dimarts, 26 de gener de 2021

Agenda de classe: 26 de gener

CATALÀ:
 • 4t B: per demà, fer les activitats d'ortografia i gramàtica del dictat que hem donat avui per preparar i que farem aquest divendres 29. Aquells/es que no heu vingut avui a classe, tindreu la fitxa del dictat en el vostre classroom aquesta tarda.

dilluns, 25 de gener de 2021

Agenda de classe: 25 de gener

TASQUES PENDENTES DE CLASSROOM  A 4t B:
 • 4t B: per demà, posar-se al dia amb aquelles tasques que encara quedin pendents de la setmana passada com hem estat explicant individualment avui.

divendres, 22 de gener de 2021

Agenda de classe: 22 de gener

CATALÀ:

 • 4t B: pel dilluns 25, acabar les preguntes de comprensió lectora de la lectura "La casa del terror" que hem llegit avui a classe.
CLASSROOM:
 • 4t B: per a aquest cap de setmana teniu al vostre classroom 2 tasques de Llengua Castellana.
 • Aquells/es que no heu vingut avui a classe, tindreu en el vostre classroom aquesta tarda les activitats de Català i Naturals que hem fet avui a classe.

dijous, 21 de gener de 2021

Agenda de classe: 21 de gener

 RECORDATORIS PER DEMÀ A 4t B:

 • Lengua Castellana: mañana haremos la PRUEBA de gramática y ortografía UD 2 a 4.
 • Català: demà corregirem els exercicis de la pàg. 64 (3 i 4) que vam posar ahir
Aquells/es que no heu vingut avui, aquesta tarda tindreu en el vostre Classroom les tasques de Mates i Ciències Socials treballades avui a classe.


dimecres, 20 de gener de 2021

Agenda de classe: 20 de gener

 CATALÀ:

 • 4t B: pel divendres 20, pàg. 64 (copiar a la llibreta els 2 quadres blaus de teoria i fer els exercicis 3 i 4 que hem explicat avui). Aquells/es que no han vingut avui a classe, tindran aquesta tarda penjat en el seu classroom la imatge amb la pàgina 64 del llibre per poder fer-ho també.

dilluns, 18 de gener de 2021

Agenda de classe: 18 de gener

 MATEMÀTIQUES:

 • 4t B: per demà, fer la fitxa de problemes que hem donat avui a classe.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • 4t B: pel dimecres 20, acabar la fitxa de repàs de Comunitats Autònomes que hem començat avui a classe... aquells/es que no l'hagin acabat.

divendres, 15 de gener de 2021

Agenda de classe: 15 de gener

 LENGUA CASTELLANA:

 • 4t B: para el lunes, hacer la ficha de repaso de artículos y demostrativos que hemos dado hoy.
CLASSROOM:
 • 4t B: recordau que teniu 2 fitxes de Mates al vostre classroom per a aquest cap de setmana... com a preparació de la PROVA (càlcul + nombres romans) que tenim dilluns.

dijous, 14 de gener de 2021

Agenda de classe: 14 de gener

 RECORDATORIS DE PROVES DE DEMÀ A 4t B:

 • Lengua Castellana: dictado 2 de la UD 4
 • Català: prova de gramàtica i ortografia de les UD 2 i 3.