dimecres, 30 de gener del 2013

Agenda de classe: 30 de gener

CATALÀ:
 • Demà EXAMEN temes 4 i 5.
MATEMÀTIQUES:
 • Acabau les fitxes 21, 22 i 25... començades a classe.
TUTORIA:
 • Recordau als pares la nota informativa de la subscripció a l'esmorzar per febrer i març.
 • Repassau el texte que us correspon a la obra de teatre del divendres.
 • Repassau també la lletra de la cançó dels planetes.

EXAMEN DE CATALÀ

Els continguts dels temes 4 i 5 que heu de preparar per a l'examen de demà són els següents:

1. ORTOGRAFIA:
 • Accentuació: paraules agudes, planes i esdruíxoles
 • Acentuació diacrítica
2. VOCABULARI:
 • Familia de paraules i paraules derivades
3. GRAMÀTICA:
 • Graus de l'adjectiu: positiu, comparatiu i superlatiu.
REPASSAU:
 • La teoria del quadern explicada a classe.
 • Els exercicis del llibre i de les fotocòpies, fets i corregits a classe.
 • El dictat de la pàgina 69.

dimarts, 29 de gener del 2013

Agenda de classe: 29 de gener

CATALÀ:
Per demà:
 • Pàgina 66: copiar quadre i exercicis 1, 2, 5 i 6.
 • Pàgina 68: copiar quadre i exercicis 1, 2 i 3.
Pel dijous 31:
 • EXAMEN Temes 4 i 5.

dilluns, 28 de gener del 2013

Agenda de classe: 28 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN del tema 5.

EXAMEN Tema 5 Lengua Castellana

Los contenidos que tenéis que repasar para el examen del tema 5 de Lengua Castellana de mañana son los siguientes:
Grados del adjetivo:
 • Localizar el adjetivo dentro de una oración y decir en qué grado se encuentra.
 • Localizar el adjetivo dentro de una oración y decir su género y número.
 • Escribir una oración con un adjetivo en sus 3 grados posibles: positivo, comparativo y superlativo.
 • Analizar morfológicamente adjetivos: grado, género y número.
 • Analizar morfológicamente adjetivos o sustantivos.
Acentuación y diptongos e hiatos:
 • Clasificar palabras según tengan hiato o diptongo.
 • Colocar tilde en palabras que deban llevarla y clasificarlas en agudas, llanas o esdrújulas.
Familia de palabras:
 • Localizar palabras que pertenezcan a la misma familia de palabras y de qué palabra provienen.
REPASAD LA TEORÍA QUE HEMOS DADO, TODOS LOS EJERCICIOS HECHOS Y CORREGIDOS EN CLASE Y EL DICTADO 2 DE LA PÀGINA 69.
También podéis volver a practicar interactivamente las actividades del blog.

divendres, 25 de gener del 2013

Agenda de classe: 25 de gener

CATALÀ:
Pel dilluns:
 • Adaptar i ampliar la representació de teatre "D'òrbita per l'univers" com a conte pels petits de 1r el proper divendres 1 de febrer.
Pel dimecres:
 • Pàgina 66: copiar quadre i ex. 1, 2, 5 i 6.
 • Pàgina 68: copiar quadre i ex. 1, 2 i 3.
Pel dijous 31:
 • EXAMEN Temes 4 i 5.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Dilluns EXAMEN amb les preguntes de cadascun dels projectes.

dijous, 24 de gener del 2013

Agenda de classe: 24 de gener

CATALÀ:
 • Recordau el texte de l'obra de teatre que heu de saber per demà.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Estudiau per a l'EXAMEN del dilluns 28.
TUTORIA:
 • Recordau la nota informativa al pares del Dia de la Convivència del proper divendres 1 de febrer:
    • Imatge representativa del vostre país.
    • Esmorzar multicultural.

dimecres, 23 de gener del 2013

Agenda de classe: 23 de gener

CATALÀ: (per divendres)
 • Estudiau els diàlegs que us han tocat per grups en la representació de teatre.
MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN tema 5: fraccions

dimarts, 22 de gener del 2013

Agenda de classe: 22 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Passem l'EXAMEN de demà al dijous 24.
 • Demà acabarem A CLASSE el quadernet d'exercicis del tema 5.
LENGUA CASTELLANA: (para el viernes)
 • Dictado de acentuación a limpio, SIN FALTAS.
 • Acabad los ejercicios, empezados en clase, de la página 70 (1 al 7)
CATALÀ: (per demà)
 • Recordau el ja teníeu per demà.

dilluns, 21 de gener del 2013

Calendari d'exàmens

Els propers exàmens que teniu són:
 • MATEMÀTIQUES: dijous 24 (tema 5 de fraccions)
 • CONEIXEMENT DEL MEDI: dilluns 28 (projecte per grups)
 • LENGUA CASTELLANA: martes 29 (tema 5)

Agenda de classe: 21 de gener

LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Repasad la teoría que hemos explicado de FAMILIA DE PALABRAS.
 • Preparad el dictado 1 de la página 69.
MATEMÀTIQUES:
 • Dimecres 23 EXAMEN del tema 5. 
 • Repassau tots els exercicis que hem fet a classe. AQUÍ teniu el guió.
CATALÀ: (pel dimecres)
 • Recordau la feina que teniu pel dimecres.

divendres, 18 de gener del 2013

Agenda de classe: 18 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Repasar la teoría del DIPTONGO e HIATO.

MATEMÀTIQUES: (per dilluns)
 • Feu els 8 problemes de fraccions de la fitxa 71.
 • EXAMEN teòric de fraccions.
CATALÀ: (per dimecres)
 • Pàgina 60: 1, 2, 5, 6 i 7.
 • Lectura página 62-63.
 • Pàgina 64: 1, 2, 3, 4 i 5.

dijous, 17 de gener del 2013

Agenda de classe: 17 de gener

LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Repasar la teoría explicada del DIPTONGO e HIATO.
MATEMÀTIQUES: (per dilluns)
 • Els 8 problemes de fraccions de la fotocòpia 71.
CATALÀ: (per demà)
 • Estudiar el dictat de la pàgina 55.

dimecres, 16 de gener del 2013

Agenda de classe: 16 de gener

MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Activitats 1,2,3,4,5 i 6 de la fitxa... començats a classe
 • EXAMEN tema 5: dilluns 21 part teòrica i dimecres 23 part pràctica
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Repasar la teoría del DIPTONGO.
CATALÀ: (pel divendres)
 • Estudiar el dictat de la pàgina 55.
 • Acabar la feina enderrerida del "TRESOR SOMIAT"... aquells que no l'hagin acabat.

EXAMEN MATES TEMA 5

El dimecres 23 de gener farem la prova pràctica del tema 5 de suma i resta de fraccions. La part teòrica la farem el dilluns 21 de 9 a 9.30 hores.

Els continguts que demanarem, treballats a classe, són els següents:
 • Calcular sumes de fraccions d'igual denominador.
 • Calcular restes de fraccions d'igual denominador.
 • Calcular el nombre natural equivalent a una fracció.
 • Reconèixer si dos fraccions són equivalents.
 • Obtenir fraccions equivalents a una fracció donada.
 • Resoldre problemes amb fraccions.
Les preguntes de la part teòrica seran aquestes que ja hem fet i corregit a classe:
 1. Què és una fracció?
 2. Què representa el numerador d'una fracció?. 
 3. Què representa el denominador d'una fracció?
 4. Com es sumen 2 o més fraccions que tenen el mateix denominador?
 5. Com es resten 2 fraccions que tenen el mateix denominador?
 6. Què són fraccions equivalents?
 7. Com es comprova si dos fraccions són o no equivalents?
 8. Com es poden trobar fraccions equivalents a una fracció donada?
 9. Com es comprova si una fracció és o no equivalent a un nombre natural?

dimarts, 15 de gener del 2013

Agenda de classe: 15 de gener

LENGUA CASTELLANA:
 • Repasad la teoría que hemos dado de ortografía del tema 5:
   • Concepto de diptongo
   • ¿Cómo se forma un diptongo?
... el jueves seguiremos con el hiato.

MATEMÀTIQUES:
 • Acabau i ESTUDIAU les preguntes de teoria de les FRACCIONS que hem donat a classe. Demà les repassarem i dilluns 21 les examinarem en una prova escrita.
CATALÀ:
 • Recordau el que es va posar per demà el divendres passat.

TEORIA TEMA DE FRACCIONS

Tots els conceptes teòrics que heu de tenir molt clars dels temes 4 i 5 de fraccions, que examinarem abans de fer la prova pràctica del tema 5 són els següents:
 1. Què és una fracció?
 2. Què representa el numerador d'una fracció?. 
 3. Què representa el denominador d'una fracció?
 4. Com es sumen 2 o més fraccions que tenen el mateix denominador?
 5. Com es resten 2 fraccions que tenen el mateix denominador?
 6. Què són fraccions equivalents?
 7. Com es comprova si dos fraccions són o no equivalents?
 8. Com es poden trobar fraccions equivalents a una fracció donada?
 9. Com es comprova si una fracció és o no equivalent a un nombre natural?

dilluns, 14 de gener del 2013

Festival de Nadal a l'escola

Ja podeu veure al blog de l'escola (Blancadona News) els videos de les diferents actuacions i activitats que es varen portar a terme a la festa de Nadal el passat 21 de desembre:
 • Cant de nadales al Pavelló d'esports.
 • Xocolatada.
 • Mercadet dels alumnes de 6è
 • Visita del Patge Reial
AQUÍ HO TENIU

Agenda de classe: 14 de gener

CATALÀ: (per dimecres)
 • Recordau el que es va posar el passat divendres per aquest proper dimecres.
MATEMÀTIQUES: (per demà)
 • Corregirem fitxes 20 i 22 de fraccions equivalents... fetes avui a classe.
 • ESTUDIAR tota la teoria que hem treballat del tema 5 de fraccions:
  • Suma i resta de fraccions amb igual denominador
  • Fraccions equivalents a un nombre natural
  • Fraccions equivalents:
   • Concepte
   • Comprovació
   • Buscar fraccions equivalents

divendres, 11 de gener del 2013

Agenda de classe: 11 de gener

LENGUA CASTELLANA: (para el lunes)
 • Pasar a limpio, sin faltas, el dictado del examen del tema 4.
 • Clasificar en agudas, llanas y esdrújulas todas las palabras del dictado que lleven tilde.
 • Repasar la teoría que hemos vista hasta ahora del adjetivo y los grados del adjetivo. Preguntaremos.
CATALÀ: (pel dimecres)
 • Pàgina 54: copiar quadre i activitats 1, 3, 5 i 6.
 • Càstig pels que no havien portat la feina: copiar el "tresor somiat" de la página 57, sense faltes.

dijous, 10 de gener del 2013

Agenda de classe: 10 de gener

CATALÀ:
 • Recordau el treball que heu de presentar demà i que es va posar el dimecres
LENGUA CASTELLANA:
 • Lectura comprensiva (página 64: 3, 4, 5, 6, 7 y 11)
 • Recordad los ejercicios que teniamos de grados del adjetivo... de la pàgina 67.

dimarts, 8 de gener del 2013

Agenda de classe: 8 de gener

LENGUA CASTELLANA: (para el viernes)
 • Repasad la teoría que hemos dado del adjetivo y grados del adjetivo.
 • Página 67: ejercicios 4, 5, 6, 7, 8 y 11 ... empezados en clase.
MATEMÀTIQUES:
 • Repassau la teoria que hem donat de:
    • Suma i resta de fraccions.
    • Fracció equivalent a un número natural.

dilluns, 7 de gener del 2013

Agenda de classe: 7 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Portau el quadernet de matemàtiques fins al tema 4... aquells que no l'hagin presentat avui.
LENGUA CASTELLANA:
 • Estudiad la teoría que hemos dado en clase de los grados del adjetivo.
 • Página 67: ejercicios 1, 2 y 3.