTORIA:
 • Dijous 21 a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
MATEMÀTIQUES:
 • Acabar les pàgines 20 i 21 del quadernet... començades a classe.

dijous, 14 de novembre del 2013

Agenda de classe: 14 de novembre

TUTORIA:
 • El dijous 21 a les 14 h farem la reunió amb tots el pares per parlar del VIATGE D'ESTUDIS
 • Aquest dimenge 17 és la FESTA DE L'AMIPA al pati de l'escola des de les 11 fins a les 15 h.
LENGUA CASTELLANA:
 • Id repasando toda la teoría de los temas 2 y 3: clases de sustantivos, clases de determinantes, palabras compuestas, polisemia y homonimia.
MEDI:
 • EXAMEN tema 2 dijous 21
MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN tema 3: NOMBRES ENTERS divendres 22

dimecres, 13 de novembre del 2013

Agenda de classe: 13 de novembre

CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 42: copiar quadre i activitats 1 a 5.
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Repasad la teoría de determinantes.
 • Recordad los ejercicios del cuadernito (pág 23 y 24) que empezamos ayer.

dimarts, 12 de novembre del 2013

Agenda de classe: 12 de novembre

LENGUA CASTELLANA: para el jueves
 • Teoría de determinantes en el cuaderno.
 • Ejercicios páginas 23 y 24 del cuadernito.
ANGLÈS:
 • Demà EXAMEN Unit 1
 CATALÀ:
 • Recordau el deures que ja teníeu del divendres.

dilluns, 11 de novembre del 2013

Agenda de classe: 11 de novembre

ANGLÈS:
 • EXAMEN Unit 1 dimecres 13 de novembre.
PLÀSTICA:
 • Recordau-vos de portar el logo del DIVERESPAI.
MEDI:
 • Els membres del grup 2 de classe han de començar a contestar pel dijous 14 les preguntes de l'EXAMEN de Medi.

Continguts EXAMEN MEDI Tema 2

Aquí teniu la relació de preguntes que hem de preparar per a l'EXAMEN del tema 2 de Coneixement del Medi. La data encara està per determinar.

1. Aparell Respiratori:
 • Escriu el camí que segueix l'aire des de les fosses nassals fins a l'interior dels pulmons.
 • Quina diferència hi ha entre l'aire que entra als pulmons i el que surt?
 • Quina diferència hi ha entre la respiració i la respiració cel·lular?
 • Completa el dibuix amb els components de l'aparell respiratori.
 • Quins són els components de la caixa toràcica?
2. Aparell Excretor:
 • Completa el dibuix amb els component de l'aparell excretor.
 • Explica el procès d'excreció.
 • Escriu les 3 principals característiques dels ronyons.
 • Escriu els 3 components de la suor.
 • Per què les glàndul·les sudorípares participen en la funció d'excreció.
3. Aparell Circulatori:
 • Què és la circulació de la sang?
 • Explica la funció dels 3 tipus de cèl·lules sanguínies que tenim al cos.
 • Escriu els 3 tipus de vasos sanguinis per on circula la sang.
 • Explica les 2 fases que té el batec del cor.
 • Explica la diferència entre la circulació pulmonar i la circulació general.

divendres, 8 de novembre del 2013

MATEMÀTIQUES:
 • Dilluns EXAMEN del tema 2 de potències.
 • Estudiau de la teoria de la llibreta i les fotocòpies i dels exercicis del quadernet i de les fotocòpies. També podeu practicar interactivament al bloc.
CATALÀ:
 • Pàgines 40-41: Copiar el quadre i activitats 1-6.
PLÀSTICA:
 • Recordau de portar la fitxa amb el logo del DIVERESPAI 2013.

dijous, 7 de novembre del 2013

LENGUA CASTELLANA: para el lunes
 • Estudiad la teoría que hemos explicado de: polisemia, homonimia y palabras compuestas.
 • Páginas 20, 21 y 22 del cuadernito... empezadas en clase.
CATALÀ: per demà
 • Recordau la feina que es va posar el dimecres
 • Comprensió lectora del tema 2... aquells que encara no l'ha presentat. 
MATEMÀTIQUES:
 • Recordau l'EXAMEN del dilluns 11. Aquí teniu una altra vegada el GUIÓ

dimecres, 6 de novembre del 2013

Agenda de classe: 6 de novembre

CATALÀ: pel divendres
 • Pàgina 38
   • Llegir i copiar quadres
   • Activitats 1, 2 i 3
MATEMÀTIQUES: per demà
 • Recordau les 2 fitxes de potències que ja teníem.

dimarts, 5 de novembre del 2013

Agenda de classe: 5 de novembre

CATALÀ:
 • Recordau la feina que teníeu abans del pont
MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN del tema 2 dilluns 11: POTÈNCIES i ARRELS
 • Pel dijous teniu la fitxa doble (4 i 5) de potències.

Continguts EXAMEN Mates tema 2

El continguts que demanarem a l'EXAMEN de matemàtiques del dilluns 11 de novembre són els següents:
 • Potències
   • concepte
   • components de la potència
   • lectura de potències
 • Quadrat i cub d'un nombre
 • Potències de base 10
 • Expressió polinòmica d'un nombre
 • Arrel quadrada:
   • concepte
   • arrels quadrades per tanteig