dilluns, 21 de gener de 2019

Agenda de classe: 21 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 28: activitat capítol 3 llibre de lectura (escriure la oració que més us ha agradat i justificar-ho en 4 línies)
 • Per demà: corregir DICTAT (copiar cada falta 5 vegades i tornar a escriure el dictat complet sense faltes)
MATEMÀTIQUES:
 • Pel dimecres 23: pàg. 72 (exer. 2) i pàg. 73 (exer. 1). Recordau que hem canviat els enunciats de cada exercici i en tots dos només volem reduïr les fraccions a comú denominador pel MCM.

divendres, 18 de gener de 2019

Agenda de classe: 18 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 21: pàg. 72 (exer. 1) de reducció de fraccions a denominador comú.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el lunes 21: pàg. 59 (copiar cuadro rosa + ejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6)... empezados en clase.
CIÈNCIES NATURALS:
 • Pel dijous 24: fitxa de tractament de la informació de la funció de nutrició
 • Us heu d'ajudar de les fotocòpies i el resum que teniu, així com de les activitats interactives que hem fet aquesta setmana amb el microportàtil i que teniu aquí: funció de relació i sistema nerviós.
RECORDATORI DE CATALÀ PEL DILLUNS:
 • Català: heu de tenir acabat l'activitat del capítol 1 i 2 del llibre de lectura i la comprensió lectora que na Rosa va donar aquest dijous.

dijous, 17 de gener de 2019

Agenda de classe: 17 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 21: Comprensió lectora que avui us ha donat na Rosa. Recordau que pel dilluns 21 també han d'estar acabades les activitats del capítol 1 i 2 del llibre de lectura.
RECORDATORI DE MATES PER DEMÀ:
 • Mates: demà corregirem l'exercici d'escriptura de fraccions que va posar ahir a la pissarra.
CIÈNCIES NATURALS:
 • Aquells/es que no ha vingut avui a classe HAN de fer les activitats de la funció de relació i el sistema nerviós que hem fet avui a classe amb els microportàtils en aquestos enllaços: funció de relació i sistema nerviós.

dimecres, 16 de gener de 2019

Agenda de classe: 16 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel divendres 18: Actividad d'escriptura de fraccions en català de la pissarra.
 • Aquells/es que no han vingut avui a classe poden fer el repàs dels continguts de fraccions de 5è (concepte de fracció, components, lectura de fraccions en català, comparació de fraccions i fracció d'una quantitat) que hem avui en aquest enllaç. Repàs fraccions 5è.
LENGUA CASTELLANA:
 • Para el miércoles 23: resumen del capítulo 2 del libro de lectura, en 5 líneas a continuación siempre del resumen del capítulo anterior.

dimarts, 15 de gener de 2019

Agenda de classe: 15 de gener

RECORDATORIO EXAMEN L.CASTELLANA MAÑANA:
 • L.Castellana: mañana es el EXAMEN del tema 3 con Carmen. Guión AQUÍ.
CIÈNCIES SOCIALS:
 • Aquells/es que, per diferents motius, avui NO han fet l'EXAMEN de Comunitats Autònomes el faran aquest dijous 17. L'han der fer: Rania, Juan Arnaldo, Agustín, Jecebeth i Zhue.

dilluns, 14 de gener de 2019

Agenda de classe: 14 de gener

CATALÀ:
 • Pel dilluns 21: escriure l'oració que més us ha agradat del capitol 2 del llibre de lectura i justificar en 4 línies el perquè.
RECORDATORI DE L'EXAMEN DE SOCIALS PER DEMÀ:
 • C.Socials: demà teniu l'EXAMEN de les Comunitats Autònomes per escrit amb la capital de cadascuna.

divendres, 11 de gener de 2019

CONTENIDOS EXAMEN L.CASTELLANA

Los contenidos del EXAMEN de Lengua Castellana del miércoles 16 de enero que tenéis que repasar se encuentran en las diferentes actividades que habéis hecho en el TEMA 3:
 • Comprensión Lectora: pág. 42 (ejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
 • Prefijos de oposición y negación: pág. 43 (ejer. 2, 4, 6, 7 y 8)
 • Dictados: pág. 47 (los 2 dictados)
 • Determinantes numerales e indefinidos: pág. 44 (cuadro de teoría) i pág. 45 (ejer. 1, 4, 5, 7 y 9)
 • Análisis morfológico: ejercicios de la pizarra.
 • Otras palabras con tilde: pág. 46 y 47 (cuadro teoría  + ejer. 5, 6 y 7)
 • Redactar las bases de un concurso: pág. 48 y 49 (redacción + ejer. 7)
 • Actividades finales: pág. 52 (ejer. 1, 3, 6, 8 y 10)

Agenda de classe: 11 de gener

MATEMÀTIQUES:
 • Pel dilluns 14: pàg. 65 (exer. 15) problemes de mcm i mcd.
RECORDATORI DE CATALÀ PEL DILLUNS 14:
 • Recordau pel dilluns l'activitat del capítol 1 del llibre de lectura: copiar l'oració que més us ha agradat i justificar en 4 línies el per què.
EXÀMENS PROPERA SETMANA:
 • La setmana que ve teniu 3 exàmens:
  • Dilluns 14: Matemàtiques (Tema 4)
  • Dimarts 15: C.Socials (Comunitats Autònomes)
  • Miércoles 16: L.Castellana (Tema 3)