dimecres, 4 de juliol del 2018

REPÀS INTERACTIU ESTIU 2018

Aquí podeu repassar INTERACTIVAMENT els principals continguts treballats a 6è

MATEMÀTIQUES
1. Operacions bàsiques: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
2. Potències i arrels.
3. Nombres enters.
4. Múltiples i divisors
5. Operacions amb nombres decimals: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
6. Operacions amb fraccions: 1, 2 i 3.
7. Mesures: longitud, capacitat, pes, superfície i mesures sexagesimals.
8. Geometria: 1, 2 i 3.
9. Estadística i probabilitat.
10. Repàs complet de l'EDITORIAL ANAYA per a tots els continguts: ANAYA 1 i ANAYA 2

LENGUA CASTELLANA
Categorías gramaticales:
1. Sustantivos
2. Adjetivos
3. Determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales),
4. Adverbios
5. Enlaces
6. Pronombres personales
7. Verbos (1, 2, 3, 4)
Acentuación:
1. Tilde en agudas
2. Tilde en llanas
3. Tilde en esdrújulas
4. Tilde en diptongos
5. Tilde en hiatos
Sintaxis:
1. El enunciado
2. La oración: sujeto y predicado
3. Complementos del predicado
4. Clases de oraciones
Ortografía: repaso completo 1 i repaso completo 2.

CIÈNCIES NATURALS
1. Funció de nutrició: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
2. Funció de relació: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
3. Funció de reproducció: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
4. La salut: 1, 2, 3 i 4.

CIÈNCIES SOCIALS
1. Població i treball.
2. Sectors econòmics de la població: 1, 2 i 3.
3. Població d'Espanya. 

4. Representació de la Terra: 1 i 2.
5. Unió Europea: 1, 2, 3 i 4.
Falta posar la part de Geografia d'Espanya i Europa (ho posaré aquestos dies...)

CATALÀ
1. Ortografia  
2. Exercicis per al 3r cicle de Primària