dijous, 31 de gener del 2019

Agenda de classe: 31 de gener

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Demà EXAMEN de Geografía d'Espanya: Províncies I
  • S'haurà d'escriure el llistat de totes les províncies d'Espanya conjuntament amb les capitals de les 17 CCAA.
  • Tindreu 30 minuts per fer-lo.
 • Dimarts 5 EXAMEN de Geografia d'Espanya: Províncies II
  • S'haurà d'escriure el llistat de totes les províncies i també completar el mapa en blanc.
  • Tindreu 30 mimuts per fer-lo.
RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem els exercicis que vam posar dilluns d'operacions amb fraccions.
 • L.Castellana: mañana Carmen pedirá la búsqueda de información para hacer el texto expositivo.

dilluns, 28 de gener del 2019

Agenda de classe: 28 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 4: activitat del capítol 4 del llibre de lectura (escollir l'oració que més t'ha agradat i justificar el per què en 4 línies)
LENGUA CASTELLANA:
 •  Para el viernes 1: búsqueda de la información para la actividad del texto expositivo.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 1: acabar pàg. 76 (exer. 1, 2 i 3) i pàg. 78 (exer. 1, 2 i 3) començats a classe.
RECORDATORIS DE SOCIALS  i MÚSICA PER DEMÀ:
 • Socials: demà teniu el segon EXAMEN de CCAA. Guió AQUÍ.
 • Musica: demà na Rosa Marco demanarà la cançó que havíeu d'aprendre amb la flauta

diumenge, 27 de gener del 2019

CONTINGUTS EXAMEN SOCIALS

L'EXAMEN de Geografia d'Espanya del dimarts 29, pel que disposareu només de 30 minuts, inclourà:
 • Taula en blanc per emplenar amb el nom de les 17 CCAA i les seves capitals corresponents.
 • Mapa en blanc preparat per omplir amb el nom de les 17 CCAA.
Podeu estudiar de...

divendres, 25 de gener del 2019

Agenda de classe: 25 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 28: pàg. 82 (exer. 1) de sumes i restes amb fraccions.
RECORDATORI DE CATALÀ PEL DILLUNS 28:
 • Català: na Rosa Marco demanarà l'activitat del capítol 3 del llibre de lectura (escollir l'oració que més t'ha agradat i justificar el per què en 4 línies).

dijous, 24 de gener del 2019

Agenda de classe: 24 de gener

RECORDATORIS PER DEMÀ: SOCIALS, NATURALS i MATES.
 • C.Socials: demà s'han de presentar acabades les 2 fitxes de CCAA i províncies que es van començar a classe el dimarts.
 • C.Naturals: demà, tothom ha de tenir acabada la fitxa de tractament de la informació de "La Funció de Relació" que s'havia d'haver corregit avui.
 • Mates: demà corregirem pàg. 74 (1) i pàg. 75 (1) de sumes i restes de fraccions... començat a classe ahir dimecres.

dimecres, 23 de gener del 2019

Agenda de classe: 23 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 25: pàg. 74 (exer. 1) i pàg. 75 (exer. 1)... començats a classe.
RECORDATORI DE NATURALS PER DEMÀ:
 • Naturals: demà corregirem la fitxa de tractament de la informació de la Funció de Relació que vam donar la setmana passada.

dimarts, 22 de gener del 2019

Agenda de classe: 22 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana (se puso ayer lunes): pág. 60 (copiar cuadro + ejer. 3, 4, 5 y 7 empezados en clase)
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Aquells/es que no heu vingut a classe avui podeu practicar les activitats que hem fet amb els microportàtils de CCAA d'Espanya i les seves capitals AQUÍ: activitat 1, activitat 2, activitat 3, activitat 4 i activitat 5.
 • Dimarts 29 EXAMEN del mapa de les CCAA amb les seves capitals, es OBLIGATORI presentar la fitxa feta a classe.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem pàg. 72 (exer. 2) i pàg. 73 (exer. 1) que vam posar ahir. Recordau que vam modificar els enunciats dels dos exercicis per demanar únicament reduir les fraccions a comú denominador.

dilluns, 21 de gener del 2019

Agenda de classe: 21 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 28: activitat capítol 3 llibre de lectura (escriure la oració que més us ha agradat i justificar-ho en 4 línies)
 • Per demà: corregir DICTAT (copiar cada falta 5 vegades i tornar a escriure el dictat complet sense faltes)
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 23: pàg. 72 (exer. 2) i pàg. 73 (exer. 1). Recordau que hem canviat els enunciats de cada exercici i en tots dos només volem reduïr les fraccions a comú denominador pel MCM.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem pàg. 72 (exer. 2) i pàg. 73 (exer. 1). Recordau que vam modificar els enunciats dels dos exercicis.

divendres, 18 de gener del 2019

Agenda de classe: 18 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 21: pàg. 72 (exer. 1) de reducció de fraccions a denominador comú.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 21: pàg. 59 (copiar cuadro rosa + ejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6)... empezados en clase.
CIÈNCIES NATURALS:
 • Pel dijous 24: fitxa de tractament de la informació de la funció de nutrició
 • Us heu d'ajudar de les fotocòpies i el resum que teniu, així com de les activitats interactives que hem fet aquesta setmana amb el microportàtil i que teniu aquí: funció de relació i sistema nerviós.
RECORDATORI DE CATALÀ PEL DILLUNS:
 • Català: heu de tenir acabat l'activitat del capítol 1 i 2 del llibre de lectura i la comprensió lectora que na Rosa va donar aquest dijous.

dijous, 17 de gener del 2019

Agenda de classe: 17 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 21: Comprensió lectora que avui us ha donat na Rosa. Recordau que pel dilluns 21 també han d'estar acabades les activitats del capítol 1 i 2 del llibre de lectura.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem l'exercici d'escriptura de fraccions que va posar ahir a la pissarra.
CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que no ha vingut avui a classe HAN de fer les activitats de la funció de relació i el sistema nerviós que hem fet avui a classe amb els microportàtils en aquestos enllaços: funció de relació i sistema nerviós.

dimecres, 16 de gener del 2019

Agenda de classe: 16 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 18: Actividad d'escriptura de fraccions en català de la pissarra.
 • Aquells/es que no han vingut avui a classe poden fer el repàs dels continguts de fraccions de 5è (concepte de fracció, components, lectura de fraccions en català, comparació de fraccions i fracció d'una quantitat) que hem avui en aquest enllaç. Repàs fraccions 5è.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 23: resumen del capítulo 2 del libro de lectura, en 5 líneas a continuación siempre del resumen del capítulo anterior.

dimarts, 15 de gener del 2019

Agenda de classe: 15 de gener

RECORDATORIO EXAMEN L.CASTELLANA MAÑANA:
 • L.Castellana: mañana es el EXAMEN del tema 3 con Carmen. Guión AQUÍ.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Aquells/es que, per diferents motius, avui NO han fet l'EXAMEN de Comunitats Autònomes el faran aquest dijous 17. L'han der fer: Rania, Juan Arnaldo, Agustín, Jecebeth i Zhue.

dilluns, 14 de gener del 2019

Agenda de classe: 14 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 21: escriure l'oració que més us ha agradat del capitol 2 del llibre de lectura i justificar en 4 línies el perquè.
RECORDATORI DE L'EXAMEN DE SOCIALS PER DEMÀ:
 • C.Socials: demà teniu l'EXAMEN de les Comunitats Autònomes per escrit amb la capital de cadascuna.

divendres, 11 de gener del 2019

CONTENIDOS EXAMEN L.CASTELLANA

Los contenidos del EXAMEN de Lengua Castellana del miércoles 16 de enero que tenéis que repasar se encuentran en las diferentes actividades que habéis hecho en el TEMA 3:
 • Comprensión Lectora: pág. 42 (ejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
 • Prefijos de oposición y negación: pág. 43 (ejer. 2, 4, 6, 7 y 8)
 • Dictados: pág. 47 (los 2 dictados)
 • Determinantes numerales e indefinidos: pág. 44 (cuadro de teoría) i pág. 45 (ejer. 1, 4, 5, 7 y 9)
 • Análisis morfológico: ejercicios de la pizarra.
 • Otras palabras con tilde: pág. 46 y 47 (cuadro teoría  + ejer. 5, 6 y 7)
 • Redactar las bases de un concurso: pág. 48 y 49 (redacción + ejer. 7)
 • Actividades finales: pág. 52 (ejer. 1, 3, 6, 8 y 10)

Agenda de classe: 11 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 14: pàg. 65 (exer. 15) problemes de mcm i mcd.
RECORDATORI DE CATALÀ PEL DILLUNS 14:
 • Recordau pel dilluns l'activitat del capítol 1 del llibre de lectura: copiar l'oració que més us ha agradat i justificar en 4 línies el per què.
EXÀMENS PROPERA SETMANA:
 • La setmana que ve teniu 3 exàmens:
  • Dilluns 14: Matemàtiques (Tema 4)
  • Dimarts 15: C.Socials (Comunitats Autònomes)
  • Miércoles 16: L.Castellana (Tema 3)

dijous, 10 de gener del 2019

Agenda de classe: 10 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 14: llegir el capítol 1 del llibre de lectura, escollir una oració que us hagi agradat i justificar en 4 línias perquè us ha agradat i heu escollit aquesta oració de entre tot el capítol 1.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem la fitxa pre-EXAMEN obligatòria de "Múltiples i Divisors"

dimecres, 9 de gener del 2019

Agenda de classe: 9 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 11: fitxa pre-EXAMEN de "Múltiples i Divisors"
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Anau estudiant l'activitat que vam fer ahir a classe de Comunitats Autònomes d'Espanya i les seves capitals per a l'EXAMEN del dimarts 15.

dimarts, 8 de gener del 2019

CONTINGUTS EXAMEN MATES

Els continguts de l'EXAMEN de matemàtiques del tema 4: Múltiples i Divisors del dilluns 14 de gener seran els següents:
 • Trobar el múltiples d'un número.
 • Trobar tots els divisors d'un número.
 • Diferència entre nombres primers i compostos.
 • Criteris de divisibilitat entre 2, 3, 5, 9 i 10.
 • Trobar el MCM (Mínim Comú Múltiple) de 2 o més números.
 • Trobar el MCD (Màxim Comú Divisor) de 2 o més números.
 • Problemes amb MCM i MCD.
S'estudia...
 • De tots els exercicis que hem fet a classe i continuarem fent fins al dia de l'EXAMEN.
 • De les activitats interactives que trobareu AQUÍ (s'ha de clicar).

Agenda de classe: 8 de gener

RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mates: aquells/es que no han vingut a escola dilluns i dimarts, RECORDAU que teniu que presentar els exercicis que es van posar abans de Nadal (exer. 1 pàg. 59 i exer. 10 i 11 pàg. 64.
 • L.Castellana: mañana haréis con Carmen el dictado EXAMEN de la pág. 47 (dictado 2).

dilluns, 7 de gener del 2019

Agenda de classe: 7 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de càlcul bàsic.
 • Aquells/es que no han vingut avui a classe demà hauran de presentar els exercicis que es van posar abans de Nadal, pàg. 59 (exer. 1) i pàg. 64 (exer. 10 i 11)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 9: EXAMEN del dictado 2 de la pág. 47.