dilluns, 24 de juny del 2013

Deures estiu 2013 - 6è B (Isabel Ribas)

Els alumnes de 6è B trobareu els vostres deures per a aquest estiu en aquest enllaç: DEURES

diumenge, 23 de juny del 2013

Lliurament de notes

El dimecres 26 de juny entre les 9 i les 13.30 hores donarem les notes finals als pares. Aquesta vegada NO utilitzarem un calendari individualitzat. Els hi anirem donant per ordre d'arribada.

Sortides a Formentera i Aguamar

Al bloc de l'escola teniu les fotos i vídeos de les sortides que varem fer a Formentera i Aguamar. Podeu accedir des de aquí

dimarts, 18 de juny del 2013

Guió treball interactiu d'estiu

Aquí teniu el guió dels continguts que podeu repassar interactivament de les àrees de matemàtiques i llengua castellana aquest estiu en aquest bloc.
Heu d'anar baix, a la part marró fosca del bloc:

MATEMÀTIQUES:
 • Tema 1: Sistemes de numeració.
 • Tema 2: Operacions amb números naturals.
 • Tema 3: La divisió (1, 2 i 3 xifres).
 • Temes 4 i 5: Fraccions i operacions amb fraccions.
 • Tema 6: Números decimals i la unitat seguida de zeros.
 • Temes 7 i 8: Operacions amb decimals i la unitat seguida de zeros.
 • Tema 10: Les figures planes
 • Temes 11 i 12: Unitats de longitud, capacitat i massa.
LENGUA CASTELLANA:
 • Tema 1:
  • La comunicación; sinonimia y antonimia; uso de c/cc/z/k/q.
 •  Tema 2:
  • El lenguaje y las lenguas; uso de g/j/r/rr.
 • Tema 3:
  • El sustantivo; acentuación; polisemia i homonimia.
 • Temas 4 y 5:
  • El adjetivo y grados del adjetivo.
  • Acentuación y acentuación en diptongos e hiatos.
  • Familia de palabras.
 • Tema 6:
  • El artículo; uso del guion; texto y párrafo.
 • Tema 7 y 8:
  • Pronombres personales; palabras compuestas; uso de la h.
 • Temas 9 y 10:
  • Prefijos y sufijos.
  • El verbo: número, persona, tiempo y modo.
  • Uso de la cc y z/d a final de palabra.
 • Temas 11, 12, 13 y 14:
  • Tiempos verbales: 1ª, 2ª y 3ª conjugación.
  • Uso de la coma y punto y coma.
  • Aumentativos, diminutivos y gentilicios.
  • Uso de la ll/y.

dimecres, 12 de juny del 2013

Continguts EXAMEN Medi

Aquí teniu els continguts de demanarem demà al darrer examen de medi del curs:
 • Explicar els tipus de migracions que existeixen.
 • Concepte de densitat de població i quina és a Espanya.
 • Principals motius de l'augment de la població a Espanya.
 • On es concentra principalment la població a l'estat espanyol? I per què?
 • Diferència entre població activa i inactiva.
 • Tipus de població activa.
 • Classificació de les diferents activitats econòmiques en els 3 sectors de la població.
 • Els tants per cent d'ocupació a cadascun dels 3 sectors econòmics a Espanya.
 • Població a les Illes Balears:
   • Nº d'habitants.
   • On es concentra la població.
   • Com són els nivells migratoris.
   • Principal ocupació de la població.

dilluns, 10 de juny del 2013

Agenda de classe: 10 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN de los dictados 2 de los temas 13 (página 185) y 14 (página 199).
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Dijous 13 EXAMEN del tema "La població i la seva ocupació".
TUTORIA:
 • Aquells que fan la sortida del divendres 14, portau demà el certificat de residència i el DNI

divendres, 7 de juny del 2013

Agenda de classe: 7 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • EXAMEN de los temas 11, 12, 13 y 14. Tenéis el guion en la entrada anterior
 • Hay que estudiar de:
  • Teoría de la libreta.
  • Ejercicios corregidos de la libreta.
  • Fichas de refuerzo 37, 38, 41, 43, 44 y 47.
  • Dictado 2 del tema 12. Página 171.
 CATALÀ:
 • Recordau de fer tota la informació de Marià Villangómez que després posareu en el vostre cub.

Examen Lengua Castellana

El examen de Lengua Castellana de ortografía y vocabulario de los temas 11, 12, 13 y 14 tendrá los siguientes contenidos:
 • Uso de la coma (teoría y práctica de los casos en los que se utiliza)
 • Uso del punto y coma (teoría y práctica de los casos en los que se utiliza)
 • Diferencia entre prefijo y sufijo (teoría)
 • Formación de palabras con prefijos y sufijos.
 • Concepto de gentilicio.
 • Principales gentilicios de la geografía española.
 • Concepto de sufijo aumentativo y diminutivo.
 • Formación de palabras con aumentativos y diminutivos.
 • Identificación de aumentativos y diminutivos en palabras dadas.
 • Uso de la LL/Y.

dimecres, 5 de juny del 2013

Agenda de classe: 5 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • Mañana EXAMEN dictado 2 tema 10 (pág.141)
 • Lunes 10 EXAMEN de ortografía y vocabulario temas 11, 12, 13 y 14:
   • Uso de la coma y del punto y coma
   • Uso de la "ll/y"
   • Sufijos aumentativos y diminutivos
   • Gentilicios
CONEIXEMENT DEL MEDI:
 • Acabar els exercicis de les fotocòpies de "ocupació de la població"

dimarts, 4 de juny del 2013

Agenda de classe: 4 de juny

ANGLÈS:
 • Demà EXAMEN del temes 5 y 6 del Class Book i Activity Book.
CONEIXEMENT DEL MEDI: (per demà)
 • Pàg. 151: exer. 1 i 4
 • Pàg. 153: exer. 1
LENGUA CASTELLANA: (para el jueves)
 • Jueves 6 EXAMEN del dictado 2 del tema 10 (pág. 141)

dilluns, 3 de juny del 2013

Agenda de classe: 3 de juny

MATEMÀTIQUES:
 • Demà EXAMEN de figures planes
 • Heu d'estudiar de:
  • Teoria de polígons i circumferència de la llibreta.
  • Fitxes de suport: 23, 24, 38, 39, 40, 41 i 42.
  • Exercicis fets del quadernet (Tema 10).
LENGUA CASTELLANA: (para mañana)
 • Copiar los cuadros de teoria de:
  • Página 186: Gentilicios
  • Página 198: Uso de la "y"
 • Ejercicios página 198: 1,3,5,6,7,8 y 9.