diumenge, 29 de desembre del 2013

Pràctica de poesia

Na Carla recita aquí el poema "L'amor jardiner" de Joana Raspall com a exemple del treball de poesia en català que els alumnes de classe han desenvolupat durant la 1ª avaluació.


Aquí teniu el bloc de poesia infantil i juvenil de Joana Raspall

dijous, 19 de desembre del 2013

TREBALL OBLIGATORI PER NADAL

Aquí teniu el treball en paper que heu de presentar en tornar de vacances el 7 de gener:

LENGUA CASTELLANA:
 • 4 lecturas comprensivas de las fotocopias.
MATEMÀTIQUES:
 • 23 problemes de les fotocòpies.
CATALÀ:
 • Pàgina 66: copiar quadre i 2 esquemes
 • Pàg. 66-67: activitats 1, 2, 3 i 4.
 • Pàgina 68: copiar quadre, activitats 1 a 8 i estudiar el dictat.
 • Redacció d'una cara de full: Què he fet aquest Nadal?
EDUCACIÓ FÍSICA:
 • Treball d'investigació de l'esport que cadascú ha triat.

dimecres, 18 de desembre del 2013

TREBALL INTERACTIU NADAL 2013/14

Aquí teniu la proposta opcional que us faig per repassar interactivament aquestos nadals alguns dels continguts que hem vist durant aquesta 1ª avaluació:

LENGUA CASTELLANA:
Fichas de comprensión lectora de textos cotidianos:
MATEMÀTIQUES:
 • Els nombres positius i negatius: 1, 2, 3, 4 
 • La recta numèrica entera: 1, 2, 3, 4 
 • Coordenades cartesianes: 1, 2, 3, 4
 • Múltiples: 1, 2, 3
 • Divisors: 1, 2, 3
 • Criteris de divisibilitat: 1, 2, 3 
 • MCM i MCD: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
CATALÀ:

dimarts, 17 de desembre del 2013

Agenda de classe: 17 de desembre

MOLT IMPORTANT!!!
 • Demà s'ha de portar el cartró de XOCOLATA per fer la XOCOLATADA del divendres!!!
 • També demà s'han portar els diners de les paperetes de la CISTELLA DE NADAL!!!
LLIURAMENT DE NOTES:
 • Dijous 19 de 16 a 18.30 hores per ordre d'arribada a l'aula 15 de 6è A

divendres, 13 de desembre del 2013

Agenda de classe: 12 de desembre

TUTORIA:
 • IMPORTANT!!!:
  • Acabar de vendre les pareretes de la CISTELLA DE NADAL.
  • Portar el cartró de xocolata per fer la "Xocolatada" del dia 20.

dimecres, 11 de desembre del 2013

Agenda de classe: 11 de desembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN del tema 4. GUIÓN AQUÍ
 • No habrá dictado. Podéis estudiar de:
   • Teoría de la libreta.
   • Ejercicios hechos y corregidos del cuadernito.
   • Práctica interactiva del blog.
TUTORIA:
 • Recordau la venda de paperetes per la CISTELLA DE NADAL.

dimarts, 10 de desembre del 2013

Agenda de classe: 10 de desembre

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de "múltiples i divisors" (GUIÓ AQUÍ)
 • Estudiau de:
  • La teoria de la llibreta i el bloc.
  • Els exercicis fets i corregits del quadernet i les fotocòpies.
  • La pràctica interactiva del bloc.
MÚSICA:
 • Demà EXAMEN de la cançó de Nadal (la lletra i la pràctica amb flauta)

dilluns, 9 de desembre del 2013

Agenda de classe: 9 de desembre

Aquesta setmana heu d'estudiar per als darrers exàmens de l'avaluació:
 • Dimecres 11: Matemàtiques
 • Dijous 12: Lengua Castellana
 • Divendres 13: Medi

dijous, 5 de desembre del 2013

PREGUNTES EXAMEN MEDI

Les preguntes de l'EXAMEN de la funció de relació de MEDI del proper divendres 13 seran les següents:
 1. Components de l'aparell locomotor.
 2. Òrgans dels sentits.
 3. Component que intervenen en la funció de relació.
 4. Quantitat de músculs i osos al cos.
 5. Les 2 funcions dels nirvis a la funció de relació.
 6. Parts del Sistema Nirviós.
 7. Components de la neurona.
 8. Components del Sistema Nirviós Central.
 9. Diferència entre nirvis sensitius i motors.
 10. Què són els moviments reflexos?
 11. Diferència entre músculs voluntaris i involuntaris. Exemples.
 12. Components que intervenen en la coordinació interna.
 13. Explicar les 4 principals glàndules endocrines del cos: nom, hormona que produeixen i funció.

Agenda de classe: 5 de desembre

PER AQUESTOS DIES DE FESTA TENIU QUE TREBALLAR BASTANT:

MATEMÀTIQUES: (pel dilluns)
 • Fitxes de repàs per l'examen (obligatori per fer l'examen)
MEDI: (pel dilluns el grup 1, dimecres el grup 2)
 • Començau a contestar les preguntes que demanarem a l'examen.
CATALÀ:
 • Recordau el que es va posar ahir.
LENGUA CASTELLANA:
 • Los que puedan que vayan haciendo práctica interactiva en el blog para el examen del jueves.

CALENDARI EXÀMENS FINAL 1ª AVALUACIÓ

Els EXÀMENS que tindreu la setmana que ve seran els següents:
 • Dilluns 9: ANGLÈS (Units 1 & 2)
 • Dimecres 11: MATEMÀTIQUES (Tema 4)
 • Dijous 12: LENGUA CASTELLANA (Tema 4)
 • Divendres 13: MEDI (Tema 3)

dimecres, 4 de desembre del 2013

Agenda de classe: 4 de desembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana corregiremos los ejercicios de las páginas 28, 31 y 32 del cuadernito.
CATALÀ: (pel dimarts)
 • Pàgina 44: estudiar poesia
 • Inventar-se 1 poesia: 2 estrofes de 4 versos.
MATEMÀTIQUES:
 • Demà corregirem els exercicis de MCD de la pàgina 28 del quadernet.
TUTORIA:
 • Recordau d'anar portant els productes que falten per completar la CISTELLA DE NADAL.

CONCURS DIBUIX DIVERESPAI 2013

Volem felicitar la nostra companya de classe LARISA per la segona posició que va aconseguir en el concurs de dibuix que organitza el Consell Insular d'Eivissa amb motiu de la realització del DIVERESPAI 2013-14 al Recinte Firal d'Eivissa durant les vacances de Nadal.

ENHORABONA LARISA!!!

FEU CLICK AQUÍ per veure la notícia de premsa.


dimarts, 3 de desembre del 2013

CONTINGUTS Bloc 3 de Medi: La funció de relació

Els continguts del bloc 3: LA FUNCIÓ DE RELACIÓ són els següents:
 • Els òrgans dels sentits
 • El sistema nirviós
   • Neurones
   • Sist. nirviós central i perifèric
 • El sistema endocrí: principals glàndules
 • Els moviments:
   • Voluntaris i reflexos
   • Funcionament de l'aparell locomotor
   • Coordinació interna 
   

Agenda de classe: 3 de desembre

MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • Pàgina 28 del quadernet: MCD
CATALÀ: (per demà)
 • Pàgines 16 i 44: copiar quadres.
 • Positiu extra: aprendre una poesia en català.
LENGUA CASTELLANA: (para el jueves)
 • Acabar pág. 28, 31 y 32... empezadas en clase.

dilluns, 2 de desembre del 2013

Agenda de classe: 2 de desembre

MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Fitxa 14 de reforç (divisors d'un nombre)
ANGLÈS:
 • EXAMEN dilluns 9: Units 1 & 2.
CATALÀ: (per demà dona positiu extra)
 • Recordau la feina que teníeu del cap de setmana.

CONTENIDOS Tema 4 de Lengua Castellana

Los contenidos que trabajaremos y examinaremos en el tema 4, además de la comprensión lectora, son los siguientes:

VOCABULARIO: Palabras primitivas y derivadas


ORTOGRAFÍA: Tilde en diptongos, triptongos e hiatos (a partir de la diapositiva 11)


GRAMÀTICA: Grados del adjetivo (positivo, comparativo y superlativo)

divendres, 29 de novembre del 2013

Agenda de classe: 29 de novembre

MATEMÀTIQUES: (pel dilluns)
 • Acabar els exercicis començats a classe:
  • Pàgines 26 i 27 del quadernet
  • Fitxes de reforç 12 i 13
CATALÀ: (pel dimarts té positiu, pel dimecres no)
 • Pàgines 48-49: Lectura tema 4
 • Activitats 1 a 10

dimarts, 26 de novembre del 2013

Agenda de classe: 26 de novembre

MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • Repassau els conceptes que hem explicat de múltiples i MCM
 • Pàgines 24 i 25 del quadernet.
CATALÀ:
 • Recordau la feina d'activitats i redacció que heu de presentar demà.

CONTINGUTS TEMA 4 MATES (múltiples i divisors)

El continguts del tema 4 de mates que començam a treballar ara són els següents:
MÚLTIPLES I DIVISORS
 • Els múltiples d'un nombre.
 • Mínim Comú Múltiple de 2 o més nombres: MCM.
 • Divisors d'un nombre.
 • Criteris de divisibilidad per 2, 3 i 5.
 • Càlcul de divisors d'un nombre.
 • Nombres primers i compostos.
 • Màxim Comú Divisor de 2 o més nombres: MCD.

Nombres PRIMERS i COMPOSTOS:

dilluns, 25 de novembre del 2013

Agenda de classe: 25 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana acabaremos la parte de gramática y vocabulario del EXAMEN de los temas 2 y 3.
CATALÀ:
 • Demà té positiu extra presentar el treball que és pel dimecres.
TUTORIA:
 • Recordau de portar firmada la nota de la CISTELLA DE NADAL.

divendres, 22 de novembre del 2013

Agenda de classe: 22 de novembre

CATALÀ: (pel dimart té positiu, pel dimecres no)
 • Pàgina 54: copiar el quadre.
 • Pàgina 60: activitats 1 a 8.
 • Redacció 1 cara de full sobre JFK: Qui era? Què li va passar?
 • EXAMEN divendres 29
 LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes 25 EXAMEN temas 2 y 3. GUION

dijous, 21 de novembre del 2013

Agenda de classe: 21 de novembre

CATALÀ:
 • Recordau els exercicis que ahir es van posar per demà.
MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de nombres enters. GUIÓ.

Contenidos EXAMEN Lengua Castellana temas 2 y 3

Los CONTENIDOS que examinaremos en el EXAMEN de lengua castellana de los temas 2 y 3 del lunes 25 serán los siguientes:
 • Lectura comprensiva.
 • Dictado con tildes diacríticas.
 • Escribir el antónimo de palabras dadas.
 • Diferenciar palabras monosílabas con tilde y sin.
 • Completar oraciones con sustantivos de diferentes clases.
 • Completar oraciones con palabras polisémicas.
 • Completar oraciones con palabras homónimas.
 • Localizar y formar palabras compuestas.
 • Localizar determinantes y decir de qué clase son.
Podéis estudiar de:
 • Teoría de la libreta y de los "recuerda" de las fotocopias de repaso.
 • Actividades del cuadernito y de las fotocopias.
 • Actividades interactivas de nuestro blog.

Continguts EXAMEN Mates tema 3

Els continguts que demanarem a l'EXAMEN de nombres enters de demà seran:
 • Expressar ubicacions amb un nombre enter.
 • Localitzar nombres enters a la recta entera.
 • Ordenar nombres enters de menor a major i al contrari.
 • Comparar nombres enters.
 • Localitzar i col·locar punts damunt d'un eix de coordenades.
 • Problemes amb nombres enters (edificis, temperatures, nivell de la mar, ...
 • Preguntes del TEST.
Repassau de:
 • La teoria de la llibreta i del "recorda" de les fotocòpies.
 • Exercicis del quadernet i de les fotocòpies de reforç.
 • Activitat interactives del nostre bloc de classe.

dimecres, 20 de novembre del 2013

Agenda de classe: 20 de novembre

TUTORIA:
 • Demà a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Demà EXAMEN del tema 2: GUIÓ 
CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 52: copiar els 2 quadres i activitat 1

dimarts, 19 de novembre del 2013

Agenda de classe: 19 de novembre

TUTORIA:
 • Dijous 21 a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
MATES, CATALÀ, CASTELLÀ i MEDI:
 • Aneu estudiant pels exàmens dels propers dies:
  • Coneixement del Medi: dijous 21  GUIÓ
  • Matemàtiques: divendres 22
  • Lengua Castellana: lunes 25
  • Català: dimecres 27

dilluns, 18 de novembre del 2013

Agenda de classe: 18 de novembre

TUTORIA:
 •  Dijous 21 a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
MATEMÁTIQUES: (per demà)
 • Fitxes 7, 8, 9 i 11 de nombres enters.
CATALÀ:
 • Recordau els deures que teníeu del cap de setmana. Positiu extra si estan per demà.
PROPERS EXÀMENS:
 • Coneixement del Medi: dijous 21
 • Matemàtiques: divendres 22
 • Lengua Castellana: lunes 25

divendres, 15 de novembre del 2013

Agenda de classe: 15 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes 18 PRUEBA ESCRITA de sustantivos y determinantes. Preguntaremos:
   • Concepto de sustantivo.
   • Clases de sustantivos y ejemplo.
   • Concepto de determinante.
   • Clases de determinantes y ejemplos.
CATALÀ:
 • Pàgina 46: activitats 1 a 8 (per dimarts positiu extra)
TUTORIA:
 • Dijous 21 a les 14 h. reunió amb els pares per tractar el VIATGE D'ESTUDIS.
MATEMÀTIQUES:
 • Acabar les pàgines 20 i 21 del quadernet... començades a classe.

dijous, 14 de novembre del 2013

Agenda de classe: 14 de novembre

TUTORIA:
 • El dijous 21 a les 14 h farem la reunió amb tots el pares per parlar del VIATGE D'ESTUDIS
 • Aquest dimenge 17 és la FESTA DE L'AMIPA al pati de l'escola des de les 11 fins a les 15 h.
LENGUA CASTELLANA:
 • Id repasando toda la teoría de los temas 2 y 3: clases de sustantivos, clases de determinantes, palabras compuestas, polisemia y homonimia.
MEDI:
 • EXAMEN tema 2 dijous 21
MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN tema 3: NOMBRES ENTERS divendres 22

dimecres, 13 de novembre del 2013

Agenda de classe: 13 de novembre

CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 42: copiar quadre i activitats 1 a 5.
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Repasad la teoría de determinantes.
 • Recordad los ejercicios del cuadernito (pág 23 y 24) que empezamos ayer.

dimarts, 12 de novembre del 2013

Agenda de classe: 12 de novembre

LENGUA CASTELLANA: para el jueves
 • Teoría de determinantes en el cuaderno.
 • Ejercicios páginas 23 y 24 del cuadernito.
ANGLÈS:
 • Demà EXAMEN Unit 1
 CATALÀ:
 • Recordau el deures que ja teníeu del divendres.

dilluns, 11 de novembre del 2013

Agenda de classe: 11 de novembre

ANGLÈS:
 • EXAMEN Unit 1 dimecres 13 de novembre.
PLÀSTICA:
 • Recordau-vos de portar el logo del DIVERESPAI.
MEDI:
 • Els membres del grup 2 de classe han de començar a contestar pel dijous 14 les preguntes de l'EXAMEN de Medi.

Continguts EXAMEN MEDI Tema 2

Aquí teniu la relació de preguntes que hem de preparar per a l'EXAMEN del tema 2 de Coneixement del Medi. La data encara està per determinar.

1. Aparell Respiratori:
 • Escriu el camí que segueix l'aire des de les fosses nassals fins a l'interior dels pulmons.
 • Quina diferència hi ha entre l'aire que entra als pulmons i el que surt?
 • Quina diferència hi ha entre la respiració i la respiració cel·lular?
 • Completa el dibuix amb els components de l'aparell respiratori.
 • Quins són els components de la caixa toràcica?
2. Aparell Excretor:
 • Completa el dibuix amb els component de l'aparell excretor.
 • Explica el procès d'excreció.
 • Escriu les 3 principals característiques dels ronyons.
 • Escriu els 3 components de la suor.
 • Per què les glàndul·les sudorípares participen en la funció d'excreció.
3. Aparell Circulatori:
 • Què és la circulació de la sang?
 • Explica la funció dels 3 tipus de cèl·lules sanguínies que tenim al cos.
 • Escriu els 3 tipus de vasos sanguinis per on circula la sang.
 • Explica les 2 fases que té el batec del cor.
 • Explica la diferència entre la circulació pulmonar i la circulació general.

divendres, 8 de novembre del 2013

MATEMÀTIQUES:
 • Dilluns EXAMEN del tema 2 de potències.
 • Estudiau de la teoria de la llibreta i les fotocòpies i dels exercicis del quadernet i de les fotocòpies. També podeu practicar interactivament al bloc.
CATALÀ:
 • Pàgines 40-41: Copiar el quadre i activitats 1-6.
PLÀSTICA:
 • Recordau de portar la fitxa amb el logo del DIVERESPAI 2013.

dijous, 7 de novembre del 2013

LENGUA CASTELLANA: para el lunes
 • Estudiad la teoría que hemos explicado de: polisemia, homonimia y palabras compuestas.
 • Páginas 20, 21 y 22 del cuadernito... empezadas en clase.
CATALÀ: per demà
 • Recordau la feina que es va posar el dimecres
 • Comprensió lectora del tema 2... aquells que encara no l'ha presentat. 
MATEMÀTIQUES:
 • Recordau l'EXAMEN del dilluns 11. Aquí teniu una altra vegada el GUIÓ

dimecres, 6 de novembre del 2013

Agenda de classe: 6 de novembre

CATALÀ: pel divendres
 • Pàgina 38
   • Llegir i copiar quadres
   • Activitats 1, 2 i 3
MATEMÀTIQUES: per demà
 • Recordau les 2 fitxes de potències que ja teníem.

dimarts, 5 de novembre del 2013

Agenda de classe: 5 de novembre

CATALÀ:
 • Recordau la feina que teníeu abans del pont
MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN del tema 2 dilluns 11: POTÈNCIES i ARRELS
 • Pel dijous teniu la fitxa doble (4 i 5) de potències.

Continguts EXAMEN Mates tema 2

El continguts que demanarem a l'EXAMEN de matemàtiques del dilluns 11 de novembre són els següents:
 • Potències
   • concepte
   • components de la potència
   • lectura de potències
 • Quadrat i cub d'un nombre
 • Potències de base 10
 • Expressió polinòmica d'un nombre
 • Arrel quadrada:
   • concepte
   • arrels quadrades per tanteig

dijous, 31 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 31 d'octubre

CATALÀ:
 • Recordau el que ja teníeu per al proper dimarts
MATEMÀTIQUES:
 • Fitxa doble de potències
 • Pàgina 12 del quadernet: expressions polinòmiques
LENGUA CASTELLANA:
 • Ejercicios de las páginas 12, 13, 14, 15 y 16 del cuadernito (excepto el ejercicio 4 de la página 15).
MÚSICA:
 • EXAMEN de flauta el dimecres 6

dimecres, 30 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 30 d'octubre

CATALÀ: (pel dimarts 5 de novembre)
 • Pàgines 20-21: llegir lectura tema 2
 • Pàgina 22: activitats 1 a 10.
 • Recordau que això serveix com a nota d'examen de comprensió
MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Pàgines 10 i 11 del quadernet: potències
MÚSICA:
 • EXAMEN de flauta dimecres 6 de novembre

dimarts, 29 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 29 d'octubre

CATALÀ:
 • Recordau que demà teniu EXAMEN
MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 •  Exercicis de les pàgines 10 i 11 del quadernet (potències)

dilluns, 28 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 28 d'octubre

CATALÀ:
 • Recordau els deures que teníeu del cap de setmana.
 • EXAMEN dimecres 30.

divendres, 25 d’octubre del 2013

Agenda del dia: 25 d'octubre

CATALÀ: (pel dimecres)
 • Pàgina 28 (4-5) Quadre
 • Pàgina 32: activitats 1 a 8
 • Dimecres 30 EXAMEN temes 1-2.
MATEMÀTIQUES:
 • Dilluns 28 EXAMEN tema 1

dimecres, 23 d’octubre del 2013

Agenda del dia: 23 d'octubre

CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 26: quadre i activitats 1 a 5
 • EXAMEN dimecres 30: Temes 1-2 i dictat pàg. 27
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • ESTUDIAR per l'EXAMEN del divendres 25.
MATEMÀTIQUES:
 • Per motiu de la vaga de demà passem l'EXAMEN al dilluns 28.

dimarts, 22 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 22 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Dijous 24 EXAMEN del tema 1
 • Recordau que per fer l'examen han d'estar acabats tots els exercicis del tema 1 del quadernet.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Divendres 25 EXAMEN del tema 1
CATALÀ:
 • Recordau els exercicis que ja teníeu per demà.

dilluns, 21 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 21

LENGUA CASTELLANA:
 • EXAMEN del tema 1 mañana.
CATALÀ: (per dimecres)
 • Recordau el treball que teníeu del cap de setmana.
MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • EXAMEN tema 1 dijous 24
   • Càlcul d'operacions combinades
   • Problemes amb operacions combinades
   • Teoria de les operacions combinades 

Continguts EXAMEN Medi

Aquí teniu la relació de preguntes que demanarem a l'EXAMEN de Coneixement del Medi del divendres 25 d'octubre.

FUNCIÓ DE NUTRICIÓ:
 1. Quines són les 3 principals funcions de la funció de nutrició?
 2. Què és la nutrició?
 3. Els 4 aparells que intervenen en la funció de nutrició.
 4. Diferència entre nutrient i aliment.
 5. Els 5 principals tipus de nutrients que coneixem.
 6. Components de l'aparell digestiu.
 7. Explicar els 2 tipus de processos que tenen lloc en la digestió.
 8. Què és la respiració cel·lular?
 9. Què permet la respiració?
 10. Components de l'aparell respiratori.
 11. Funció de la circulació de la sang.
 12. Funció de l'aparell excretor.
 13. Quins són els órgans excretors?

divendres, 18 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 18 d'octubre

MATEMÀTIQUES: (pel dilluns)
 • Acabar els exercicis d'operacions combinades posats a la pissarra.
 • Fitxa 3 de problemes.
CATALÀ: (pel dimecres)
 •  Pàgina 24:
  • Copiar els 2 quadres per estudiar.
  • Activitats 1, 2, 3, 4 i 5.
EXAMENS de la propera setmana:
 • Dimarts 22: Tema 1 Lengua Castellana.
 • Divendres 25: Tema 1 Coneixement del Medi

dijous, 17 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 17 d'octubre

CATALÀ:
 • Recordau la feina que per demà es va posar dimecres
MATEMÀTIQUES:
 • Acabar l'exercici 2 de la pàgina 6 del quadernet
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • VOLUNTARIAMENT podeu començar a contestar les preguntes de l'examen que farem la setmana que ve a partir de la teoria que hem donat i explicat a classe.

Guión EXAMEN Tema 1 L.Castellana

El martes 22 de octubre haremos el EXAMEN del tema 1 de Lengua Castellana. Los contenidos que debéis preparar son los siguientes:
 • Lectocomprensión.
 • Dictado de acentuación (de la fotocopia).
 • Tipos de diccionario.
 • Acentuación de palabras: agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.
 • Teoría sobre el texto: párrafo, oración y palabra.

Tenéis que estudiar de:
 • La teoría dada en clase y recogida en la libreta.
 • Las dos lectocomprensiones hechas en clase.
 • Ejercicios del cuadernito.
 • Fotocopia del dictado.
 • Ejercicios interactivos hechos en el blog de clase.

dimecres, 16 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 16 d'octubre

MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Recordau la feina del quadernet que per demà es va posar el dimarts.
 CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 18: copiar quadre i activitats 2, 3, 4, 5 i 8.

dimarts, 15 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 15 d'octubre

MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • Pàgines 5, 8 i 9 del quadernet... començades a classe
CATALÀ: (per demà)
 • Recordau els deures que per demà es van posar el divendres passat.
TUTORIA:
 • Torno a recordar la fulla de dades individuals que han d'omplir els vostres pares.

dilluns, 14 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 14 d'octubre

TUTORIA:
 • Recordau-vos de portar la fulla de dades individuals que han d'omplir els vostres pares. Aquells que encara no l'hagin portat. ES IMPORTANT!
ANGLÈS: (pel dimecres)
 • Cercau una paraula en anglès que al menys porti 4 vocals diferents.
 MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Acabau els exercicis de la pàgina 4 del quadernet... començats a classe
LENGUA CASTELLANA: (per demà)
 • Recordad el trabajo del cuadernito que se puso la semana pasada... y que se corregirá mañana.

dissabte, 12 d’octubre del 2013

CONTINGUTS TEMA 1 CONEIXEMENT DEL MEDI

Presentació que complementa la teoria explicada al tema 1 de Coneixement del Medi

FUNCIÓ DE NUTRICIÓ 


CONTENIDOS TEMA 1 LENGUA CASTELLANA

Aquí tenéis la teoría de las reglas de acentuación y los tipos de diccionario trabajados en el tema 1 de lengua castellana... y que iremos preguntando en clase:

REGLAS DE ACENTUACIÓN


TIPOS DE DICCIONARIOS

divendres, 11 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 11 d'octubre

MATEMÀTIQUES: (pel dilluns)
 • Acabar els exercicis d'operacions combinades de les 2 fotocòpies que hem donat a classe
CATALÀ: (pel dimecres)
 • Pàgina 12: copiar el quadre de teoria i les activitats 2, 3 i 5
 • Pàgina 14: activitats 1, 2 i 3
TUTORIA:
 • Omplir la fulla de dades individuals pels pares que no van venir ahir a la primera reunió del curs.

dimecres, 9 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 9 d'octubre

TUTORIA:
 • Reunió amb tots el pares: demà dijous 10 d'octubre a les 14 h a l'aula 15 (6è A). Qui no pugui assistir-hi haurà de justificar-ho prèviament a l'agenda del seu fill.
CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 8: exercicis 1 a 7
 • Pàgina 10: copiar i estudiar el quadre
  • Activitats 1, 2 i 4 (el 6 extra)
 • Fer la portada
 MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Recordau les activitats del quadernet que ja teníeu.

dimarts, 8 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 8 d'octubre

TUTORIA:
 • Reunió amb tots el pares: dijous 10 d'octubre a les 14 h a l'aula 15 (6è A). Qui no pugui assistir-hi haurà de justificar-ho prèviament a l'agenda del seu fill.
MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • Acabar els exercicis de les pàgines 2 i 3 del quadernet... començats a classe.
ANGLÈS:
 • Recordau el que ja teníeu ahir de numeració i abecedari.

dilluns, 7 d’octubre del 2013

Agenda de classe: 7 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Acabar las actividades de la lectura del tema 1: Letras Nutritivas.
ANGLÈS:
 • Repassar l'abecedari i la numeració anglesa.
TUTORIA:
 • Recordau que heu de portar el material individual de classe.

diumenge, 29 de setembre del 2013

MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL

Aquí teniu el llistat del material individual de classe del grup de 6è A pel curs 2013/14:
 • Agenda escolar
 • Arxivador de 4 anelles amb separadors (carpesà)
 • Llibreta troquelada amb retxes (preferentment de 3 colors)
 • Llibreta troquelada de quadres (preferentment de 3 colors)
 • Carpeta senzilla tamany foli
 • Fundes de plàstic (20 unitats)
 • Tisores
 • Compàs
 • Joc de regles (regla, esquadra, cartabó i transportador)
 • Bolígrafs (blau, negre i vermell)
 • Llapis, goma i maquineta
 • Retoladors de colors
 • Llapisos de colors
 • Pegament en barra
 • Flauta
 • Llibreta de música
 • Llibreta d'anglès
Recordau que heu de pagar 15 euros pel material comú de classe que s'utilitza durant tot el curs.

dilluns, 24 de juny del 2013

Deures estiu 2013 - 6è B (Isabel Ribas)

Els alumnes de 6è B trobareu els vostres deures per a aquest estiu en aquest enllaç: DEURES

diumenge, 23 de juny del 2013

Lliurament de notes

El dimecres 26 de juny entre les 9 i les 13.30 hores donarem les notes finals als pares. Aquesta vegada NO utilitzarem un calendari individualitzat. Els hi anirem donant per ordre d'arribada.

Sortides a Formentera i Aguamar

Al bloc de l'escola teniu les fotos i vídeos de les sortides que varem fer a Formentera i Aguamar. Podeu accedir des de aquí

dimarts, 18 de juny del 2013

Guió treball interactiu d'estiu

Aquí teniu el guió dels continguts que podeu repassar interactivament de les àrees de matemàtiques i llengua castellana aquest estiu en aquest bloc.
Heu d'anar baix, a la part marró fosca del bloc:

MATEMÀTIQUES:
 • Tema 1: Sistemes de numeració.
 • Tema 2: Operacions amb números naturals.
 • Tema 3: La divisió (1, 2 i 3 xifres).
 • Temes 4 i 5: Fraccions i operacions amb fraccions.
 • Tema 6: Números decimals i la unitat seguida de zeros.
 • Temes 7 i 8: Operacions amb decimals i la unitat seguida de zeros.
 • Tema 10: Les figures planes
 • Temes 11 i 12: Unitats de longitud, capacitat i massa.
LENGUA CASTELLANA:
 • Tema 1:
  • La comunicación; sinonimia y antonimia; uso de c/cc/z/k/q.
 •  Tema 2:
  • El lenguaje y las lenguas; uso de g/j/r/rr.
 • Tema 3:
  • El sustantivo; acentuación; polisemia i homonimia.
 • Temas 4 y 5:
  • El adjetivo y grados del adjetivo.
  • Acentuación y acentuación en diptongos e hiatos.
  • Familia de palabras.
 • Tema 6:
  • El artículo; uso del guion; texto y párrafo.
 • Tema 7 y 8:
  • Pronombres personales; palabras compuestas; uso de la h.
 • Temas 9 y 10:
  • Prefijos y sufijos.
  • El verbo: número, persona, tiempo y modo.
  • Uso de la cc y z/d a final de palabra.
 • Temas 11, 12, 13 y 14:
  • Tiempos verbales: 1ª, 2ª y 3ª conjugación.
  • Uso de la coma y punto y coma.
  • Aumentativos, diminutivos y gentilicios.
  • Uso de la ll/y.

dimecres, 12 de juny del 2013

Continguts EXAMEN Medi

Aquí teniu els continguts de demanarem demà al darrer examen de medi del curs:
 • Explicar els tipus de migracions que existeixen.
 • Concepte de densitat de població i quina és a Espanya.
 • Principals motius de l'augment de la població a Espanya.
 • On es concentra principalment la població a l'estat espanyol? I per què?
 • Diferència entre població activa i inactiva.
 • Tipus de població activa.
 • Classificació de les diferents activitats econòmiques en els 3 sectors de la població.
 • Els tants per cent d'ocupació a cadascun dels 3 sectors econòmics a Espanya.
 • Població a les Illes Balears:
   • Nº d'habitants.
   • On es concentra la població.
   • Com són els nivells migratoris.
   • Principal ocupació de la població.

dilluns, 10 de juny del 2013

Agenda de classe: 10 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN de los dictados 2 de los temas 13 (página 185) y 14 (página 199).
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Dijous 13 EXAMEN del tema "La població i la seva ocupació".
TUTORIA:
 • Aquells que fan la sortida del divendres 14, portau demà el certificat de residència i el DNI

divendres, 7 de juny del 2013

Agenda de classe: 7 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • EXAMEN de los temas 11, 12, 13 y 14. Tenéis el guion en la entrada anterior
 • Hay que estudiar de:
  • Teoría de la libreta.
  • Ejercicios corregidos de la libreta.
  • Fichas de refuerzo 37, 38, 41, 43, 44 y 47.
  • Dictado 2 del tema 12. Página 171.
 CATALÀ:
 • Recordau de fer tota la informació de Marià Villangómez que després posareu en el vostre cub.

Examen Lengua Castellana

El examen de Lengua Castellana de ortografía y vocabulario de los temas 11, 12, 13 y 14 tendrá los siguientes contenidos:
 • Uso de la coma (teoría y práctica de los casos en los que se utiliza)
 • Uso del punto y coma (teoría y práctica de los casos en los que se utiliza)
 • Diferencia entre prefijo y sufijo (teoría)
 • Formación de palabras con prefijos y sufijos.
 • Concepto de gentilicio.
 • Principales gentilicios de la geografía española.
 • Concepto de sufijo aumentativo y diminutivo.
 • Formación de palabras con aumentativos y diminutivos.
 • Identificación de aumentativos y diminutivos en palabras dadas.
 • Uso de la LL/Y.

dimecres, 5 de juny del 2013

Agenda de classe: 5 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN dictado 2 tema 10 (pág.141)
 • Lunes 10 EXAMEN de ortografía y vocabulario temas 11, 12, 13 y 14:
   • Uso de la coma y del punto y coma
   • Uso de la "ll/y"
   • Sufijos aumentativos y diminutivos
   • Gentilicios
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Acabar els exercicis de les fotocòpies de "ocupació de la població"

dimarts, 4 de juny del 2013

Agenda de classe: 4 de juny

ANGLÈS:
 • Demà EXAMEN del temes 5 y 6 del Class Book i Activity Book.
CONEIXEMENT DEL MEDI: (per demà)
 • Pàg. 151: exer. 1 i 4
 • Pàg. 153: exer. 1
LENGUA CASTELLANA: (para el jueves)
 • Jueves 6 EXAMEN del dictado 2 del tema 10 (pág. 141)

dilluns, 3 de juny del 2013

Agenda de classe: 3 de juny

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de figures planes
 • Heu d'estudiar de:
  • Teoria de polígons i circumferència de la llibreta.
  • Fitxes de suport: 23, 24, 38, 39, 40, 41 i 42.
  • Exercicis fets del quadernet (Tema 10).
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Copiar los cuadros de teoria de:
  • Página 186: Gentilicios
  • Página 198: Uso de la "y"
 • Ejercicios página 198: 1,3,5,6,7,8 y 9.

divendres, 31 de maig del 2013

Agenda de classe: 31 de maig

TUTORIA:
 • Aquells que anireu a l'excursió a Formentera, recordau preguntar a casa si sou residents a Eivissa.
LENGUA CASTELLANA: (para el lunes)
 • Copiar cuadro teoría pág. 184 (uso de la ll)
 • Ejercicios página 184: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10
MATEMÀTIQUES:
 • Estudiar per a l'EXAMEN del dimars
CATALÀ:
 • Activitat de Marià Villangómez (el seu retract i buscar informació)
 • Embarrusament.

dijous, 30 de maig del 2013

Agenda de classe: 30 de maig

CATALÀ:
 • Recordau la feina que ja teníeu per demà.
MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN de figures planes dimarts 4 de juny.
 • He d'estudiar de:
  • Teoria de polígons i circumferència de la llibreta.
  • Fitxes de suport: 23, 24, 38, 39, 40, 41 i 42.
  • Exercicis fets del quadernet (Tema 10).
TUTORIA:
 • Recordau-vos de portar la sol·licitud de l'autobús pel proper curs.

dimecres, 29 de maig del 2013

Agenda de classe: 29 de maig

TUTORIA:
 • Recordau d'omplir i portar quan abans millor la SOL·LICITUD de l'autobús pel curs 2013-14.
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Mañana preguntaremos todos los tiempos simples del verbo HABER.
MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Acabau les fitxes 40, 41 i 42 començades a classe.
 • Repasau la teoria de classificació de polígons, triangles, quadrilàters i elements de la circumferència.
CATALÀ: (pel divendres)
 • Portada poesia
 • Copiar quadrets de literatura dels temes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15.

dimarts, 28 de maig del 2013

Agenda de classe: 28 de maig

CATALÀ: (per demà)
 • Demà EXAMEN
 • Continguts del llibre:
  • Tema 11: pàgines 152, 153, 154 i 158.
  • Tema 12: pàgina 168.
  • Tema 13: pàgines 180 i 181.
  • Tema 14: pàgines 194 i 195.
  • Dictat pàgina 195.
 • Exercicis per practicar al quadernet del 3r trimestre:
  • Pàg. 6, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 30 i 31
LENGUA CASTELLANA (para el jueves)
 • Acabar los ejercicios de verbos de la pizarra.
 • EXAMEN de los tiempos simples del verbo HABER_
  • Presente: he, ...
  • Pretérito Imperfecto: había, ...
  • Pretérito Perfecto Simple: hube, ...
  • Futuro Simple: habré, ...
  • Condicional Simple: habría, ...

dilluns, 27 de maig del 2013

Agenda de classe: 27 de maig

CATALÀ:
 • Recordau l'EXAMEN del dimecres 29.
 • Teniu tots els continguts en l'agenda de classe del divendres 24.
LENGUA CASTELLANA:
 • Estudiar la teoría de verbos: (todo está en la libreta)
  • Nombre y relación entre los tiempos simples y compuestos.
  • Todos los tiempos simples de indicativo del verbo HABER.
MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Repassar la teoria de la llibreta sobre figures planes:
   • Classificació de polígons.
   • Classificació de triangles i cuadrilàters.
 • Exercicis del quadernet: pàg. 35 (1) i pàg. 36 (1 i 2)

divendres, 24 de maig del 2013

Agenda de classe: 24 de maig

CATALÀ:
Exercicis per dilluns:
 • Pàgina 194-195: Quadre Guionet (1, 2, 3, 4 i 5)
Continguts per a l'EXAMEN del dimecres 29:
 • Tema 11: pàgines 152, 153, 154 i 158.
 • Tema 12: pàgina 168.
 • Tema 13: pàgines 180 i 181.
 • Tema 14: pàgines 194 i 195.
 • Dictat pàgina 195.
LENGUA CASTELLANA:
 • Estudiar los tiempo simples de indicativo del verbo HABER:
  • Presente: he, ...
  • Pretérito Imperfecto (pasado no acabado): había, ...
  • Pretérito Perfecto Simple (pasado acabado): hube, ...
  • Futuro Simple (futuro que ocurrirá seguro): habré, ...
  • Condicional Simple (futuro que puede que ocurra o no): habría, ...
MATEMÀTIQUES:
 • Recordau les activitats del quadernet que alguns no havíeu acabat a classe...

dijous, 23 de maig del 2013

Agenda de classe: 23 de maig

MATEMÀTIQUES: (pel dilluns)
 • Estudiar la teoria de polígons i circumferència feta fins ara.
 • Acabar els exercicis del tema 10 del quadernet començats a classe: pàgines 32, 33 i 34.
LENGUA CASTELLANA: (per demà)
 • Recordad el trabajo del verbo HABER que teníais desde el martes.
CATALÀ:
 • Recordau la feina posada dimecres per a demà.

dimecres, 22 de maig del 2013

Agenda de classe: 22 de maig

MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Estudiar la teoria que hem donat del tema 10: "Figures Planes":
  • Concepte i classificació dels polígons.
  • La circumferència i els seus elements.
  • Classificació dels triangles i dels quadrilàters.
 • Preguntarem oral i posarem nota.
 CATALÀ: (pel divendres)
 •  Pàgina 168: Taller d'escriptura (ex. 1 a 5)
LENGUA CASTELLANA: (pel divendres)
 • Recordad el trabajo que teníais del verbo HABER para el viernes.

dimarts, 21 de maig del 2013

Agenda de classe: 21 de maig

CONEIXEMENT DEL MEDI:
LENGUA CASTELLANA: (para el viernes)
 • Acabar en la libreta las formas simples de indicativo y subjuntivo del verbo haber.
 • Estudiar las formas simples de indicativo del verbo haber. ¡Preguntaremos!

dijous, 16 de maig del 2013

Agenda de classe: 16 de maig

LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad lo que teníais para mañana:
  • Cuadro de teoría pàg. 154 y guion de la pizarra.
  • Página 155: ejercicios 3, 4 y 7
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • EXAMEN de la UE (Unió Europea) el dimarts 21. Estudiau!!!
 • Teniu per estudiar: 
  • Les fotocòpies.
  • L'esquema-resum de la llibreta.
  • Els exercicis de la llibreta.
  • La pràctica interactiva al blog.

Guió continguts examen MEDI

 • Concepte de UE (Unió Europea).
 • Països que conformen la UE (27)... i les seves capitals.
 • Data i lloc de creació de la UE.
 • Noms que ha rebut la UE al llarg de la seva història.
 • Què es la densitat de població?
 • Països més densament poblats i menys densament poblats de la UE.
 • Avantatges de que gaudeixen els països de la UE (4 avantatges).
 • Diferència entre creixement natural de població i creixement real.
 • Causes del creixement real de la població espanyola (3 causes).
 • Institucions de govern de la UE: 
   • Consell Europeu (concepte i membres)
  • Poder legislatiu: 
   • Parlament Europeu 
   • Consell de la UE
  • Poder executiu:
   • Comissió Europea
  • Poder judicial:
   • Tribunal de Justícia Europeu
   • Tribunal de Comptes Europeu

dimecres, 15 de maig del 2013

Agenda de classe: 15 de maig

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de capacitat i pes.
 • Repassau bé la fitxa de repàs que heu fet avui a classe... a més de tots els exercicis fets d'aquest tema a la llibreta, al quadernet i a les fotocòpies.
 • Podeu practicar interactivament també al bloc.

dimarts, 14 de maig del 2013

Agenda de classe: 14 de maig

LENGUA CASTELLANA: (para el viernes)
 • En la libreta:
  • Cuadro de teoría pàg. 154 y guion de la pizarra.
  • Página 155: ejercicios 3, 4 y 7.
CATALÀ: (per demà)
 • Pàgines 152-153: exercicis 1 a 5.
 • Pàgina 153: estudiar dictat.
 • Preparar Temes 9 i 10.
MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN dijous 16: unitats de capacitat i pes.
 • Podeu practicar interactiu al bloc.

divendres, 10 de maig del 2013

Agenda de classe: 10 de maig

MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN d'Unitats de capacitat i massa el dijous 16.
 • Feu les fotocòpies d'exercicis pel dimarts.
 • Practicau interactivament a casa, si podeu, els enllaços del bloc.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • EXAMEN de la Unió Europea el dimarts 21. Aneu estudiant la teoria.
CATALÀ:
 • Pàgines 132, 133 i 134:
   • Comprensió escrita.
   • Activitats 1 a 9.

dimecres, 8 de maig del 2013

Agenda de classe: 8 de maig

CATALÀ: (pel divendres)
 • Activitats pàgina 144: 1, 2, 6, 7 i 8.
 • Recordeu l'EXAMEN del divendres.

dimarts, 7 de maig del 2013

Agenda de classe: 7 de maig

CATALÀ:
 • Divendres 10 EXAMEN dels temes 9 i 10.
 • Pàgines per estudiar: 124, 125, 126, 127, 130, 138, 139, 140 i 144.
 • Exercicis per demà: pàg.130 (1-6) i pàg.138 (1-4)
LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana corregiremos los ejercicios de sufijos aumentativos y diminutivos, hechos hoy en clase: pág. 157 (4,5,7 y 8)

diumenge, 5 de maig del 2013

Campió de kickboxing

Volem donar l'enhorabona al nostre campió benjamí de kickboxing, Víctor Robles. Aquí tenim la notícia de premsa que ho acredita.

Image Hosted by ImageShack.us

divendres, 3 de maig del 2013

Agenda de classe: 3 de maig

LENGUA CASTELLANA: (para el lunes)
 • Fichas 37 y 41 de refuerzo de: uso de la coma y el punto y coma
 • Ficha 7 de comprensión lectora y expresión escrita (para nota)
CATALÀ: (pel dimarts)
 • Pàgines 124-125: exercicis 1 a 7.
 • Pàgina 126: exercicis 1 a 4.
CONEIXEMENT DEL MEDI: (pel dimecres)
 • Recordau els exercicis que teníeu de la Unió Europea.

dijous, 2 de maig del 2013

Agenda de classe: 2 de maig

LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad los ejercicios de las páginas 156 y 170 que corregiremos mañana.
CATALÀ:
 • Demà EXAMEN dels temes 9 i 10.

dimarts, 30 d’abril del 2013

Agenda de classe: 30 d'abril

LENGUA CASTELLANA: (para el viernes)
 • Pág. 170: cuadro de teoría y ejercicios 3, 4 y 5.
 • Pág. 156: cuadro de teoría y ejercicios 3, 4 y 5.
 • Preguntaremos la teoría del uso de la coma y del punto y coma.
MATEMÀTIQUES: (pel dijous)
 • Fitxa 35 de reforç d'unitats de capacitat.
CONEIXEMENT DEL MEDI: (pel dilluns)
 • Exercicis de la Unió Europea a la llibreta.

dilluns, 29 d’abril del 2013

Agenda de classe: 29 d'abril

LENGUA CASTELLANA:
 • Repasar la teoría: "uso de la coma".
 • Cuadro de teoría pág. 150 en la libreta.
 • Página 150: ejercicios 3, 4 y 5.
CATALÀ:
 • Recordau que aquest divendres 3 de maig teniu EXAMEN.

Aportacions a l'exposició de la Setmana Cultural

Aquí teniu algunes de les aportacions de la nostra classe a l'exposició del vestíbul de l'escola amb motiu dels tallers de la Setmana Cultural 2013.

 Taller de pintura amb aigua
 Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
 Image Hosted by ImageShack.us
 Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Taller de fang
Image Hosted by ImageShack.us

Taller del Cicle de l'aigua
Image Hosted by ImageShack.us

Taller d'experiments amb aigua
Image Hosted by ImageShack.us

dimarts, 23 d’abril del 2013

Agenda de classe: 23 d'abril

CATALÀ:
 • Exercicis de pràctica al quadernet per a l'EXAMEN dels Temes 9 i 10:
  • Tema 9: pàgines 28 i 29
  • Tema 10: pàgines 36 i 37

dilluns, 22 d’abril del 2013

Inici SETMANA CULTURAL 2013

Com sabeu, aquesta setmana estem portant a terme els diferents tallers de la Setmana Cultural 2013 amb la temàtica de l'aigua.
Aquí teniu algunes fotos del resultat dels tallers que han fet avui els nostres alumnes de classe: sabó, pals de pluja, pintura amb aigua, ...
Agenda de classe: 22 d'abril

CATALÀ:
 • Estudiar Temes 9 i 10. EXAMEN divendres 26.
 • Pàgines 122-123 i 136-137.
 • Fitxa Cançó.

divendres, 19 d’abril del 2013

Programa "Controla't": 2ª sessió

Ahir, dijous 18, vam fer a classe la segona i darrera sessió del programa "Controla't". El Consell Insular d'Eivissa el porta a terme per orientar als alumnes d'educació primària sobre un ús responsable de les noves tecnologies.

Aquesta segona sessió va consistir en el visionament de 4 videos on s'incidia en alguns dels principals problemes que es poden presentar als menors fent un ús irresponsable d'internet:
 1. El perill de fer fotos i després penjar-les a internet.
 2. La manca de respecte que mai s'ha de tenir amb qualsevol persona quan s'estableixen comunicacions per internet: CIBERBULLING.
 3. El cas d'acosament als xats, a la xarxa: com actuar?, com bloquejar aquestes persones?, ...
 4. Tenir cura de la informació personal que envies per internet.
 5. No quedar MAI amb desconeguts.
Després del visionament del videos, i posterior reflexió, es van recollir les principals pautes d'actuació responsables per part dels alumnes.
Per últim, agraïr i destacar també el bon treball de na Lourdes, representant del Consell, durant les sessions amb els nostres alumnes.

PRIMERA SESSIÓ
dijous, 18 d’abril del 2013

Agenda de classe: 18 d'abril

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana examen del dictado 2 del tema 10 (página 141).
MATEMÀTIQUES:
 • Prova de recuperació pels que van suspendre l'examen de LONGITUD.
CATALÀ:
 • Recordau el que teníeu posat el dimecres:
   • Llegir i estudiar pàg. 136 (esquema i quadre).
   • Activitats pàg. 136-137 (1 al 6).
SETMANA CULTURAL:
 • Recordau el material que necessitau pels tallers
  • Botella d'aigua d'1'5 libres, buida i neta.
  • Pot de "pringles".
  • Revista

dimarts, 16 d’abril del 2013

Agenda de classe: 16 d'abril

MATEMÀTIQUES:
 • Acabar en la llibreta aquells exercicis amb errors a l'examen de LONGITUD.
 • EXAMEN de recuperació divendres 19... per aquells que hagin suspès.
LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad que el jueves 18 es el examen de los temas 9 y 10.
  • GUION del examen
  • Repasad todos los ejercicios hechos en clase
  • Dictado 2 del tema 10.

dilluns, 15 d’abril del 2013

Agenda de classe: 15 d'abril

LENGUA CASTELLANA:
 • EXAMEN temas 9 y 10 el jueves 18
 • GUION DEL EXAMEN
 • Para mañana: pág. 128 (3, 5, 6, 7 y 8)
MATEMÀTIQUES:
 • Demà corregirem els exercicis començats a classe de les pàgines 10 i 11 del quadernet: 1 al 5.

dissabte, 13 d’abril del 2013

EXAMEN Lengua Castellana

Este próximo jueves 18 de abril haremos el EXAMEN de los temas 9 y 10. Los contenidos que tenéis que preparar son los siguientes:
 • Ortografía: uso de la "z" y "d" a final de palabra y la "cc".
 • Gramática: El verbo (número, persona, tiempo y modo)
  • Utilizar formas verbales en su tiempo adecuado (presente, pasado o futuro).
  • Reconocer el tiempo de diferentes formas verbales.
  • Reconocer el modo de diferentes formas verbales.
  • Analizar morfológicamente formas verbales:
    • persona y número
    • tiempo y modo
 •  Vocabulario
  • Utilización de prefijos y sufijos para formar palabras.
  • Dictado 2 del tema 10.
Repasad:
 • La teoría que hemos dado en clase y tenéis en la libreta.
 • Ejercicios hechos en la libreta y en fichas de refuerzo.
 • Actividades interactivas hechas en el blog de clase.

divendres, 12 d’abril del 2013

Agenda de classe: 12 d'abril

TUTORIA
Recordau:
 • Qüestionari pels pares del programa "controla't".
 • Material necessari per a la Setmana Cultural.
LENGUA CASTELLANA: (para el lunes)
 • Ficha de refuerzo del verbo: tiempo y modo.
 • Dictado 1 de la pàgina 141: "distracciones peligrosas".
 • EXAMEN de los tema 9-10 el jueves 18.
CONEIMENT DEL MEDI: (pel dilluns)
 • Recollirem el fitxa de les banderes de la UE.
CATALÀ: (pel dimecres)
 • Pàg. 122-123: copiar quadre i esquema.
 • Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
 • Estudiar dictat pàgina 123.

Programa "Controla't": 1ª sessió

Ahir dijous, vam fer a classe la primera de les 2 sessions del programa "Controla't" que el Consell Insular d'Eivissa porta a terme on vol orientar als alumnes d'educació primària sobre un ús responsable de les noves tecnologies.
 • En aquesta primera sessió els nostres alumnes van fer un qüestionari sobre l'ús que ara mateix ells fan de les noves tecnologies, tant al tems lliure com al temps que dediquen a l'estudi. Es va incidir en el concepte i ocupació del temps d'oci, en els perills que pot comportar un mal ús de les noves tecnologies i en una autoavaluació de l'ús que cadascun fa d'aquest temps.
 • Se'ls hi va donar també un qüestionari que les famílies han d'omplir i portar a l'escola abans de la segona sessió del proper dijous 18.
 • En la segona sessió veuran uns videos i treuran conclusions del que han aprés per fer un ús més responsable de les noves tecnologies.
SEGONA SESSIÓ