dimecres, 26 de març del 2014

Agenda de classe: 26 de març

MATEMÀTIQUES:
 • Recordau d'acabar l'exercici 1 i 2 del quadernet de mates, pàgina 26.
LENGUA CASTELLANA:
 • Acabar los ejercicios de las fotocopias.
 • Lunes 31 EXAMEN de los temas 8 y 9.
CATALÀ:
 • Pàgina 134: lectura i activitats 1 a 10.

EXAMEN MEDI

Aquí teniu els continguts del tema de POBLACIÓ i ECONOMIA de MEDI que examinarem el dijous 3 d'abril:
 1. Què és la densitat de població?
 2. Classificació del tipus de població.
 3. Diferència entre població activa parada i població inactiva.
 4. Classificació dels 3 sectors econòmics de la població.
 5. Compara els percentatges d'ocupació a cada sector de la població entre Espanya i Europa.
 6. Explica les 2 principals raons de l'envelliment de la població europea.
 7. Anomena els 2 principals efectes de la immigració sobre la població.
 8. Contesta:
  • Quins són els països amb més densitat de població d'Europa?
  • I els que menys tenen?    Per què?

dilluns, 24 de març del 2014

Agenda de classe: 24 de març

ENTREGA DE NOTES:
 • Demà de 16 a 18.30 hores a l'aula 15 del primer pis (6è A), per ordre d'arribada.
CATALÀ:
 • Recordau els exercicis que teníeu de la pàgina 130: activitats 1 a 6.

dimecres, 19 de març del 2014

Agenda de classe: 19 de març

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN d'operacions amb fraccions. GUIÓ DE CONTINGUTS
 • Recordau que per fer l'examen HAN D'ESTAR FETS tots els exercicis de la fulla de problemes.
CATALÀ: (pel divendres)
 • Pàgina 104: lectura i activitats de la 106 (1 al 10)
 • Pàgina 130: activitats 1 a 6.

dimarts, 18 de març del 2014

Agenda de classe: 18 de març

MATEMÀTIQUES:
 • Problema 1 de la fotocòpia (apartats a, b, c, d). Qui el porti fet ja sap te té 0,5 menys a l'examen del dijous.
CATALÀ:
 • Recordau la feina que teníeu des del divendres.

dilluns, 17 de març del 2014

Agenda de classe: 17 de març

MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Exercicis de d'operacions amb decimals de la pissarra
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 •  Elegir el tema para la PRUEBA de expresió escrita (20 líneas)
EXCURSIÓ A SANT LLORENÇ:
 • Divendres 21
 • Preu del bus: 3,75 euros

divendres, 14 de març del 2014

Agenda de classe: 14 de març

MATEMÀTIQUES:
 • Pàgina 22 quadernet i fitxa 38 (estimacions)
 • Dijous 21 EXAMEN d'Operacions amb Decimals: suma, resta, multiplicació, aproximacions i estimacions.
CATALÀ:
 • Pel dimarts: Pàg. 122/123: Copiar quadre i activitats 1 a 6.
 • Pel dimecres: Pàg. 126: Copiar quadre i activitats 1 a 5.
  EXCURSIÓ a SANT LLORENÇ: Can Pere Musson
  • Divendres 20 de març
  • Preu bus: 3,75 euros
  • Recordau els 15 euros del material escolar de classe, aquells que encara no l'hagin pagat.

  dijous, 13 de març del 2014

  Agenda de classe: 13 de març

  MATEMÀTIQUES:
  • Fitxa de suport 37 (aproximacions nombres decimals)
  CATALÀ:
  • Recordau la feina que es va posar ahir per nota demà.

  dimecres, 12 de març del 2014

  Agenda de classe: 12 de març

  CATALÀ: (pel divendres)
  • Donar la feina dels temes 7-8-9
  • Pàg. 120: Lectura Tema 9 i activitats 1 a 10

  dimarts, 11 de març del 2014

  Agenda de classe: 11 de març

  CATALÀ:
  • Demà EXAMEN dels temes 7, 8 i 9:
   • Paraules amb l·l (tema 7)
   • Paraules parònimes (tema 7)
   • L'ús de la h (tema 8)
   • Camp semàntic (tema 8)
   • L'ús de j/g i tg/tj (tema 9)

  dilluns, 10 de març del 2014

  Agenda de classe: 10 de març

  MATEMÀTIQUES: (per demà)
  • Pàgina 20 del quadernet: multiplicacions amb decimals.
  CATALÀ:
  • Dimecres 12 EXAMEN temes 7, 8 i 9 (pàg. 96 a 100, 110 a 112 i 124)

  dissabte, 8 de març del 2014

  Tema 8 MATES: Operacions amb decimals

  Els continguts que treballarem durant aquest tema seran els següents:
  • Introducció:
   • Part entera i part decimal d'un nombre decimal.
   • La fracció decimal (denominador 10, 100, 1000, ...).
  • Suma i resta de nombres decimals.
  • Multiplicació de nombres decimals.
  • Aproximacions.
  • Estimacions.
  En aquesta presentació tenim alguns exemples. La divisió amb decimals la treballarem al tema 9.

  divendres, 7 de març del 2014

  Agenda de classe: 7 de març

  MEDI:
  • Dilluns 10 EXAMEN de Geografia: GUIÓ
  CATALÀ:
  • Dimecres 12 EXAMEN temes 7, 8 i 9.
  • Pàgines 96 a 100, 110 a 112 i 124.

  dijous, 6 de març del 2014

  Agenda de classe: 6 de març

  MATEMÀTIQUES: (per demà)
  • Pàgina 19 del quadernet (problemes)
  • Fitxa 35 (sumes i restes de decimals)
  LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
  • Acabadas páginas 20 a 24 del cuadernito y lectura 8.
  CATALÀ: (per demà)
  • Redacció del "dia de Balears", aquells que encara faltan.