divendres, 19 d’octubre de 2018

CONTINGUTS EXAMEN CIÈNCIES NATURALS

Els continguts que s'han de preparar per a l'EXAMEN de la Funció de Nutrició I del dijous 25 d'octubre són els següents:
 1. Les funcions vitals: enllaç 1 (activitats 15 a 19).
 2. La digestió: enllaç 1 (activitats 19 a 25 i 27) i enllaç 2 (les 5 activitats).
 3. L'aparell digestiu: enllaç 1 (activitats 27 a 39) i enllaç 2 (les 8 activitats).
Per a l'EXAMEN s'estudia...
 • Del resum que teniu en paper.
 • De les activitats interactives que ja hem fet a classe, que tornarem a fer el dimarts 23 i que teniu recollides aquí dalt i podeu tornar a fer a ca vostra.
 • De la fitxa d'activitats de l'aparell digestiu que heu de fer i que corregirem el dimarts 23.

Agenda de classe: 19 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 22: pàg. 26 (exer. 5), pàg. 27 (exer. 1) i pàg. 32 (exer. 9) de descomposició polinòmica... començat a classe.
CIÈNCIES NATURALS:
 • Pel dimarts 23: fitxa d'activitats pre-examen de l'aparell digestiu
 • Dijous 25 EXAMEN de la Funció de Nutrició I (funcions vitals, digestió i aparell digestiu)

dijous, 18 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 18 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dilluns 22: fitxa de determinants numerals.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Demà corregirem: pàg. 26 (exer. 1, 2 i 4) de potències amb base 10.

dimecres, 17 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 17 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 19: pàg. 26 (exer. 1, 2 i 4) de potències de base 10... començats a classe.
RECORDATORI DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Na Rosa corregirà demà la fitxa de determinants

dimarts, 16 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 16 d'octubre

CATALÀ:
 • Pel dijous 18: fitxa de determinants
CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que avui no han vingut a classe poden repassar les activitats que hem fet de l'aparell digestiu AQUÍ
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem les activitas de potències, pàg. 24 (exer. 1, 2 i 3) i pàg. 32 (exer. 3).

dilluns, 15 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 15 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 17: pàg. 24 (exer. 1, 2 i 3) i pàg. 32 (exer. 3) de potències... i començats a classe.
CATALÀ:
 • Per demà: acabar la lectura comprensiva "El samurai descontent"... començada a classe, demà la corregirà na Rosa a les 9h.

dijous, 11 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 11 d'octubre

LENGUA CASTELLANA:

dimecres, 10 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 10 d'octubre

MATEMÀTIQUES:

CONTENIDOS EXAMEN L.CASTELLANA TEMA 1 (15/10/18)

Los contenidos que tenéis que repasar para el EXAMEN del tema 1 de L.Castellana del lunes 15 de octubre son los siguientes:
 • Comprensión lectora: pág. 10 (ejer. 1, 2 y 6).
 • Acentuación: pág. 14 (ejer. 2 y 3) y ejercicios de la pizarra.
 • Diptongos e hiatos: pág. 15 (ejer. 4, 5, 6, 9 y 11).
 • Grupo nominal: pág. 13 (ejer. 3, 4, 5, 6, 7 y 8).
 • Prejijos y sufijos: pág. 11 (ejer. 3, 4, 5 y 6).
 • Dictados: pág. 15 (1 y 2).
 • REPASO del tema 1: pág. 20 (ejer. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8).

CONTINGUTS EXAMEN MATES TEMA 1 (11/10/18)

La prova del dijous 11 d'octubre tindrà els següents exercicis:
 • 2 exercicis de lectura i escriptura de nombres en català.
 • 2 exercicis de nombres romans.
 • 1 exercici d'operacions combinades.
 • 3 exercicis de càlcul bàsic: 2 sumes i 2 restes (omplint els espais en blanc), 2 multiplicacions (2 i 3 xifres) i 2 divisions (1 i 2 xifres).
 • Durant la prova es REVISARÀ el carpesà de cada alumne per comprovar que tota la feina feta a classe del tema 1 està emmagatzemada correctament (cronològicament)

dimarts, 9 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 9 d'octubre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem la fitxa de nombres romans i l'altra d'operacions combinades posades ahir
 • L.Castellana: mañana corregiréis con Carmen, pág. 20 (ejer. 5, 6, 7 y 8)

dilluns, 8 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 8 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 10: fitxa d'operacions combinades (fer a la llibreta) i fitxa de nombres romans (fer a la fotocòpia)... començada a classe.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 10: pág. 20 (ejer. 5, 6, 7 y 8)
 • Lunes 15 EXAMEN del tema 1.

divendres, 5 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 5 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 8: fitxa PRE-EXAMEN del tema 1.
 • Dijous 11 EXAMEN del tema 1: càlcul bàsic, escriptura de nombres en català, operacions combinades i nombres romans.
LENGUA CASTELLANA:
 •  Para el lunes 8: pág. 20 (ejer. 1, 2 y 4)

dijous, 4 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 4 d'octubre

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que avui no han vingut poden repasar les activitats que hem fet a classe de les FUNCIONS VITALS i LA DIGESTIÓ en aquestos enllaços: funcions vitals i la digestió.
RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • L.Castellana: mañana corregiréis con Carmen, pág. 11 (3, 4, 5 y 6).
 • Mates: demà corregirem les activitats de nombres romans, pàg. 15 (4 i 6) i pàg. 18 (10).

dimecres, 3 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 3 d'octubre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 5: pàg. 15 (exer. 4 i 6) i pàg. 18 (exer. 10)... de nombres romans
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 5: pág. 11 (ejer. 3, 4, 5 y 6)... de prefijos y sufijos.

dimarts, 2 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 2 d'octubre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • L.Castellana: mañana haréis con Carmen el EXAMEN del dictado de la pág. 15.
 • Mates: demà corregirem els exercicis de nombres romans, pàg. 21 (1, 2 i 3)

dilluns, 1 d’octubre de 2018

Agenda de classe: 1 d'octubre

CATALÀ:
 • Per demà: acabar pàg. 22 (exer. 2) de comprensió lectura... començat a classe.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 3: pàg. 21 (exer. 1, 2 i 3 de nombres romans)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 3: preparar el dictado EXAMEN de la pág. 15.

divendres, 28 de setembre de 2018

Agenda de classe: 28 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 1 d'octubre: pàg. 21 (exer. 3, 4 i 6)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 1 de octubre: pág. 13 (ejer. 7)

dijous, 27 de setembre de 2018

Agenda de classe: 27 de setembre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem als tripartits, pàg. 10 (exer. 2) i pàg. 18 (exer. 1 i 2)
 • Lengua Castellana: mañana corregiréis con Carmen, pág. 13 (ejer. 3, 4 y 5)

dimecres, 26 de setembre de 2018

Agenda de classe: 26 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 28: pàg. 10 (exer. 2) i pàg 18 (exer. 1 i 2)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 28: pág. 12 (leer teoría de grupos nominales) y pág. 13 (ejer. 3, 4 y 5).

dimarts, 25 de setembre de 2018

Agenda de classe: 25 de setembre

RECORDATORIS PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem al grups tripartits, pàg. 8 (exer. 2 i 3) i pàg 18 (exer. 8)
 • Lengua  Castellana: mañana corregiréis con Carmen, pág. 15 (ejer. 9 y 11)

dilluns, 24 de setembre de 2018

Agenda de classe: 24 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 26: acabar pàg. 8 (exer. 2 i 3)... començats a classe + pàg 18 (exer. 8 d'operacions combinades).
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 26: pág. 15 (ejer. 9 y 11)
RECORDATORI D'EXAMEN PER DEMÀ:
 • Mates: demà, els/les alumnes de 6è A faran l'EXAMEN 2 de taules saltejades, els/les alumnes de 6è B el faran el dijous 27.

divendres, 21 de setembre de 2018

Agenda de classe: 21 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 24: pàg. 12 (exer. 1 i 2) d'operacions combinades.
 • Pel dimarts 25: EXAMEN 2 de taules saltejades. Podeu practicar d'aquestos enllaços: enllaç 1 i enllaç 2.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 24: pág. 15 (ejer. 3 y 4)
RECORDATORI PEL DILLUNS:
 • Català: el dilluns 24 serà l'EXAMEN del dictat.

dijous, 20 de setembre de 2018

Agenda de classe: 20 de setembre

CATALÀ:
 • Pel dilluns 24: EXAMEN de dictat.
RECORTARIS PER DEMÀ:
 • L.Castellana: mañana se corregirán los ejercicios 2 y 3 de la pàgina 14.
 • Mates: demà es corregiran els exercicis de d'escriptura de nombres i càlcul que es van posar a la posar a la pissarra.

dimecres, 19 de setembre de 2018

PRIMERA AGENDA DEL CURS 18/19: 19 de setembre

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 21: acabar els exercicis de numeració en català i càlcul (resta portant-ne i multiplicació) posats a la pissarra i començats a classe.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 21: pàg. 14 (ejer. 2 y 3) y leerse las reglas de acentuación que Carmen ha dado.

dimecres, 4 de juliol de 2018

REPÀS INTERACTIU ESTIU 2018

Aquí podeu repassar INTERACTIVAMENT els principals continguts treballats a 6è

MATEMÀTIQUES
1. Operacions bàsiques: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
2. Potències i arrels.
3. Nombres enters.
4. Múltiples i divisors
5. Operacions amb nombres decimals: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
6. Operacions amb fraccions: 1, 2 i 3.
7. Mesures: longitud, capacitat, pes, superfície i mesures sexagesimals.
8. Geometria: 1, 2 i 3.
9. Estadística i probabilitat.
10. Repàs complet de l'EDITORIAL ANAYA per a tots els continguts: ANAYA 1 i ANAYA 2

LENGUA CASTELLANA
Categorías gramaticales:
1. Sustantivos
2. Adjetivos
3. Determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales),
4. Adverbios
5. Enlaces
6. Pronombres personales
7. Verbos (1, 2, 3, 4)
Acentuación:
1. Tilde en agudas
2. Tilde en llanas
3. Tilde en esdrújulas
4. Tilde en diptongos
5. Tilde en hiatos
Sintaxis:
1. El enunciado
2. La oración: sujeto y predicado
3. Complementos del predicado
4. Clases de oraciones
Ortografía: repaso completo 1 i repaso completo 2.

CIÈNCIES NATURALS
1. Funció de nutrició: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
2. Funció de relació: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
3. Funció de reproducció: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
4. La salut: 1, 2, 3 i 4.

CIÈNCIES SOCIALS
1. Població i treball.
2. Sectors econòmics de la població: 1, 2 i 3.
3. Població d'Espanya. 

4. Representació de la Terra: 1 i 2.
5. Unió Europea: 1, 2, 3 i 4.
Falta posar la part de Geografia d'Espanya i Europa (ho posaré aquestos dies...)

CATALÀ
1. Ortografia  
2. Exercicis per al 3r cicle de Primària

dijous, 14 de juny de 2018

Agenda de classe: 14 de juny

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 18: fichas 29 y 44 de "siglas" y "uso de la tilde" 
EXCURSIÓ DE DEMÀ A L'AGUAMAR:
 • Per a l'excursió de demà a l'Aguamar s'ha de portar:
  • Esmorzar, beguda, banyador, xancles, crema solar, gorra i, opcionalment, diners (5 euros com a màxim) i ulleres de natació (NO de buceig)
  • S'ha de recollir al vostre fill/a a les 14:30h. a la porta d'entrada de l'Aguamar.

dimarts, 12 de juny de 2018

Agenda de classe: 12 de juny

RECORDATORI D'EXÀMENS DE MATES i ANGLÈS PER DEMÀ:
 • Anglès: demà, EXAMEN de Kahoot.
 • Mates: demà, EXAMEN d'Àrees i Perímetres de Figures Planes
  • Repassau de tots els exercicis que hem fet a les fitxes i podeu fer pràctica interactiva en aquestos enllaços fets a classe també: enllaç 1 (totes les entrades), enllaç 2 (totes les entrades) i enllaç 3 (entrades 1 a 27).
CATALÀ:
 • Enrecordau-vos que demà s'ha de presentar a n'Esther la ressenya del llibre CU-CU. La ressenya inclou: títol, edat recomanada, autor, il·lustrador, editorial, any d'edició i nombre de pàgines.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para mañana: acabar el análisis morfológico, aquellos que no hubiesen acabado ayer en clase.

dilluns, 11 de juny de 2018

Agenda de classe: 11 de juny

RECORDATORI D'EXÀMEN DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Demà EXAMEN de gramàtica. Els continguts a estudiar són aquestos:
  • Pàg. 95: Formació de verbs.
  • Pàg. 96: Formes personals i no personals.
  • Pàg. 97: Verbs regulars i irregulars \\ Infinitiu - Gerundi - Participi \\ Conjugacions (1ª, 2ª i 3ª).
  • Pàg. 98 i 99: Signes de puntuació.

divendres, 8 de juny de 2018

Treball alumnes 6è B - 8 de juny

Horari de classe pels alumnes de 6è que no venen a l'excursió de Formentera.
Estudiar per als diferents exàmens de la propera setmana:
 • 9:45 a 10:30: estudiar per a l'EXAMEN de Català del dimarts 12 (pàg. 95: Formació de verbs; pàg. 96: Formes personals i no personals; pàg. 97: verbs regulars i irregulars \\ Infinitiu - Gerundi - Participi \\ Conjugacions (1ª, 2ª i 3ª); pàg. 98 i 99: Signes de puntuació.
 • 10:30 a 11:30: estudiar per a l'EXAMEN d'Anglès de gramàtica del dilluns 11.
 • 12:00 a 13:30: pràctica interactiva amb els microportàtils per a l'EXAMEN de Mates (Àrees de Figures Planes) del dimecres 13 en aquestos enllaços. Enllaç 1 (totes les entrades), Enllaç 2 (totes les entrades) i Enllaç 3 (entrades 1 a 27).

dijous, 7 de juny de 2018

CATALÀ (6è B):
 • Pel dimecres 13: ressenya del llibre CU-CU. Recordau que la ressenya inclou: títol, edat recomanada, autor, il·lustrador, editorial, any d'edició i nombre de pàgines.
 • Dimarts 12 EXAMEN de gramàtica. Els continguts a estudiar són aquestos:
  • Pàg. 95: Formació de verbs.
  • Pàg. 96: Formes personals i no personals.
  • Pàg. 97: Verbs regulars i irregulars \\ Infinitiu - Gerundi - Participi \\ Conjugacions (1ª, 2ª i 3ª).
  • Pàg. 98 i 99: Signes de puntuació.

dimecres, 6 de juny de 2018

Agenda de classe: 6 de juny

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 11: fitxa de problemes d'àrees de figures planes (exer. 9 a 15)... començat a classe.
RECORDATORI D'EXAMEN DE SOCIALS PER DEMÀ:
 • Demà EXAMEN de la Unió Europea.

dimarts, 5 de juny de 2018

Agenda de classe: 5 de juny

MATEMÀTIQUES:
 • Per demà: fitxa 60 de "Àrea del rombe"
RECORDATORI D'EXAMEN D'ANGLÈS PER DEMÀ:
 • Demà teniu l'EXAMEN oral d'Àngles amb Peter.

dilluns, 4 de juny de 2018

Agenda de classe: 4 de juny

RECORDATORI DE L'EXAMEN DE C.NATURALS DE DEMÀ:

divendres, 1 de juny de 2018

Agenda de classe: 1 de juny

CIÈNCIES NATURALS:
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 4: fitxes 59, 61 i 62 d'àrees de figures planes.

dijous, 31 de maig de 2018

Agenda de classe: 31 de maig

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Dijous 7 EXAMEN de la Unió Europea.

dimecres, 30 de maig de 2018

Agenda de classe: 30 de maig

RECORDATORI DE CATALÀ PER DEMÀ:
 • Demà, n'Esther corregirà els exercicis 2 y 3 de la fitxa que es va començar a classe el dimarts.

dimarts, 29 de maig de 2018

Agenda de classe: 29 de maig

CATALÀ:
 • Pel dijous 31: acabar els exercicis 2 i 3 de la fitxa.
MATEMÀTIQUES:
 •  Per demà: fitxes 23 i 24 de reforç de figures planes (triangles i quadrilàters)

divendres, 25 de maig de 2018

Agenda de classe: 25 de maig

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 28: fitxes 38, 40, 41 i 42 de geometria.
 • Aquells/es que no han vingut avui han de repassar interactivament el recordatori de geometria de 5è que hem fet avui a classe amb aquest enllaç: repàs geometria 5è.
RECORDATORI D'EXAMENS PEL DILLUNS (aquells/es que tenen alguna recuperació o algun examen pendent dels darrers dies)
 • De Socials, han de recuperar dilluns l'EXAMEN del mapa d'Europa: Samuele, Ahmed, Gonzalo, Paul, Aarón, Joao i Alan i, encara no l'han fet: Melany, Aisha, Héctor i Anahit.
 • De Naturals (Funció de Reproducció), encara no l'han fet: Melany, Aisha, Héctor i Anahit.
 • De Mates (Mesures), encara no l'han fet: Héctor i Aarón.

dimecres, 23 de maig de 2018

Agenda de classe: 23 de maig

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 25: Pasar las oraciones de la ficha de análisis sintáctico que tengan CD, de activa a pasiva... aquellos/as que no hayan acabado en clase con Carmen.

dimarts, 22 de maig de 2018

Agenda de classe: 22 de maig

CATALÀ:
 • Per demà: pàg. 96 (exer. 2 i 3) i pàg. 97 (exer. 6)... aquells/es que no hagin acabat avui a classe.
RECORDATORIO DE LENGUA CASTELLANA PARA MAÑANA:
 • Carmen corregirá mañana el análisis sintáctico de las 8 oraciones de la ficha que dio ayer. Se pueden hacer en la hoja de la ficha.

dilluns, 21 de maig de 2018

Agenda de classe: 21 de maig

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es de 6è B que avui no han vingut a l'escola (Maria, Aarón, Héctor i Denrick) han de repassar la part de teoria que hem fet avui de "MALALTIES" en aquest enllaç: enllaç malalties. Només la part teòrica de les pàgines: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 i 20. Divendres farem les activitats amb els ordinadors.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 23: estudiar teoría pág. 210 ("El texto") y analizar sintácticamente las 8 oraciones de la ficha que Carmen ha dado. Se hacen en la libreta

divendres, 18 de maig de 2018

Agenda de classe: 18 de maig

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que avui no han vingut a l'escola poden repassar el treball que hem fet de "RISCOS PER A LA SALUT" en aquestos enllaços: enllaç 1 i enllaç 2.
MATEMÀTIQUES:
 • Dilluns 21: EXAMEN del Sistema Mètric Decimal i del Sistema Sexagesimal.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 21: aquellos/as que no hayan presentado las oraciones que Carmen pidió para hoy, tienen que hacerlo el lunes.

dijous, 17 de maig de 2018

Agenda de classe: 17 de maig

RECORDATORIS DE MATES I CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • De MATES, demà corregirem la fitxa pre-EXAMEN.
 • De CASTELLANO, mañana Carmen corregirá las oraciones (14) con las palabras con tilde diacrítica + las 3 palabras (aguda, llana y esdrújula) que teníais que escribir

dimecres, 16 de maig de 2018

Agenda de classe: 16 de maig

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 18: hacer 14 oraciones con los casos de tilde diacrítica que Carmen ha puesto en la pizarra, una para cada caso (él/el, tú/tu, mí/mi, té/te, más/mas, sé/sé y dé/de). + escribir 3 palabras: una aguda, una llana y una esdrújula.
MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 18: fitxa pre-EXAMEN de mesures.

dimarts, 15 de maig de 2018

RECORDATORIS DE CATALÀ, MATES I CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • De MATES, demà corregirem pàg. 142 (exer. 10)
 • De CATALÀ, demà Esther farà l' EXAMEN del dictat "Vides paral·leles"
 • De CASTELLANO, mañana Carmen corregirá las fichas 14 y 15. Deben estar en la libreta.

dilluns, 14 de maig de 2018

Agenda de classe: 14 de maig

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 16: pàg. 142 (exer. 10)
CATALÀ:
 • Pel dimecres 16: EXAMEN del dictat "Vides paral·leles"
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 16: acabar las fichas 14 y 15 empezadas en clase. Los ejercicios se hacen en la libreta

dijous, 10 de maig de 2018

Agenda de classe: 10 de maig

MATEMATIQUES:
 • Pel dilluns 14: fitxes de repàs 53 (longitud), 54 (capacitat), 55 (pes) i 56 (superfície)... que s'afegeixen al que vam começar ahir dimecres a classe: pàg. 137 (exer. 4) i pàg. 142 (exer. 6)
RECORDATORIO DE LENGUA CASTELLANA PARA EL LUNES:
 •  El lunes 14, Carmen corregirá la ficha de análisis sintáctico que dio ayer... y que se copia en la libreta.

dimecres, 9 de maig de 2018

Agenda de classe: 9 de maig

MATEMATIQUES:
 • Pel dilluns 14: acabar els exercicis començats a classe... pàg. 137 (exer. 4) i pàg. 142 (exer. 6)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 14: ficha de análisis sintáctico que os ha dado Carmen. Hay que copiar las oraciones y analizarlas en la libreta.

divendres, 4 de maig de 2018

Agenda de classe: 4 de maig

CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es del grup de 6è B que NO han vingut avui a l'escola han de repasar el tema que hem començat avui de "LA SALUT" en aquestos enllaços interactius que hem treballat avui a classe: enllaç 1 i enllaç 2.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 7, con Carmen: pág. 182 (estudiar la teoría) y pág. 183 (ejer. 1 a 6)
CERTIFICADO DE RESIDENCIA PARA VIAJES DEL AYUNTAMIENTO DE IBIZA
 • ENTRAR AQUÍ (no uséis tildes en el apellido para que no os dé error)

dijous, 3 de maig de 2018

Agenda de classe: 3 de maig

RECORDATORI DE CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • Recordad para mañana, con Carmen: ficha 4 (ejer. 1 a 9) + estudiar pág. 196 + una oración con cada una de las actitudes del hablante (total 7 oraciones)

dimecres, 2 de maig de 2018

Agenda de classe: 2 de maig

CATALÀ:
 • Per demà: redacció, amb un mínim de 15 línies, a partir del video vist avui a classe. No oblideu explicar les conclusions que podeu treure d'aquesta història.
 • Pel que no han vingut aquest és l'enllaç del vídeo: "Simfonia de les moneies"
L.CASTELLANA:
 • Para el viernes 4: ficha 4 (ejer. 1 a 9) + estudiar pág. 196 + una oración con cada una de las actitudes del hablante (total 7 oraciones) 
RECORDATORI D'EXÀMENS PER DEMÀ:
 • NATURALS: demà EXAMEN de la Funció de Reproducció
 • SOCIALS: demà EXAMEN del mapa amb els 50 païssos d'Europa

divendres, 27 d’abril de 2018

Agenda de classe: 27 d'abril

RECORDATORIS DE NATURALS i SOCIALS EN TORNAR DEL PONT:
 • SOCIALS: dijous 3 EXAMEN del mapa dels "Païssos d'Europa
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 3: pág. 197 (ejer. 1 a 8)

dimecres, 25 d’abril de 2018

Agenda de classe: 25 d'abril

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Dijous 3 EXAMEN del mapa amb els 50 païssos d'Europa.
CIÈNCIES NATURALS:

dimarts, 24 d’abril de 2018

Agenda de classe: 24 d'abril

CIÈNCIES SOCIALS:
 • Demà EXAMEN dels "Païssos d'Europa i les seves capitals"
CATALÀ:
 • Demà li heu de donar a n'Esther la redacció del concurs de narrativa.

dijous, 19 d’abril de 2018

Agenda de classe: 19 d'abril

CATALÀ:
 • Pel dilluns 23: redacció pel concurs de narrativa (1 cara de full amb un mínim d'un eivissenquisme)
EXCURSIÓ A L'INSTITUT:
 • Demà anirem a l'IES Sa Blanca Dona al matí per participar del DIA DEL CENTRE on elaboren tallers i activitats lúdiques: gincana, diferents esports, ...
 • S'ha de portar una motxilla petita amb l'esmorzar, aigua i una gorra per si fa molta calor. No s'ha de portar la motxilla normal de classe.

dimecres, 18 d’abril de 2018

Agenda de classe: 18 d'abril

MATEMÀTIQUES:
 • Alumnes de 6è B: Pel dilluns 23, repassar els resultats de la prova de diàgnòstic que s'ha tornat corregida avui. Els dubtes en les errades fetes s'han de demanar el proper dia de Mates.

dimarts, 17 d’abril de 2018

Agenda de classe: 17 d'abril

RECORDATORIS DE CASTELLÀ i MATES PER DEMÀ:
 • L.Castellana: pàg. 169 (ejer. 1 a 11). Se entregan mañana a Carmen como si fuese un EXAMEN.
 • Mates: demà corregirem pàg. 136 (exer. 2) i pàg. 137 (exer. 3)

dilluns, 16 d’abril de 2018

Agenda de classe: 16 d'abril

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 18: pàg. 136 (exer. 2) i pàg. 137 (exer. 3)
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 18: pàg. 169 (ejer. 5 a 11)... para entregar a Carmen.
RECORDATORI D'EXÀMENS D'AQUESTA SETMANA:
 • Ciències Socials, demà EXAMEN de "Païssos i capitals d'Europa"
 • Català, dimecres 18, EXAMEN del dictat.

divendres, 13 d’abril de 2018

Agenda de classe: 13 d'abril

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 16: pàg. 142 (exer. 1, 7 i 8).
 • Prova de diagnòstic: TREBALL VOLUNTARI interactiu de repàs d'ESTADÍSTICA i PROBABILITAT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
CATALÀ:
 • Pel dimecres 18: EXAMEN del dictat.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 16: estudiar pág. 168 + pág. 169 (ejer. 1, 2, 3 y 4)

dijous, 12 d’abril de 2018

Agenda de classe: 12 d'abril

RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
 • De L.Castellana, corregiréis con Carmen el análisis sintáctico empezado en clase y las fichas 9 y 11.
 • De Mates, corregirem pàg. 134 (acabar l'apartat de kg de l'exercici 1) i pàg. 138 (exer. 1 i 2)

dimecres, 11 d’abril de 2018

Agenda de classe: 11 d'abril

LENGUA CASTELLANA:
 • Para el viernes 13: acabar el análisis sintáctico de las oraciones empezadas en clase + fichas 9 y 11 (verbos y pronombres personales)
MATEMÀTIQUES:
 •  Pel divendres 13: pàg. 134 (acabar l'apartat de kg de l'exercici 1) i pàg. 138 (exer. 1 i 2)

dimarts, 10 d’abril de 2018

Agenda de classe: 10 d'abril

MATEMÀTIQUES:
 • Aquells/aquelles alumnes de 6è B que no han vingut avui a classe, han de repassar la teoria d'ESTADÍSTICA i PROBABILITAT que hem treballat avui per preparar específicament la prova de diagnòstic de maig. Entrau en aquest enllaç: estadística i probabilitat.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Dimarts 17 EXAMEN de "Païssos i Capitals d'Europa"
 • S'estudia de les fitxes i fotocòpies que hem treballat a classe i dels enllaços que hem practicat al bloc.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Demà corregirem els exercicis de mesures que vam posar ahir de les pàg. 133 (1) i pàg 134 (1 i 2) del llibre.

dilluns, 9 d’abril de 2018

Agenda de classe: 9 d'abril

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 11: pàg. 133 (exer. 1) i pàg. 134 (exer. 1 apartats: En dm i En dal) i exer. 2.

dilluns, 26 de març de 2018

REPÀS INTERACTIU 2ª AVALUACIÓ

En aquestos enllaços podeu repassar interactivament els continguts treballat durant la 2ª avaluació.

MATEMÀTIQUES:
 • Multiples i Divisors: 1 ; Fraccions: 1 i 2 ; Nombres Decimals: 1, 2 i 3.
  CIÈNCIES NATURALS:
  CIÈNCIES SOCIALS:
  • Geografia d'Espanya: a) Comunitats Autònomes 1, 2, 3, 4 i 5. b) Províncies 1, 2, 3 i 4.
  • Geografia d'Europa: 1, 2, 3, 4 i 5.

  dimarts, 20 de març de 2018

  Agenda de classe: 20 de març

  RECORDATORI D'EXÀMENS DE MATES i ANGLÈS PER DEMÀ:
  • Mates, demà EXAMEN de divisions amb decimals. Guió, AQUÍ.
  • Anglès, demà EXAMEN de Kahoot.

  dilluns, 19 de març de 2018

  Agenda de classe: 19 de març

  RECORDATORIS DE CATALÀ i MÚSICA PER DEMÀ:
  • Català: demà fareu les presentacions del treball en grup amb n'Esther i en Miquel, del qual us preguntaran i posaran nota.
  • Música: demà n'Esther us posarà nota de la pràctica de la cançó amb la flauta.

  diumenge, 18 de març de 2018

  CONTINGUTS EXAMEN MATES

  Els CONTINGUTS que examinarem a l'EXAMEN de matemàtiques del dimecres 21 seran el següents:
  • Multiplicació i divisió per la unitat seguida de zeros.
  • Divisió amb decimals. Els 3 casos: decimal entre natural, natural entre decimal i decimal entre decimal.
  • Expressar una fracció en nombre decimal.
  • Calcular el quocient d'una divisió amb 1, 2 i 3 xifres decimals (afegint zeros al dividend).
  • Operacions combinades amb suma, resta, multiplicació i divisió amb decimals.
  • 3 problemes amb operacions amb decimals.
  PRÀCTICA INTERACTIVA D'EXERCICIS: divisions amb decimals: 1, 2 i 3.

  divendres, 16 de març de 2018

  Agenda de classe: 16 de març

  MATEMÀTIQUES:
  • Pel dilluns 19: fitxa pre-EXAMEN, OBLIGATÒRIA, de divisions amb decimals.
  LENGUA CASTELLANA:
  •  Para el lunes 19: acabar la ficha de análisis morfológico.
  RECORDATORI D'EXÀMENS PER DILLUNS 19:
  • Anglès, Unit 2
  • L.Castellana, tema 4.

  dijous, 15 de març de 2018

  Agenda de classe: 15 de març

  RECORDATORIS DE NATURALS, MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
  • Naturals: demà hi ha RECUPERACIÓ per aquells/es que van suspendre l'EXAMEN de la Funció de Relació.
  • Mates: demà corregirem de la pàg 108 (exer. 1) i pàg. 109 (exer. 1)
  • L.Castellana: mañana corregiréis con Carmen la mitad de cada cara de la ficha doble de análisis morfológico.

  dimecres, 14 de març de 2018

  Agenda de classe: 14 de març

  MATEMÀTIQUES:
  • Pel divendres 16: pàg 108 (exer. 1) i pàg. 109 (exer. 1)
  LENGUA CASTELLANA:
  • Para el viernes 16: La mitad cada cara de la ficha doble de análisis morfológico.

  dimarts, 13 de març de 2018

  Agenda de classe: 13 de març

  RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
  • Mates: demà corregirem pàg. 112 (exer. 3, 4 i 5)... començat a classe.
  • L.Castellana: mañana hay EXAMEN del dictado "Un sábado especial" y corregiréis el ejercicio de la ficha del dictado y los ejercicios de la ficha "Cactus".
  MÚSICA:
  • Pel dimarts 20: practicar la cançó amb la flauta.

  dilluns, 12 de març de 2018

  Agenda de classe: 12 de març

  MATEMÀTIQUES:
  • Pel dimecres 14: pàg. 112 (exer. 3, 4 i 5)... començats a classe.
  LENGUA CASTELLANA:
  • Para el miércoles 14: EXAMEN del dictado "Un sábado especial" + ejercicio de la ficha + terminar la ficha "Cactus" (aquellos/as que no les haya dado tiempo en clase hoy).

  divendres, 9 de març de 2018

  Agenda de classe: 9 de març

  MATEMÀTIQUES:
  • Pel dilluns 12: pàg. 104 (exer. 1), pàg. 105 (exer. 1) i pàg. 106 (exer. 1)... començats a classe avui.
  LENGUA CASTELLANA:
  • Para el lunes 12: acabar la Comprensión Lectora "Los cactus"... iniciada en clase.

  dimecres, 7 de març de 2018

  Agenda de classe: 7 de març

  LENGUA CASTELLANA:
  • Para el viernes 9: acabar la ficha de TIEMPOS VERBALES que se ha empezado hoy en clase.

  dimarts, 6 de març de 2018

  Agenda de classe: 6 de març

  RECORDATORIS DE MATES i CASTELLÀ PER DEMÀ:
  • Mates, demà EXAMEN d'operacions amb decimals.
  • L.Castellana, mañana corregiréis la ficha de análisis del verbo y, aquellos/as que tenían menos de 8 en el dictado, lo entregarán a Carmen corregido sin faltas.

  dilluns, 5 de març de 2018

  Agenda de classe: 5 de març

  RECORDATORIS DE CATALÀ i MÚSICA PER DEMÀ:
  • Català: demà s'ha de presentar el treball del reportatge periodístic.
  • Música: demà s'ha de presentar el treball de "La dona i la música" (cartolina negra obligatòria)
  MATEMÀTIQUES:
  • Dimecres 7 EXAMEN d'operacions amb decimals. 
  • Us recordo la proposta interactiva VOLUNTÀRIA per practicar a casa: enllaç 1, enllaç 2, enllaç 3 (en aquest enllaç 3 aneu a les entrades 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44 i 45)
  LENGUA CASTELLANA:
  • Para el miércoles 7: corregir el dictado (sin faltas)... solo aquellos/as que tienen menos de un 8 en la nota + acabar el análisis del verbo... también, solo aquellos/as que no hayan acabado en clase hoy)

  dimecres, 28 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 28 de febrer

  MATEMÀTIQUES:
  • Pel dilluns 5: fitxa pre-EXAMEN d'operacions amb decimals OBLIGATÒRIA.
  • Enrecordau-vos que l'EXAMEN d'operacions amb decimals és el dimecres 7. Aquí deixo una proposta interactiva VOLUNTARIA per practicar operacions amb decimals durant aquest pont festiu: enllaç 1 i enllaç 2.
  LENGUA CASTELLANA:
  • Para el lunes 5: fichas 19 y 22 de refuerzo de verbos.

  dimarts, 27 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 27 de febrer

  RECORDATORIS DE SOCIALS i L.CASTELLANA PER DEMÀ:
  • Socials. Demà és la RECUPERACIÓ del mapa de les províncies d'Espanya per aquells/aquelles que el van suspendre o no el van fer: Ahmed, Paul, Héctor, Aarón, Aisha i Joao.
  • L.Castellana: mañana és el EXAMEN del dictado "Hassam el consejero" + los ejercicios de esa misma ficha.
  • Naturals. Demà faran l'EXAMEN de "La Funció de Relació" aquells que no l'ha fet avui perquè no havien presentat el resum a net a la llibreta: Álvaro, Aarón i Alan.
  MÚSICA:
  • Pel dimarts 6: Treball de "Les dones a la Música".
  CATALÀ:
  • Pel dimarts 6: Treball de les notícies (crònica d'informació), el temps o els esports... segons hagi escollit cadasqun.

  dilluns, 26 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 26 de febrer

  RECORDATORI D'EXÀMENS PER DEMÀ:
   LENGUA CASTELLANA:
  • Para el miércoles 28: EXAMEN del dictado "Hassam, el consejero" + ejercicios de la ficha.

  divendres, 23 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 23 de febrer

  CIÈNCIES NATURALS:
  RECORDATORI EXAMEN DE CATALÀ:
  • Enrecordau-vos que l'EXAMEN de Català és el dimarts 27. El continguts, AQUÍ.
  MATEMÀTIQUES:
  • Pel dilluns 26: pàg. 97 (problemes 1, 2, 3 i 4) i pàg. 99 (problema 13)... començats a classe.

  dijous, 22 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 22 de febrer

  RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
  • Recordau que demà corregirem: pàg. 98 (exer. 11) + fitxes 37 i 38 d'aproximacions i estimacions.
  RECUPERACIÓ CIÈNCIES NATURALS:
  • Demà RECUPERACIÓ del control d'ossos i músculs que es va fer la setmana passada. L'ha de fer aquells/aquelles que van suspendre o no van venir a classe aquell dia.

  dimecres, 21 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 21 de febrer

  MATEMÀTIQUES:
  • Pel divendres 23: pàg. 98 (exer. 11)... començat a classe + fitxes 37 i 38 d'aproximacions i estimacions.
  CIÈNCIES NATURALS:
  • Pel dilluns 26: passar a net, a la llibreta, el resum en fotocopies. Això és OBLIGATORI per fer l'EXAMEN del dimarts 27

  dimarts, 20 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 20 de febrer

  CATALÀ:
  • Dimarts 27 EXAMEN. Els continguts, AQUÍ.
  • Recordau que demà és l'EXAMEN del dictat "L'al·lèrgia més important de la meva vida"
  RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
  •  Demà corregirem pàg. 94 (exer. 2) i pàg. 98 (exer. 9) d'aproximacions i estimacions amb decimals.

  CONTINGUTS EXAMEN DE CATALÀ

  Els CONTINGUTS de l'EXAMEN de CATALÀ del dimarts 27 de febrer seran aquestos:
  • Prefixos (pàg. 53)
  • Adverbis i locucions adverbials (pàg. 54)
  • Preposicions i conjuncions (pàg. 55)
  • LA CRÒNICA (informativa/interpretativa)

  dilluns, 19 de febrer de 2018

  Agenda de classe: 19 de febrer

  CIÈNCIES SOCIALS:
  • Demà EXAMEN de Províncies d'Espanya: 2ª part (mapa).
  MATEMÀTIQUES:
  • Pel dimecres 21: pàg. 94 (exer. 2) i pàg. 98 (exer. 9) d'aproximacions amb decimals.