dijous, 25 de febrer del 2016

Agenda de classe: 25 de febrer

CIÈNCIES NATURALS:
 • Dimecres 2 EXAMEN de l'aparell locomotor (ossos i músculs). 
 • Què demanarem? 2 exercicis:
  • Umplir la fitxa d'ossos i músculs que heu fet a classe.
  • 25 preguntes TIPO TEST de la ubicació de 12 ossos i 13 músculs al cos humà: cap, tronc, braços o cames.
  • ESTUDIAU de la fitxa que teniu feta i practicau d'aquestos 2 enllaços interactius que ja hem fet a classe: esquelet i musculatura ... per la ubicació dels diferents ossos i músculs al cos humà.
CATALÀ:
 • Dimecres 2: PROVA de comprensió lectora.

dimecres, 24 de febrer del 2016

Agenda de classe: 24 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de múltiples i divisors
LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana, recordad los ejercicios de las fotocopias que pusimos el miércoles.
ENGLISH:
 • For next week: copy the grammar box page 39 + exercice 1 activity book .
RECORDATORI EXÀMENS PROPERA SETMANA:
 • Dimecres 2 Català: comprensió lectora
 • Dimecres 2 Ciències Naturals: ossos i músculs

EXERCICIS EXAMEN MATES

L'examen de matemàtiques de múltiples i divisors, de demà, demanarà els següents continguts:
 • Trobar múltiples d'un nombre.
 • Trobar divisors d'un nombre.
 • Concepte de nombres primers i compostos.
 • Trobar MCM (Mínim Comú Mútiple) de 2 nombres.
 • Trobar MCD (Màxim Comú Divisor) de 2 nombres.
 • 3 problemes (un per trobar divisors, un altre per trobar MCM i un altre per trobar MCD).

dimarts, 23 de febrer del 2016

Agenda de classe: 23 de febrer

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Demà EXAMEN de "Població i Economia" + capitals europees (TIPO TEST)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el jueves: página 197 (ejer. 5 y 6) + repasar teoría explicada en clase de verbos en voz activa y en voz pasiva.

dilluns, 22 de febrer del 2016

Agenda de classe: 22 de febrer

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Demà EXAMEN de 40 capitals europees (s'aprova a partir de 25 correctes).
ENGLISH:
 • For wednesday: page 106 adjectives lesson 1

dissabte, 20 de febrer del 2016

Preparació EXAMEN Ciències Socials

Aquests són els principals enllaços per preparar la prova de POBLACIÓ i ECONOMIA del proper dimecres 24. Fixau-vos bé a totes les preguntes TEST d'aquestes entrades.

divendres, 19 de febrer del 2016

Agenda de classe: 19 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes 22 EXAMEN de análisis sintáctico + dictado.
 • Todas las oraciones del examen salen de las 3 fichas de análisis sintáctico que hemos hecho esta semana.
 • Para hacer el examen es OBLIGATORIO traer hecha la tercera ficha de análisis sintáctico y el dictado de la semana pasada corregido sin faltas (a partir de 5 faltas).
CATALÀ:
 • Pel dilluns: fitxa de comprensió lectora

dijous, 18 de febrer del 2016

Agenda de classe: 18 de febrer

CIÈNCIES NATURALS:
 • Demà EXAMEN de la Funció de Relació.
ENGLISH:
 • For tomorrow: writing about a famous person (7 lines minimum)

CALENDARI EXÀMENS FINAL 2ª AVALUACIÓ

Aquí teniu el calendari d'examens que farem abans del pont de final de febrer:

 • Divendres 19 CIÈNCIES NATURALS: la Funció de Relació
 • Lunes 22 L.CASTELLANA: dictado + análisis sintáctico
 • Dimarts 23 CIÈNCIES SOCIALS: 40 capitals europees
 • Dimecres 24 CIÈNCIES SOCIALS: Població i economia d'Espanya i Europa
 • Dijous 25 MATEMÀTIQUES: múltiples i divisors
PONT FESTIU: divendres 26 fins dilluns 1
 • Divendres 26: Substitució de festa local (elecció de l'escola)
 • Dilluns 29: Festa Escolar Unificada (a tota Balears)
 • Dimarts 1: Dia de les Illes Balears

dimarts, 16 de febrer del 2016

Agenda de classe: 16 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el jueves: ficha de análisis sintáctico + ejercicio de la pizarra empezado en clase.
 • Lunes 22 de febrero EXAMEN de análisis sintáctico
CIÈNCIES NATURALS:
 • Divendres 19 de febrer EXAMEN de la Funció de Relació.
MATEMÀTIQUES:
 • Recomanació de practicar interactivament en aquest enllaç: múltiples i divisors, els exercicis a partir de la pàgina 13 que hem començat a classe. NO SÓN DEURES I ÉS VOLUNTARI.

Preparació EXAMEN Ciències Naturals

Aquestos són els principals enllaços per preparar la prova de la FUNCIÓ DE RELACIÓ. Fixau-vos bé a totes les preguntes TEST d'aquestes entrades.

1 a) Funció de Relació
2 a) Sistema Nirviós; b) Test S.Nerviós
3 a) La Musculatura
4 a) L'Esquelet
5 a) Coordinació Interna
6 a) Sistema Endocrí; b) Test S.Endocrí

dilluns, 15 de febrer del 2016

Agenda de classe: 15 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: ficha de análisis sintáctico. No hacerla completa significa -1 punto en el segundo examen de análisis sintáctico de la semana que viene.
MATEMÀTIQUES:
 • Recordau els exercicis que, per demà, es van posar el divendres passat.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Per demà: petit EXAMEN amb 15 capitals europees.

divendres, 12 de febrer del 2016

Agenda de classe: 12 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts: fitxa doble de criteris de divisibilitat i nombres primers i compostos (de la fulla de primers i compostos NO s'ha de fer l'exercici 2)
CATALÀ:
 • Pel dilluns: pàg. 106 i 107 (exerc. 1, 2, 3 i 4)
ENGLISH:
 • EXAM Unit 3 on monday.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: EXAMEN de dictado. Recordad que aquellos que tuvieron a partir de 5 faltas en el dictado del lunes pasado deben copiarlo sin faltas para este lunes.
Principales normas ortográficas del dictado:
1) Uso de mayúsculas:
a) Principio de texto o continuación de punto: ...
b) Nombres propios: Inés y Héctor.
2) Uso de la h: huevos, hierro, ahora, hierba, hiedra, hipermercado, hablador y Héctor.
3) Tilde o acento gráfico:
a) Agudas: Inés, papá, sufrió, fracturó, además y jardín.
b) Llanas: Héctor.
c) Llanas que rompen diptongo: día, días, frío, caída y había.
d) Interrogativo indirecto: cómo.


dijous, 11 de febrer del 2016

Agenda de classe: 11 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà:
  • Fitxa doble de múltiples i divisors d'un nombre.
  • Repassar els conceptes de múltiples, divisors i criteris de divisibilitat entre 2, 3 i 5... de la llibreta o de la teoria que surt a les fitxes.

dimecres, 10 de febrer del 2016

Agenda de classe: 10 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN de análisis sintáctico: hay que repasar las oraciones que hemos hecho de las fichas y de las fotocopias. Preguntas del examen:
  • Lectura comprensiva.
  • Diferenciar frase de oración.
  • Escribir sujetos léxicos o gramanticales ausentes en oraciones.
  • Localizar el sujeto y su estructura y el predicado y su núcleo.
ENGLISH:
 • For friday: Activity Book pages 36 & 37
 • Monday 15th february EXAM Unit 3

dilluns, 8 de febrer del 2016

Agenda de classe: 8 de febrer

LENGUA CASTELLANA:

 • Para mañana: fichas de análisis sintáctico (misma estructura de hoy en clase)
 • Jueves 11 EXAMEN de "Análisis Sintáctico". ¿Qué pediremos?:
   • Teoría del sujeto y tipos de sujeto.
   • Encontrar el sujeto y analizar su estructura.
   • Encontrar el predicado y su núcleo.
   • Tipos de sujeto (léxico o gramatical) y tipos de predicado (nominal o verbal)
   • De momento, NADA de los complementos del predicado (atributo, CD, CI, CC, ...)
ENGLISH:
 • For wednesday: worksheet 8

dissabte, 6 de febrer del 2016

Preparación DICTADO

NORMAS ORTOGRÁFICAS:
1. Uso de mayúsculas:
a) Nombres propios: Guillermo y Beatriz.
b) Ciudades, países: España, Colombia y Alcalá de Henares.
c) Lugares concretos: Universidad de Medicina y Ciudad de Madrid, ...
d) Inicio de texto, después de punto: ...
2. Tilde o acento gráfico:
a) Agudas: terminó, empezó, graduación y habrá.
b) Llanas que rompen diptongo: vivía y hacía.
c) Esdrújulas: década.
d) Tilde diacrítica: él.
e) Exclamativos o interrogativos: ¡Qué!
3. Uso de la h: hospital, Henares y habrá (verbo haber).

divendres, 5 de febrer del 2016

Agenda de classe: 5 de febrer

ENGLISH:
 • For monday: page 84 Class Book and Activity Book.
CATALÀ:
 • Per dilluns: llegir capítol 3 del llibre i fer-ne un petit resum. Abián i Ricardo tenen els seus propis deures. 
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes:
  • Recordad la ficha 14 que dimos el jueves de análisis sintáctico.
  • EXAMEN del dictado "Guillermo" (de 9 a 9:30 h.).
   • Principales reglas ortográficas a tener en cuenta: uso de mayúsculas y acenturación.

dijous, 4 de febrer del 2016

Agenda de classe: 4 de febrer

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes: ficha 14 de análisis sintáctico. Analizad las oraciones con la misma estructura que hemos ido utilizando en la pizarra estos días.

dimecres, 3 de febrer del 2016

Agenda de classe: 3 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de Nombres Enters
LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad las oraciones que pusimos el martes...

dimarts, 2 de febrer del 2016

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el jueves: analiza sintácticamente las 14 oraciones de los ejer. 2, 3 y 4 (pág. 183)
 • No hacerlas = -0'5 para el examen
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Recordau l'EXAMEN de 15 capitals europees per demà.

dilluns, 1 de febrer del 2016

Activitats del DIA DE LA PAU 2016

Aquí teniu els enllaços al bloc de l'escol@ amb les activitats del DIA DE LA PAU d'enguany:

Agenda de classe: 1 de febrer

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: les fitxes de nombres enters (les del dijous passat i la d'avui). Qui no les faci té -0'5 a l'examen del dijous.
 • Dijous 4 EXAMEN de Nombres Enters. Què demanarem?
   • Comparar nombres enters
   • Sumar i restar nombres enters
   • Col·locar nombres enters a la recta entera
   • Col·locar punts a les coordenades cartesianes
   • Problemes de enters (edificis, temperatures i nivell de la mar)
ENGLISH:
 • For wednesday: worksheet 20 + finish activity book page 93