divendres, 29 de setembre del 2017

Agenda de classe: 29 de setembre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Pel divendres 6: pàg 9 (exer. 1, 2 i 3) i pàg. 11 (exer. 1, apartats a, b, c i d).
MATEMÀTIQUES:
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 2:
  • EXAMEN del dictado 23: "Ciclismo, un deporte de riesgo en Ibiza"
  • Ficha de sufijos 
  • Acabar la ficha de análisis morfológico empezada en clase. 
RECORDATORIO DE LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad las actividades de la lectura comprensiva + búsqueda de palabras de vocabolario que hicimos el lunes pasado y que corregiremos este lunes 2.

dijous, 28 de setembre del 2017

Agenda de classe: 28 de setembre

CATALÀ:
 • Pel dimecres 4: EXAMEN del dictat 2 de la Unitat 1.
RECORDATORI:
 • Recordau els exercicis de la pàg. 12 del llibre de mates que possarem ahir i que corregirem demà als grups tripartits.

dimecres, 27 de setembre del 2017

Agenda de classe: 27 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 29: pàg. 12 (1, 2 i 3)... començats a classe. Això són deures quan els grups estan tripartits.

dimarts, 26 de setembre del 2017

Agenda de classe: 26 de setembre

CATALÀ:
 • Recordau que demà és l'EXAMEN del dictat.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts 3 (grup de 6è B TOT JUNT): pàg 10 (exer. 2), pàg 11 (exer. 3: no es fan les proves ni la divisió de 3 xifres) i pàg. 18 (exer. 8)... començat a classe.
 • Recordau la fitxa d'operacions combinades que teníeu per demà amb els grups de classe tripartits.

dilluns, 25 de setembre del 2017

Agenda de classe: 25 de setembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 2 (día de lectura todo 6º B junto):
  • Acabar lectura comprensiva hecha en classe (aquellos pocos que no la acabasen en clase o no viniesen) + buscar en el diccinario el significado de las palabras propuestas, y explicadas, de la lectura: fauna, nativo, reserva natural, cráter, vasta y llanura.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 27: fitxa 1 d'operacions combinades
 • Per demà: recordau que teniu EXAMEN de taules saltejades + numeració en català.

divendres, 22 de setembre del 2017

Agenda de classe: 22 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 25: pàg. 19 (problema 11) i fitxa de repàs de càlcul.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 25: pág. 13 (ejer. 7)... para aquellos que no lo hayan acabado en classe.

dijous, 21 de setembre del 2017

Agenda de classe: 21 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimarts 26 EXAMEN tema 0 de mates: numeració en català + taules saltejades.
  • La numeració en català s'estudia de la fitxa on varem omplir totes les xifres fins als milions, tenint especial cura a l'ús del guionet. D-U-C (desena-unitat-centena)
 • Recordau els exercicis que teníeu per demà de les pàgines 8, 9 i 18 del llibre de mates.
CATALÀ:
 • Pel dimecres 27: EXAMEN del dictat de Català (Unitat 1).

dimecres, 20 de setembre del 2017

Agenda de classe: 20 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 22: pàg. 8 (exer. 3), pàg. 9 (exer. 6... amb l'enunciat canviat) i pàg 18 (exer. 1 i 2)... tot iniciat a classe.
 • Recordau que hem canviat l'enunciat de l'exercici 6 de la pàgina 9 i l'enunciat definitiu serà aquest: Descomposa en xifres i unitats les següents quantitats.

divendres, 15 de setembre del 2017