dimecres, 25 de febrer del 2015

Agenda de classe: 25 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns/dimarts (depenent del grup): fitxes 27, 28 i 29 (suma. resta i multiplicació amb decimals).

dimarts, 24 de febrer del 2015

Agenda de classe: 24 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN tema 6. Pediremos:
  • Reconocer el campo léxico de un grupo de palabras.
  • Añadir palabras a un campo léxico determinado.
  • Escribir oraciones con varias palabras de un mismo campo léxico.
  • Reconocer y clasificar los determinante numerales dentro de oraciones.
  • Reconocer los determinantes indefinidos dentro de oraciones.
  • Separar en sílabas grupos de palabras
  • Clasificar grupos de palabras en agudas, llanas y esdrújulas.
  • DICTADO
 • Para hacer el examen mañana ES OBLIGATORIO haber hecho la ficha de determinantes.

divendres, 20 de febrer del 2015

Agenda de classe: 20 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns/dimars (depenent del grup): pàg. 108 (3) i pàg. 109 (4).
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: fichas de acentuación.
 • Miércoles 25 EXAMEN tema 6:
    • Campo léxico
    • Determinantes numerales e indefinidos
    • Acentuación + diptongos

dijous, 19 de febrer del 2015

Agenda de classe: 19 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: lectura comprensiva "Los árboles"

dimarts, 17 de febrer del 2015

Agenda de classe: 17 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de "Fraccions Equivalents": teniu el guió dels continguts en l'AGENDA del 12 de febrer.
 • Per fer l'examen ÉS OBLIGATORI portar feta la fitxa que hem donat avui a classe.

dilluns, 16 de febrer del 2015

Agenda de classe: 16 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: acabar los ejercicios de campo léxico empezados en clase.
TUTORIA:
 • Enrecordau-vos de portar l'ENQUESTA ANÒNIMA, aquells que encara no ho hagin fet.

divendres, 13 de febrer del 2015

Agenda de classe: 13 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Fitxa, per les dues cares, de fraccions equivalents i mixtos.
 • Podeu continuar fent les activitats interactives del bloc per repassar per l'EXAMEN del dimecres.
TUTORIA:
 • Enrecordau-vos de donar al pares l'ENQUESTA que portau al sobre que us hem donat.

dijous, 12 de febrer del 2015

Agenda de classe: 12 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad, para mañana, los ejercicios de det. indefinidos y numerales (pág. 87) que pusimos el martes.
MATEMÀTIQUES:
 • Dimecres 18 EXAMEN de "fraccions equivalents"
 • Els continguts que demanarem són:
  • Comprovació de fraccions equivalents.
  • Trobar nombre natural equivalent a una fracció.
  • Trobar fraccions equivalents per ampliació i simplificació.
  • Passar nombre mixto a fracció i al contrari.
  • Comparar fraccions (>, <, =).
  • Ordenar fraccions: de menor a major i al contrari.

dimarts, 10 de febrer del 2015

Agenda de classe: 10 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes: pág. 87 (1, 4, 5, 6 y 7)
MATEMÀTIQUES:
 • Per demà o dijous, en funció del grup de classe: pàg. 92 (2 i 3)

divendres, 6 de febrer del 2015

Agenda de classe: 6 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Escribir 14 palabras con diptongo (una para cada caso posible: au, ua, ai, ia, eu, ue, ei, ie, ou, uo, oi, io, ui, iu)
MATEMÀTIQUES:
 • Acabar pàg. 94 (1), pàg. 100 (6) i la fitxa començada a classe.

dijous, 5 de febrer del 2015

Agenda de classe: 5 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana:
  • Acabar los ejerc. 1, 2, 3, 4, 7 y 8 (pàg. 84)... empezados en clase
  • Copiar los cuadros de teoría (pequeños) de las páginas 85 y 86 (campo léxico y det. numerales e indefinidos).

dilluns, 2 de febrer del 2015

Agenda de classe: 2 de febrer

CIÈNCIES NATURALS:
 • Dimecres 4 EXAMEN dels "Ecosistemes"
 • Examen "tipo test" amb 30 preguntes. Per estudiar tens 2 possibilitats:
   • Anar llegint els principals conceptes de les fotocòpies.
   • Practicar al bloc les preguntes "tipo test" treballades a classe de:
      • Els ecosistemes
      • Relacions en els ecosistemes
      • El medi ambient
      • Protecció del medi ambient