dijous, 30 de novembre del 2017

Agenda de classe: 30 de novembre

CATALÀ:
 • Pel dimarts 5: acabar les activitats de la lectura "El viatge de Jeanne Baret"... que no s'hagin acabat a classe.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Enrecordau-vos de les fitxes 14 i 15 de divisors i criteris de divisibilitat que corregirem demà.

dimecres, 29 de novembre del 2017

Agenda de classe: 29 de novembre

CATALÀ:
 • Per demà: pàg. 37 (exer. 9, 10 i 11)
MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 1: fitxes 14 i 15 de divisors i criteris de divisibilitat

dimarts, 28 de novembre del 2017

Agenda de classe: 28 de novembre

LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: EXAMEN del dictado 20 + ejercicios de la ficha del dictado
RECORDATORIS PER DEMÀ DE MATES i CASTELLÀ:
 • Mates: enrecordau-vos de l'exercici 1 de la pàgina 56 que es corregirà demà.
 • L.Castellana: acordaros de los ejercicios de las páginas 68 y 84 que se corregirán mañana con Carmen, conjuntamente con lo que se ha dado hoy.

dilluns, 27 de novembre del 2017

Agenda de classe: 27 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 29: pàg. 56 (exer. 1) i pàg 57 (copiar quadre criteris de divisibilitat).
LENGUA CASTELLANA:
 • Todo el grupo de 6º B: para el lunes 4 - Comprensión Lectora 13 (ej. 1, 2, 3, 4 y 5 de "Hablar sobre el texto" y ej. 2 de "Escribir sobre el texto).
 • Grupos tripartidos: para el miércoles 29 - acabar todo lo que no se haya acabado en clase de la pág. 84 (1, 2, 3 y 4 en la ficha; 5 y 6 en el cuaderno) y pág. 68 (2, 4 y 6 en el cuaderno; 3 y 5 en la ficha).

divendres, 24 de novembre del 2017

Agenda de classe: 24 de novembre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells que no han vingut avui a classe, han de repassar el contingut de L'APARELL CIRCULATORI que hem treballat avui a classe amb aquestos enllaços:  
LENGUA CASTELLANA (grupos tripartidos):
 • Para el lunes 27: análisis morfológico de las palabras que tenéis en la libreta (cada grupo las tiene diferentes) + acabar los ejercicios iniciados en clase para aquellos que no les diese tiempo.

dijous, 23 de novembre del 2017

Agenda de classe: 23 de novembre

MATEMÀTIQUES:
RECORDATORI D'EXÀMENS PER DEMÀ:
 • Enrecordau-vos que demà teniu 2 exàmens: MATES (Nombres Enters) i ANGLÈS (Units 3, 4 & 6)
RECORDATORIO DE LENGUA CASTELLANA PARA MAÑANA:
 • Acordaros de la ficha de analisis morfológico y de los ejercicios de la página 54 (5, 6 y 7) que corregiréis mañana con Carmen.

dimecres, 22 de novembre del 2017

Agenda de classe: 22 de novembre

CATALÀ:
 • Per demà: acabar la autobiografia que heu començat avui a classe amb n'Esther.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 24: fitxa VOLUNTÀRIA de "Nombres Enters" per practicar l'EXAMEN del divendres.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 24: pàg. 54 de las fotocopias (ejer. 5, 6 y 7) + ficha de análisis morfológico.

dimarts, 21 de novembre del 2017

Agenda de classe: 21 de novembre

RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mates: enrecordau-vos de la fitxa pre-EXAMEN obligatòria que corregirem demà.
 • L.Castellana: acordaros de los ejercicios de la página 54 de las fotocopias (1, 2 y 3) que Carmen corregirá mañana.
RECORDATORI D'EXÀMENS D'AQUESTA SETMANA:
 • Mates: divendres 24 "Nombres Enters"
 • English: friday the 24th (Units 3, 4 & 6)

dilluns, 20 de novembre del 2017

Agenda de classe: 20 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 22: fitxa PRE-EXAMEN de Nombres Enters, obligatòria per fer l'examen del divendres 24.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 22: pàg 54 de las fotocopias (ejer. 1, 2 y 3)
ENGLISH:
 • Friday the 24th: EXAM Units 3, 4 & 6
RECORDATORI DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Enrecordau-vos de la correció del dictat d'un company que tot havíeu de portar demà.

divendres, 17 de novembre del 2017

Agenda de classe: 17 de novembre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells que no han vingut avui han de repassar L'EXCRECIÓ a casa amb aquestos enllaços que hem treballat avui a classe, conjuntament amb les fotocòpies: enllaç 1, enllaç 2.
MATEMÀTIQUES:
 • Divendres 24 EXAMEN de "Nombres Enters"
 • Pel dilluns 20: Acabar la fitxa de nombres enters començada a classe... si fes falta + la segona fitxa de nombres enters que s'ha donat per fer a casa.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 20: corregir el dictado devuelto hoy + pág. 53 (ejer. 7) + ficha 11 de análisis morfológico (primera cara)... empezada en clase.

dimecres, 15 de novembre del 2017

Agenda de classe: 15 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 17: pàg. 46 (exer 1) i pàg. 47 (exer. 3 i 4)... de coordenades cartesianes.
 • Recordau que a l'1 i al 3 només s'escriuen els punts (no es dibuixen els eixos de coordenades) i al 4 sí que es dibuixen els eixos de coordenades per col·locar les diferents figures geomètriques. Oblidau-vos de la resta d'apartats de cada exercici.
CATALÀ:
 • Per demà: fer la correcció del dictat del company que us ha tocat ajundant-vos del dictat original. Recordau que es subratllen en vermell les paraules amb falta i es corregeixen per la part del darrere.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 17: estudiar el cuadro de numerales e indefinidos + ejercicios 1, 5 y 6 de la ficha.

dimarts, 14 de novembre del 2017

Agenda de classe: 14 de novembre

RECORDATORIS DE MATES I CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Mates: enrecordau-vos dels exercicis de les fitxes 7 i 8 i del llibre (pàg. 50: exer. 6 i 7) que corregirem demà.
 • Lengua Castellana: acordaros que mañana hacéis el dictado EXAMEN y se corrigen los ejercicios de acentuación de la ficha del dictado.

dilluns, 13 de novembre del 2017

Agenda de classe: 13 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 15: pàg. 50 (exer. 6 i 7) + fitxes 7 i 8 de Nombres Enters.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 15: EXAMEN del dictado 7 + ejercicios de acentuación de la ficha.
RECORDATORI DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Enrecordau-vos de l'exercici de la pàg. 35 (5) + búsqueda al diccionari que, per demà, es va posar el dijous passat.

divendres, 10 de novembre del 2017

Agenda de classe: 10 de novembre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/aquelles que no han vingut avui a classe han de repassar la teoria de l'aparell respiratori i la respiració que hem treballat avui amb les fotocòpies i amb els microportàtils en aquestos enllaços: 
MATEMÀTIQUES (grups tripartits):
 • Pel dilluns 13: pàg. 40 (1 i 2), pàg 41 (3 i 4) i pàg 42 (1, 2, 3 i 4)... començats a classe.
 • Aquells/aquelles que no han vingut avui a classe han de llegir la teoria de NOMBRES ENTERS que hem explicat avui a classe en aquest enllaç: nombres enters (pàgines 1 a 8)
RECORDATORIO DE LENGUA CASTELLANA PARA EL LUNES:
 • Recordad que el lunes 13 corregimos la Comprensión Lectora (pág 14 y 15) que pusimos el lunes pasado.

dijous, 9 de novembre del 2017

Agenda de classe: 9 de novembre

CATALÀ:
 • Pel dimarts 14: pàgina 35 (exer. 5) + buscar al diccionari el significat de totes les paraules compostes del mateix exercici 5.

dimecres, 8 de novembre del 2017

Agenda de classe: 8 de novembre

RECORDATORIO DE LENGUA CASTELLANA (solo alumnos de 6º B):
 • Acordaros que el lunes 13 se corregirán las actividades de la Comprensión Lectora, páginas 14 y 15 del libro, que leímos el lunes pasado.

dimarts, 7 de novembre del 2017

Agenda de classe: 7 de novembre

RECORDATORI D'EXÀMENS PER DEMÀ:
 • Mates: EXAMEN de "Potències i arrels".
 • Català: EXAMEN del dictat

dilluns, 6 de novembre del 2017

Agenda de classe: 6 de novembre

CIÈNCIES SOCIALS:
LENGUA CASTELLANA (solo alumnos de 6º B):
 • Para el lunes 13: pág. 14 y 15 libro de Comprensión Lectura (todas las preguntas).
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 8: fitxa VOLUNTÀRIA per preparar l'EXAMEN de "Potències i arrels".

divendres, 3 de novembre del 2017

Agenda de classe: 3 de novembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 6: fitxa pre-EXAMEN de potències i arrels OBLIGATÒRIA.
RECORDATORI D'EXÀMENS PROPERA SETMANA:
 • Dimarts 7: Ciències Socials ("Població i Economia")
 • Dimecres 8: DICTAT de Català
 • Dimecres 8: Matemàtiques ("Potències i Arrels")

dijous, 2 de novembre del 2017

Agenda de classe: 2 de novembre

CATALÀ:
 • Pel dimecres 8: EXAMEN del DICTAT que s'ha donat avui a classe.
RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Mates: enrecordau-vos de les fitxes de potències i arrels que corregirem demà i que vam donar dilluns
 • Lengua Castellana: acordaros de mañana hay EXAMEN del dictado que se dio el lunes y se corregirán los ejercicios de acentuación de la ficha en la que estaba el dictado.