divendres, 30 de gener del 2015

Agenda de classe: 30 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes EXAMEN Tema 5.
 • Los contenidos que pediremos serán:
  • Concepto de campo semántico.
  • Formar campos semánticos.
  • Reconocer palabras que pertenecen al mismo campo semántico.
  • Concepto de determinantes demostrativos y posesivos.
  • Localizar determinates demostrativos y posesivos en una oración.
  • Analizar morfológicamente determinantes demostrativos y posesivos.
  • Clasificar palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas.
  • Colocar tilde en palabras que lo necesiten.
 • Para hacer el examen ES IMPRESCIDIBLE presentar la lectura comprensiva "EL AGUA".

dijous, 29 de gener del 2015

Agenda de classe: 29 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de "Múltiples i Divisors"
 • Els continguts que demanarem seran:
  • Calcular tots els divisors d'alguns nombres.
  • Distingir primers i compostos dins d'un grup de nombres.
  • Comprovar si un nombre és divisor o múltiple d'un altre.
  • Problemes: un de divisors, 2 de múltiples i un de criteris de divisibilitat.
 • Per fer l'examen ES OBLIGATORI tenir fets a la llibreta els problemes de la pág. 62 (b,c i d) i pàg 67 (12, 13a i b)

dimecres, 28 de gener del 2015

Agenda de classe: 28 de gener

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Demà EXAMEN de Geografia:
  • Concepte dels principals accidents del relleu: muntanya, serra, serralada, planura, altiplà, depressió, cap, badia, golf, cala, península i istme.
  • Mapa físic d'Espanya: cadenes muntanyoses, rius, depressions i muntanyes.
  • Mapa polític d'Espanya: Comunitats Autònomes + les seves capitals.
CATALÀ:
 • Pel divendres: exercicis de la pissarra

dimarts, 27 de gener del 2015

Agenda de classe: 27 de gener

CALENDARI DELS PROPERS EXÀMENS:
 • Dijous 29: Ciències Socials (Geografia física i política d'Espanya)
 • Divendres 30: Matemàtiques (Múltiples i Divisors)
 • Dilluns 2: Llengua Castellana (Tema 5)
 • Dimecres 4: Ciències Naturals (Ecosistemes i Medi Ambient)

dilluns, 26 de gener del 2015

Agenda de classe: 26 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Lunes 2 de febrero EXAMEN Tema 5
  • Campo semántico.
  • Determinantes demostrativos y posesivos.
  • Acentuación: agudas, llanas y esdrújulas.
  • Concepto de diptongo e hiato.
  • Dictado de acentuación.
 • Para mañana: las 3 fichas de determinantes y acentuación... empezadas hoy en clase.
MATEMÀTIQUES:
 • Per demà (el grup 1): les fitxes de múltiples i divisors... començades el divendres a classe.

divendres, 23 de gener del 2015

Agenda de classe: 23 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Divendres 30 EXAMEN tema "Múltiples i Divisors"
 • Pel dilluns: acabar les 5 fitxes de múltiples, divisors, criteris de divisibilitat i nombres primers i compostos... que s'han començat a classe.
 • CONTINGUTS per l'examen del divendres 30:
   • Calcular el múltiples d'un nombre
   • Comprovar quan un nombre és múltiple d'un altre
   • Calcular el divisors d'un nombre.
   • Comprovar quan un nombre és divisor d'un altre.
   • Relació existent entre nombres múltiples i divisors.
   • Aplicar el criteris de divisibilitat per 2, 3 i 5.
   • Diferenciar entre nombres primers i compostos.
   • Problemes.

dijous, 22 de gener del 2015

Agenda de classe: 22 de gener

DEURES:
 • Recordau el que, per demà, ja estava posat de català i llengua castellana de dies anteriors.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Dijous 29 EXAMEN de geografía d'Espanya (física i política)
 • Continguts que demanarem:
  • Mapa polític de les Comunintats Autònomes i les seves capitals.
  • Concepte de Meseta.
  • Concepte dels principals accidents geogràfics.
  • Mapa fisic amb (cadenes muntanyoses, rius i depressions).

dimarts, 20 de gener del 2015

Agenda de classe: 20 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Estudiar (de la libreta) la teoría de campo semántico y determinantes demostrativos y posesivos.
 • Para el viernes: pág. 73 (exercicios 1 a 5).
MATEMÀTIQUES:
 • Repassar (de la llibreta) els conceptes de: múltiples, divisors, nombres primers i compostos i criteris de divisibilitat (entre 2, 3 i 5).
 • Pel dijous: pàg 60 (exer. 2) i pàg 66 (exer. 7 i 9).

dilluns, 19 de gener del 2015

Agenda de classe: 19 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana:
  • Acabar los ejercicios de campo semántico (1 a 5 pág. 71)... empezados en clase.
  • Tener copiados los cuadros de teoría... aquellos que no lo acabasen el fin de semana
MATEMÀTIQUES:
 • Pel grup 2: pàg. 63 (exer. 2) i pàg. 66 (exer. 5)
 • El grup 1 ho farà demà.

dijous, 15 de gener del 2015

Agenda de classe:15 de gener

DEURES:
 • Recordau la feina de CASTELLÀ, CATALÀ i MATES que ja estava posada d'altres dies per demà divendres.

dimecres, 14 de gener del 2015

Agenda de classe: 14 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres (grup 2): pàg. 58 (exer. 1) i pàg. 59 (exer. 1). 
 • El grup 1 ho treballarà demà.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes: lectura "Normas para navegar por internet"
CATALÀ:
 • Recordau els capítols de lectura pel divendres.

dimarts, 13 de gener del 2015

Agenda de classe: 13 de gener

CATALÀ:
 • Per demà: 3 exercicis de verbs posats a la pissarra.
LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN: dictado pág 65 + tema 4.
 • ¡¡RECORDAD!!: para hacer el examen deben estar acabados en la libreta los 2 ejercicios de acentuación puestos en la pizarra el último día de clase.

dilluns, 12 de gener del 2015

Agenda de classe: 12 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de fraccions. Repassau tota la teoria i exercicis (llibreta i fitxes) que hem fet de fraccions.
LENGUA CASTELLANA:
 • Miércoles 14 EXAMEN: dictado pág. 65 + tema 4 (acentuación, palabras parónimas y el artículo)
   • Para hacer el examen tienen que estar acabados los ejercicios de hoy en la pizarra.
   • Estudiad de la teoría y ejercicios (libreta + fotocopias).

divendres, 9 de gener del 2015

Agenda de classe: 9 de gener

ESTUDIAR el cap de setmana!!! ... per als EXÀMENS de:
 • Matemàtiques: dimarts 13 (fraccions)
 • Lengua Castellana: miércoles 14 (tema 4 + dictado pág. 65)
Pel dilluns s'han de portar fetes les fitxes de mates i castellà "tipo examen" que s'han començat a classe.

CATALÀ:
 • Pel divendres 16: llegir els 2 darrers capítols del llibre de lectura. 

dijous, 8 de gener del 2015

Agenda de classe: 8 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • EXAMEN dimarts 13 tema de fraccions:
   • Elements de la fracció: numerador i denominador.
   • Lectura, escriptura i representació de fraccions.
   • Fracció d'un número.
   • Fracció com a divisió.
   • Suma i resta de fraccions amb igual denominador.
   • Problemes.
 • Repassau tota la teoria i exercicis que teniu a la llibreta i fitxes de suport.
 • Demà i dilluns farem exercicis "tipo examen" a classe.
MÚSICA:
 • Pel dijous 15: aprendre la cançó "La mañana"