dimarts, 31 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 31 d'octubre

CIÈNCIES SOCIALS:

dilluns, 30 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 30 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 3: 2 fitxes a doble cara de repàs de potències i arrels.
 • Dimecres 8 EXAMEN de "Potències i Arrels quadrades".
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 3: Dictado EXAMEN + ejercicios de acentuación de la ficha.

divendres, 27 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 27 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 30: pàg. 28 (exer. 2 i 3), pàg. 29 (exer. 5) i pàg. 32 (exer. 6 i 11)... començats a classe + fitxa 6 d'arrels quadrades.
 • Proposta VOLUNTÀRIA interactiva per repassar els continguts que estem fent en aquest tema: potències i arrels quadrades: enllaç 1 i enllaç 2.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 30: pàg. 39 de la ficha (ejer. 1, 2, 5, 7 y 9) de determinantes posesivos.

dijous, 26 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 26 d'octubre

RECORDATORI PER DEMÀ:
 • Demà, EXAMEN de CIÈNCIES NATURALS
L'examen serà principalment tipus test + el dibuix dels compents de l'aparell digestiu.
 • S'estudia de totes les fotocòpies que hem donat i explicat i dels exercicis interactius que hem treballat a classe, que teniu aquí:
1. Les funcions vitals: enllaç 1
2. L'aparell digestiu: enllaç 1 i enllaç 2
3. La digestió: enllaç 1 i enllaç 2

dimecres, 25 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 25 d'octubre

RECORDATORI D'EXÀMENS D'AQUESTA SETMANA:
 • Demà, CATALÀ.
1. Determinants (pàg. 18 del llibre).
2. L'apòstrof i les contraccions (fotocòpies).
3. Tipus de comunicació: verbal i no verbal (pàg. 17 del llibre).
4. Explicar una presentació.
 • Divendres, CIÈNCIES NATURALS
L'examen serà principalment tipus test + el dibuix dels compents de l'aparell digestiu.
S'estudia de totes les fotocòpies que hem donat i explicat i dels exercicis interactius que hem treballat a classe, que teniu aquí:
1. Les funcions vitals: enllaç 1
2. L'aparell digestiu: enllaç 1 i enllaç 2
3. La digestió: enllaç 1 i enllaç 2

dimarts, 24 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 24 d'octubre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Demà teniu el DICTAT de Català que forma part de l'EXAMEN del dijous 26
 • Demà corregirem els exercicis de Mates que varem posar ahir als grups tripartits.
 • Mañana es el EXAMEN de Lengua Castellana.

dilluns, 23 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 23 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 25: pàg. 27 (exer. 2) i pàg. 32 (exer. 9 i 10) de descomposicions polinòmiques.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 30 (solo el grupo de 6º B): Comprensión Lectora (pág. 11: normas de uso)
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Enrecordau-vos que demà, només el grup de 6è B, corregirem els exercicis de càlcul que vam posar a la pissarra el dimarts de la setmana passada. 

divendres, 20 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 20 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 23: pàg 26 (exer. 1, 2 i 4) i pàg 27 (exer. 1)... començats a classe.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 23: fitxa pre-examen OBLIGATORIA.
EXÀMENS DE LA PROPERA SETMANA:
 • Miercoles 25: Lengua Castellana
 • Dimecres 25: DICTAT de Català
 • Dijous 26: Català
 • Divendres 27: Ciències Naturals

CONTINGUTS EXÀMENS PROPERA SETMANA

CIÈNCIES NATURALS:
El farem el divendres 27 d'octubre i tendrà els següents contiguts:
 • Les funcions vitals: nutrició, relació i reproducció. Concepte de cadascuna.
 • L'aparell digestiu: components (tub digestiu i glàndules annexes) i funció de cada component.
 • Fases del procés digestiu: 1. digestió, 2. absorció i 3. eliminació de residus.
L'examen serà principalment tipus test + el dibuix dels compents de l'aparell digestiu.
 • S'estudia de totes les fotocòpies que hem donat i explicat i dels exercicis interactius que hem treballat a classe, que teniu aquí:
 • Les funcions vitals: enllaç 1
 • L'aparell digestiu: enllaç 1 i enllaç 2
 • La digestió: enllaç 1 i enllaç 2
LENGUA CASTELLANA:
 • Se hará el miércoles 25 de octubre y tendrá los siguientes contenidos: 
1. El sustantivo (ficha 1).
2. El adjetivo (ficha 2).
3. Los deteminantes y el artículo (ficha 3).
4. Comprensión Lectora (varias fichas).
5. El grupo nominal (ficha 6).
6. Sufijos (fichas 11 y 14).
7. Dictado (ficha 15).
8. Análisis morfológico del grupo nominal (ficha 16).
9. Demostrativos y posesivos (ficha 17)
10. Acentuación (fichas 19 y 20).
11. Estilo directo e indirecto (fichas 1 y 2)

CATALÀ
 • L'EXAMEN es farà en 2 dies: el dimecres 25 es farà el dictat i el dijous 26 es farà la resta de continguts, que seran aquestos:
1. Determinants (pàg. 18 del llibre).
2. L'apòstrof i les contraccions (fotocòpies).
3. Tipus de comunicació: verbal i no verbal (pàg. 17 del llibre).
4. Explicar una presentació.

dijous, 19 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 19 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dimarts 24: corregir el DICTAT, sense faltes.
RECORDATORI DE MATES:
 • Enrecordau-vos que demà, als grups tripartits, corregirem les fitxes 4 i 5 de potències que varem donar ahir

dimecres, 18 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 18 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 20: fitxes 4 i 5 (fitxa a doble cara) de potències.
CATALÀ:
 • Pel dimecres 25: EXAMEN del dictat (s'inclourà com a exercici de l'examen del dia següent)
 • Dijous 26: EXAMEN amb els següents continguts:
  • Determinants (pàg. 18 del llibre).
  • L'apòstrof i les contraccions (fotocòpies).
  • Tipus de comunicació: verbal i no verbal (pàg. 17 del llibre).
  • Explicar una presentació.

dimarts, 17 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 17 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dijous 19: exercici 7 de la fotocòpia.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: PRUEBA de redacción con estilo directo y estilo indirecto (guion que ha trabajado Carmen).
MÚSICA:
 • Pel dimarts 24: estudiar la nova part de la partitura.
MATEMÀTIQUES (Tot el grup de 6è B junt):
 •  Pel dimarts 24: acabar les multiplicacions que hem posat a la pissarra.
RECORDATORI DE MATEMÀTIQUES (grups tripartits):
 • Enrecordau-vos  els exercicis de potències que corregirem demà als grups tripartits i que vam posar ahir.

dilluns, 16 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 16 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 18 (grups tripartits): pàg. 24 (1, 2 i 3) i pàg. 32 (2, 3 i 5)... començats a classe.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 23: acabar el ejercicio 5 (con sus 2 oraciones) de la lectura "Conociendo las estrellas"

dimecres, 11 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 11 d'octubre

MÚSICA:
 • Pel dimarts 17: estudiar la partitura.
CIÈNCIES NATURALS I CIÈNCIES SOCIALS:
RECORDATORIO LENGUA CASTELLANA:
 • Recordad que el lunes 16 corregiremos la comprensión lectura del lunes pasado "Conociendo las estrellas" + búsqueda de vocabulario en la libreta (agenda del lunes 9)

dimarts, 10 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 10 d'octubre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Demà EXAMEN del dictat de Català "Els coales"
 • Demà EXAMEN de Mates del tema 1: lectura i escriptura de numeració en català fins a 9 xifres, operacions amb nombres naturals, operacions combinades i nombres romans.
MATEMÀTIQUES:
 • Per demà, i com a pràctica per a l'EXAMEN, 2 fitxes VOLUNTÀRIES d'operacions combinades i nombres romans.

dilluns, 9 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 9 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 16: Acabar la lectura comprensiva "Conociendo las estrellas"... iniciada en clase + búsqueda de vocabulario en la libreta (cuerpos celestes, nitidez, distorsión, astronomía y titilar)
 • Para el miércoles 11: Acabar de la ficha 20 (2, 6 y 8)... aquellos que no hubiese dado tiempo hoy en clase.

divendres, 6 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 6 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 9: fitxa pre-examen tema 1, OBLIGATÒRIA per poder fer l'examen del dimecres 11.
 • Proposta interactiva VOLUNTÀRIA per repassar per a l'examen del tema 1: enllaç 1 (multiplicació 2 xifres), enllaç 2 (multiplicació 3 xifres), enllaç 3 (divisió 2 xifres), enllaç 4 (nombres romans), enllaç 5 (operacions combinades 1), enllaç 6 (operacions combinades 2).

dijous, 5 d’octubre del 2017

MATES: CONTINGUTS EXAMEN TEMA 1

Els continguts de l'EXAMEN de MATEMÀTIQUES que farem el dimecres 11 d'octubre seran els següents:
 • Operacions amb nombres naturals: suma, resta portant-ne, multiplicació fins a 3 xifres i divisió fins a 2 xifres.
 • Lectura i escriptura de nombres fins a 9 xifres en català. (D-U-C)
 • Operacions combinades.
 • Nombres romans.

Agenda de classe: 5 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dimecres 11 EXAMEN del dictat "Els coales"
RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • A MATES, enrecordau-vos de la fitxa a doble cara de NOMBRES ROMANS que vam donar ahir i que corregirem demà.
 • En LENGUA CASTELLANA, acordaros también de los ejercicios 3, 4 y 5 de la ficha 19 que se corregirán mañana con Carmen.

dimecres, 4 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 4 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 6 (grups tripartits): fitxa a doble cara de nombres romans.
 • Proposta interactiva VOLUNTÀRIA per practicar el nombres romans: enllaç AQUÍ
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 6:
  • Acabar los ejercicios de la ficha 19 iniciados en clase (3, 4 y 5).
  • Pasar a limpio el dictado sin faltas.

dimarts, 3 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 3 d'octubre

CATALÀ:
 • Per demà
  • Correcció a net del dictat EXAMEN fet la setmana passada i que n'Esther us ha tornat avui.
  • Recordatori que demà teniu el dictat EXAMEN de cada dimecres i que varem donar el dijous passat.
RECORDATORI DE MATES:
 • Enrecordau-vos dels exercicis de nombres romans de les pàgines 14, 15 i 18 que vam possar ahir als grups tripartits i que corregirem demà.

dilluns, 2 d’octubre del 2017

Agenda de classe: 2 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 4 (amb els grups tripartits): pàg. 14 (exer. 1 i 3), pàg. 15 (exer. 4) i pàg. 18 (exer. 10)
RECORDATORI DE MATES:
 • Recordau els exercicis que, per demà, vam posar el dimarts 26 (pàgines 10, 11 i 18) a la sessió de mates on nomès estem EL GRUP DE 6è B.