divendres, 19 d’octubre de 2018

CONTINGUTS EXAMEN CIÈNCIES NATURALS

Els continguts que s'han de preparar per a l'EXAMEN de la Funció de Nutrició I del dijous 25 d'octubre són els següents:
 1. Les funcions vitals: enllaç 1 (activitats 15 a 19).
 2. La digestió: enllaç 1 (activitats 19 a 25 i 27) i enllaç 2 (les 5 activitats).
 3. L'aparell digestiu: enllaç 1 (activitats 27 a 39) i enllaç 2 (les 8 activitats).
Per a l'EXAMEN s'estudia...
 • Del resum que teniu en paper.
 • De les activitats interactives que ja hem fet a classe, que tornarem a fer el dimarts 23 i que teniu recollides aquí dalt i podeu tornar a fer a ca vostra.
 • De la fitxa d'activitats de l'aparell digestiu que heu de fer i que corregirem el dimarts 23.

Agenda de classe: 19 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 22: pàg. 26 (exer. 5), pàg. 27 (exer. 1) i pàg. 32 (exer. 9) de descomposició polinòmica... començat a classe.
CIÈNCIES NATURALS:
 • Pel dimarts 23: fitxa d'activitats pre-examen de l'aparell digestiu
 • Dijous 25 EXAMEN de la Funció de Nutrició I (funcions vitals, digestió i aparell digestiu)

dijous, 18 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 18 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dilluns 22: fitxa de determinants numerals.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Demà corregirem: pàg. 26 (exer. 1, 2 i 4) de potències amb base 10.

dimecres, 17 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 17 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 19: pàg. 26 (exer. 1, 2 i 4) de potències de base 10... començats a classe.
RECORDATORI DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Na Rosa corregirà demà la fitxa de determinants

dimarts, 16 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 16 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dijous 18: fitxa de determinants
CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que avui no han vingut a classe poden repassar les activitats que hem fet de l'aparell digestiu AQUÍ
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem les activitas de potències, pàg. 24 (exer. 1, 2 i 3) i pàg. 32 (exer. 3).

dilluns, 15 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 15 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 17: pàg. 24 (exer. 1, 2 i 3) i pàg. 32 (exer. 3) de potències... i començats a classe.
CATALÀ:
 • Per demà: acabar la lectura comprensiva "El samurai descontent"... començada a classe, demà la corregirà na Rosa a les 9h.

dijous, 11 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 11 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:

dimecres, 10 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 10 d'octubre

MATEMÀTIQUES:

CONTENIDOS EXAMEN L.CASTELLANA TEMA 1 (15/10/18)

Los contenidos que tenéis que repasar para el EXAMEN del tema 1 de L.Castellana del lunes 15 de octubre son los siguientes:
 • Comprensión lectora: pág. 10 (ejer. 1, 2 y 6).
 • Acentuación: pág. 14 (ejer. 2 y 3) y ejercicios de la pizarra.
 • Diptongos e hiatos: pág. 15 (ejer. 4, 5, 6, 9 y 11).
 • Grupo nominal: pág. 13 (ejer. 3, 4, 5, 6, 7 y 8).
 • Prejijos y sufijos: pág. 11 (ejer. 3, 4, 5 y 6).
 • Dictados: pág. 15 (1 y 2).
 • REPASO del tema 1: pág. 20 (ejer. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8).

CONTINGUTS EXAMEN MATES TEMA 1 (11/10/18)

La prova del dijous 11 d'octubre tindrà els següents exercicis:
 • 2 exercicis de lectura i escriptura de nombres en català.
 • 2 exercicis de nombres romans.
 • 1 exercici d'operacions combinades.
 • 3 exercicis de càlcul bàsic: 2 sumes i 2 restes (omplint els espais en blanc), 2 multiplicacions (2 i 3 xifres) i 2 divisions (1 i 2 xifres).
 • Durant la prova es REVISARÀ el carpesà de cada alumne per comprovar que tota la feina feta a classe del tema 1 està emmagatzemada correctament (cronològicament)

dimarts, 9 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 9 d'octubre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem la fitxa de nombres romans i l'altra d'operacions combinades posades ahir
 • L.Castellana: mañana corregiréis con Carmen, pág. 20 (ejer. 5, 6, 7 y 8)

dilluns, 8 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 8 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 10: fitxa d'operacions combinades (fer a la llibreta) i fitxa de nombres romans (fer a la fotocòpia)... començada a classe.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 10: pág. 20 (ejer. 5, 6, 7 y 8)
 • Lunes 15 EXAMEN del tema 1.

divendres, 5 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 5 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 8: fitxa PRE-EXAMEN del tema 1.
 • Dijous 11 EXAMEN del tema 1: càlcul bàsic, escriptura de nombres en català, operacions combinades i nombres romans.
LENGUA CASTELLANA:
 •  Para el lunes 8: pág. 20 (ejer. 1, 2 y 4)

dijous, 4 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 4 d'octubre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que avui no han vingut poden repasar les activitats que hem fet a classe de les FUNCIONS VITALS i LA DIGESTIÓ en aquestos enllaços: funcions vitals i la digestió.
RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • L.Castellana: mañana corregiréis con Carmen, pág. 11 (3, 4, 5 y 6).
 • Mates: demà corregirem les activitats de nombres romans, pàg. 15 (4 i 6) i pàg. 18 (10).

dimecres, 3 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 3 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 5: pàg. 15 (exer. 4 i 6) i pàg. 18 (exer. 10)... de nombres romans
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 5: pág. 11 (ejer. 3, 4, 5 y 6)... de prefijos y sufijos.

dimarts, 2 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 2 d'octubre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • L.Castellana: mañana haréis con Carmen el EXAMEN del dictado de la pág. 15.
 • Mates: demà corregirem els exercicis de nombres romans, pàg. 21 (1, 2 i 3)

dilluns, 1 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 1 d'octubre

CATALÀ:
 • Per demà: acabar pàg. 22 (exer. 2) de comprensió lectura... començat a classe.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 3: pàg. 21 (exer. 1, 2 i 3 de nombres romans)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 3: preparar el dictado EXAMEN de la pág. 15.