divendres, 28 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 28 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel divendres 4
  • Pàg. 19 (exer. 6), pàg. 20 (exer. 7) i pàg. 29 (exer. 7 i 8)... per tots els alumnes de la classe que no siguin d'acollida.
  • Fitxa d'accenturació, només pels alumnes d'acollida: Penélope, Marcos, Séan i Sergio Veiga i Yennifer.
LENGUA CASTELLANA:
 •  Para el miércoles 2:
  • 2 fichas dobles de repaso del Grupo Nominal.
  • Dictado EXAMEN conjuntamente con ficha de ejercicios de acentuación.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 2: fitxa doble de repàs de Potències.

dijous, 27 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 27 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: revisión de carpesanos con todos los dictados que hemos hecho hasta ahora, ordenados y corregidos sin faltas.
 • RECORDAD, para mañana también, los ejercicios que pusimos del grupo nominal.
MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: pàg 24 (exer. 1 i 3)... començats a classe. Recordau que els enunciats ES COPIEN amb bolígraf i els resultats amb llapis!!!

dimecres, 26 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 26 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes: pág. 11 (ejer. 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11)... comenzados en clase + cuadro de teoría resumen del grupo nominal en la libreta.
 • RECORDAD que mañana jueves corregiremos la ficha de tilde en palabras esdrújulas.

dimarts, 25 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 25 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel divendres: acabar l'exercici de la pissarra que s'havia començat a classe + 2 fitxes d'accentuació de paraules esdruíxoles. 
 • El alumnes d'acollida (Penélope, Marcos, Séan i Yennifer) tenen una fitxa d'ús de l'article (el, la, els, les) utilitzant les paraules de la fitxa d'accentuació de la resta de la classe.
ANGLÈS:
 • Per demà: fitxa de gentilicis en anglès.
RECORDATORI D'ALTRES DIES:
 • LENGUA CASTELLANA: el jueves corregiremos la ficha de tilde en palabras esdrújulas dada el viernes
 • MÚSICA: estudiar la partitura de Bob Dylan per demà.

dilluns, 24 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 24 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: ficha de la tilde en palabras esdrújulas.
 • Para el viernes: revisaré carpesanos para comprobar que todos los dictados que hemos hecho están corregidos y correctamente colocados en el carpesano.

divendres, 21 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 21 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dilluns: pàgina 20 (exer. 1, 2 i 3)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: dictado EXAMEN + ficha de ejercicios de acentuación (es OBLIGATORIO haber hecho los ejercicios de la ficha para hacer el dictado del lunes).
 • Propuesta voluntària interactiva de repaso acentuación de palabras agudas y llanas.
MATEMÀTIQUES:
 • Proposta voluntària interactiva de pràctica de DIVISIONS AMB 2 XIFRES AL DIVISOR (aquells que fan la divisió amb resta que s'ajudin d'un full durant el procés):

dijous, 20 d’octubre del 2016

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: fitxa de divisions amb 2 xifres al divisor. (Recordau que només es fa una de la fila de baix)
 • Aquells que vulguin practicar interactivament DIVISIONS PER 2 XIFRES, CLICAU AQUÍ.
LENGUA CASTELLANA:
 • Acordaros de la ficha de acentuación que, para mañana, dimos ayer.

dimecres, 19 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 19 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes: ficha de tilde en palabras aguadas y llanas.
MÚSICA:
 • Pel dimecres 26: estudiar la partitura de Bob Dylan.

dimarts, 18 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 18 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:

dilluns, 17 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 17 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana:
  • Pág. 26 de la fotocopias: acabar los ejercicios 1, 2, 3 y 7... empezados en clase.
  • Pasar a limpio el dictado EXAMEN que hemos dado hoy.
CATALÀ:
 • Per demà: acabar els exercicis que faltaven de la fitxa de determinants.

divendres, 14 d’octubre del 2016

Agende de classe: 14 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dilluns: pàg. 18-19 (exer. 3 i 4) i fitxa de determinants
  • Séan, Sergio Veiga i Marcos: només activitats del llibre
  • Penélope i Yennifer: activitats del NEXE (Penélope 14 i 15; Yennifer 5 i 6).
  • La resta de la classe: activitats del llibre + fitxa determinants.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: dictado EXAMEN. (Todos hacen el mismo dictado)

dijous, 13 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 13 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN del tema 1: s'ha de REPASSAR i PRACTICAR del exercicis que hem fet fins ara a classe.
 • Els exercicis de l'examen seran els següents:
  • 2 exercicis de lectura i escriptura de números en català.
  • 1 exercici d'operacions combinades.
  • 3 exercicis de números romans.
  • 2 exercicis de càlcul bàsic (sumes i restes on falten termes, 2 multiplicacions de 3 xifres i 2 divisions d'una xifra)
  • 1 exercici tipus TEST.

dimarts, 11 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 11 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Divendres 14 EXAMEN tema 1:
  • Operacions bàsiques: suma, resta portant-ne, multiplicació (3 xifres i amb zeros) i divisió (1 xifra)
  • Operacions combinades.
  • Lectura i escriptura de números en català.
  • Números romans.
 • S'han de REPASSAR totes les fitxes i exercicis que s'ha fet fins ara a classe. Els exercicis de l'examen sortiran d'allà.
 • Pel dijous: fitxa de repàs de càlcul i escriptura de números. OBLIGATORI per poder fer l'examen divendres.

dilluns, 10 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 10 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: corrección del dictado que hemos dado hoy (entero, sin faltas, si tuvieseis más de cuatro faltas o únicamente corrección de las faltas si tuvieseis menos de cinco faltas).
MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: fitxa del números romans... a juntar amb la que també vam donar divendres passat.

divendres, 7 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 7 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: EXAMEN de dictado.
 • Para el lunes: EXAMEN del "Sustantivo y Adjetivo".
 • Hay que repasar de:
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts: fitxa de "Números Romans"

dijous, 6 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 6 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà:
  • EXAMEN de taules saltejades (2 a 9)
  • Pàg. 14 i 15 (exer. 3 i 4 de Números Romans)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañaña: recordad que es obligatorio traer hecha la ficha de ADJETIVOS para poder hacer el examen de SUSTANTIVOS y ADJETIVOS del lunes 10.

dimecres, 5 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 5 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres: EXAMEN taules saltejades (del 2 al 9)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes: ficha de ejercicios de repaso del adjetivo (obligaria para poder hacer el examen del lunes)
 • Lunes 10 EXAMEN del "Sustantivo y Adjetivo" (repaso de 5º)

dimarts, 4 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 4 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel divendres: pàg. 17 (copiar requadre blau, esquema i activitat 1)
MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: exercicis 1, 2 i 4 de la fitxa d'operacions combinades (es fan a la llibreta!!)... i acabar el que hem començat avui a la pissarra si no s'han acabat a classe.
LENGUA CASTELLANA:
 • Pasar a limpio los dictados... a quien todavía le falte alguno. 

dilluns, 3 d’octubre del 2016

Agenda de classe: 3 d'octubre

CATALÀ:
 • Per demà: activitat de presentació d'un company, a la llibreta.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana:
  • Corrección del dictado EXAMEN: copiarlo entero sin faltas si tienes más de 4 faltas o únicamente justificar el error si tienes menos de 5 faltas.
  • Fichas 16 y 18 del ADJETIVO.