dimecres, 30 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 30 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 6: pàg 24 (exer. 1, 2 i 3), pàg. 26 (1 i 2) i pàg. 32 (2 i 3)
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Dimecres 6 EXAMEN de Comunitats Autònomes i les seves capitals.
 • Es OBLIGATORI per poder fer l'examen tenir acabada la fitxa amb el mapa fet a classe.
 • Podeu practicar interactivament per a l'examen d'aquestos enllaços: 1, 2, 3, 4 i 5.

dilluns, 28 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 28 d'octubre

CATALÀ:
 • Recordau que demà tenim EXAMEN de l'ortografia i la gramàtica feta fins ara.
  • Ortografia: apostrofació, contracció, guionet, ús de majúscula.
  • Gramàtica: reconeixement de substantius i si son comuns o propis.
   • S'estudia de tots els exercicis que hem fet a classe fins ara.
 TUTORIA (excursió del dijous 31)
 • Enrecordau-vos d'anar portant l'autorització que vam donar divendres per a la sortida del dijous 31 a Ses Salines, a més dels diners de l'autobús.

divendres, 25 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 25 d'octubre

CIÈNCIES NATURALS:
MATEMÀTIQUES:
 • Recordau que dilluns 28 tenim l'EXAMEN d'operacions combinades i càlcul bàsic (multiplicació per 2 i 3 xifres i divisió amb una xifra)
 • Repassau de tots els exercicis fets a la llibreta i a les fitxes... i podeu repassar interactivament també d'aquestos enllaços: op. combinades 1, 2, 3; , mult. dos xifres, mult. tres xifres.

dijous, 24 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 24 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: acabar les operacions de càlcul bàsic que hem posat a la pissarra... i que hem començat a classe.
 • Recordau que demà corregirem també les activitats d'operacions combinades que vam començar a classe dimecres... i que estan a l'agenda d'ahir.
 • ... i que dilluns 28 tenim l'EXAMEN amb operacions combinades i càlcul bàsic (multiplicacions per 2 i 3 xifres i divisions per 1 xifra) del tema 1.

dimecres, 23 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 23 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 25: acabar els exercicis d'operacions combinades posats a la pissarra... i començats a classe avui.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Podeu tornar a  practicar les activitats de geografia de Comunitats Autònomes i capitals que hem començat avui a classe en aquestos enllaços: CCAA 1, CCAA 2, CCAA 3, capitals 1, capitals 2.

dimarts, 22 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 22 d'octubre

CATALÀ:
 • Per demà: acabar la comprensió lectora "text 4" que hem començat a classe avui.
 • Dimarts 29 EXAMEN d'apostrofació i contracció.
RECORDATORI D'EXÀMENS DE CASTELLÀ i ANGLÈS PER DEMÀ:
 • L.Castellana: mañana es el examen de la unidad 1 (signos de puntuación, acentuación, prefijos y sufijos y análisis morfológico de artículos, sustantivos y adjetivos).
 • Anglès: vocabulary, the numbers, auxiliar verbs (to be and to do).

dilluns, 21 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 21 d'octubre

CATALÀ:
 • Per demà: fer la correcció de l'EXAMEN dictat 2 (copiar les paraules sense error al final de la primera cara del full i copiar el dictat sencer, sense faltes, a la part de darrera del full)
 • Aquells/es que encara no han presentat el resum del capítol "la casa del desert" del llibre de lectura me l`han de presentar demà.

divendres, 18 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 18 d'octubre

ANGLÈS:
 • Dimecres 23 EXAMEN Unit 0: vocabulary, the numbers, the plural, verb to be i auxiliar do/don't.
 MATEMÀTIQUES:
 • Recordau: dilluns 21 EXAMEN de numeració en català (lectura i escriptura) i nombres romans.
 • S'estudia de totes les fitxes i exercicis del llibre que hem fet fins ara.
LENGUA CASTELLANA:
 • Miércoles 23 EXAMEN de la Unidad 1.
  • Carmen os ha dado a todos/as el guión con todos los contenidos que habéis trabajado en clase y que tenéis que repasar.
  • Entregaréis el cuaderno ese día para ponerle nota.

dimecres, 16 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 16 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 18: fitxa de nombres romans que hem donat avui a final de la classe.
RECORDATORI DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Català: demà corregirem la fitxa d'apostrofació i contracció que vam donar dimarts

dimarts, 15 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 15 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dijous 16: fitxa d'apostrofació
 • Demà EXAMEN del dictat 2 (de 9 a 9:30 h)
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem pàg. 18 (exer. 10) i pàg. 19 (exer. 12) de nombres romans que vam posar ahir dimecres.

dilluns, 14 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 14 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 16: pàg. 18 (exer. 10) i pàg. 19 (exer. 12) de nombres romans

dijous, 10 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 10 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dilluns 14: acabar el resum del capítol del llibre de lectura "La casa del desert"... aquells/es que no l'hagin acabat avui a classe. Podeu enportar-vos el llibre de lectura a casa per ajudar-vos si fos necessari.
 • Pel dimarts 15: Fer els exercicis de preparació del dictat 2... que farem a classe el dimecres 16.
 • Dimecres 16 EXAMEN del dictat 2. Dimarts el prepararem a classe amb la correcció de la fitxa que hem donat avui.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 14: fer les 2 fitxes de nombres romans que hem donat avui (la fitxa 11 i la fitxa de repàs de nombres romans)

dimecres, 9 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 9 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: acabar la fitxa de nombre romans (de l'1 al 100)... començada avui a classe. Ajudau-vos de la teoria que teniu a la llibreta i que hem explicat avui.

dimarts, 8 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 8 d'octubre

RECORDATORI DE CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mañana tendréis el EXAMEN del dictado 1 (el de la izquierda) de la página 15.
 • Mañana Carmen corregirá pág. 14 y 15 (ejer. 2, 3, 8, 9 y 10).

dilluns, 7 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 7 d'octubre de 2018

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 9: pág. 14 y 15 (ejer. 2, 3, 8, 9 y 10)... empezados en clase
 • Miércoles 9 EXAMEN del dictado "Solo quedaron miguitas" (pág. 15)

divendres, 4 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 4 d'octubre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que avui no han vingut a l'escola poden repassar aquí el treball inicial de les funcions vitals que avui hem fet a classe: les funcions vitals
CATALÀ:
 • Dilluns 7 EXAMEN del dictat 1 (es torna a repetir el que ja vam fer aquest dimecres)
MATEMÀTIQUES:
 • Dilluns 7 EXAMEN de numeració en català (s'estudia de totes les activitats i fitxes que hem fet fins ara a classe). Durarà 30 minuts
 • Dilluns 7 EXAMEN de taules saltejades... per aquells/es que no han fet alguna de les 3 proves que ja hem fet o encara no les tenen assolides). Recordau que podeu repassar-les d'aquestos enllaços: enllaç 1 i enllaç 2.
 • Pel dilluns 7: pàg. 18 (exer. 2 i 8... començats a classe)

dijous, 3 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 3 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dimarts 8: acabar la fitxa d'apostrofacions i contraccions que hem començat avui a classe.
RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem els 3 exercicis de les pàg. 10 a 12 del llibre que vam posar el dimecres.
 • L.Castellana: Carmen corregirá mañana el análisis morfológico de palabras de la pizarra que empezásteis en clase el miércoles.

dimecres, 2 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 2 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 4: acabar el que hem començat avui a classe...
  • Pàg. 10 i 11: exer. 2 i 3 (només els apartats que tenguin sumes o restes).
  • Pàg. 12: exer. 2 (totes les operacions combinades)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 4: acabar el análisis morfológico de las palabras de la pizarra... aquellos/as no hubiesen acabado en clase.

dimarts, 1 d’octubre del 2019

Agenda de classe: 1 d'octubre

CATALÀ:
 • Demà EXAMEN del dictat 1. Mirau la info que vam posar a l'agenda del 27 de setembre.
RECORDATORIS DE MATES I CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem l'exercici de numeració en català que vam posar a la pissarra (s'ha de fer a la llibreta, no a la fitxa que alguns teniu)
 • L.Castellana: Carmen corregirá mañana la ficha de sustantivos y adjetivos que empezásteis en clase el lunes.